Jméno obci daly okolní kopečnaté lesy. Obec Homole je branou do romantického podhůří Blanského lesa se známou Kletí. Nejbližším velkým sousedem Homol, jejichž dějiny se začaly odvíjet od r. 1362, jsou 6 km vzdálené České Budějovice.

Hledat firmy v obci Homole
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Homole celá historie

Nejstarší doklady osídlení v oblasti obce pocházejí ze střední doby kamenné, další sídlištní nálezy z doby bronzové (asi 3000-700 př. n. l.) a doby halštatské (asi 700-500 př. n. l.).

1362

První písemný záznam

o obci je v latinské listině, kterou bratři Petr, Jošt, Oldřich, a Jan z Rožmberka potvrzují nadání "Villa Hommili" klášteru klarisek a minoritů v Českém Krumlově.

1464

Svědectví o existenci sladovny

a krčmy v Homolích předkládané Janovi z Rožmberka v době, kdy českobudějovičtí měšťané přepadli homolské, rozbili jim pivovarské náčiní a způsobili další škody.

1515

K nejhodnotnějším dílům

jihočeské pozdní gotiky patří plastika Světice z Homol, patrně z dílny Mistra zvíkovského Oplakávání.

1620

O svátku Božího těla

napadly a vyplenily Homole a Planou oddíly Uhrů, které tvořily část vojska vojevůdce české stavovské opozice Arnošta hraběte Mansfelda.

1687

Do majetku města

České Budějovice přecházejí Homole a Černý Dub.

1850

Homole se staly

samostatnou obcí s vlastní samosprávou, tvořenou osadami Černý Dub, Homole a Planá.

1891

V Černém Dubu

byla vystavěna první zastávka železnice na trati České Budějovice - Český Krumlov.

1898

V Homolích byla zřízena

rozhodnutím zastupitelstva obce německá dvoutřídní škola.

1900

Založen Dobrovolný

ochranný hasičský sbor Přemysl v Korosekách pro obce Závraty, Nové Homole, Černodub a Malé Koroseky.

1914

První světová válka

nevratně změnila dosavadní politické a národnostní poměry v obci.

1919

V obecních volbách

bylo do obecního zastupitelstva zvoleno 8 českých a 7 německých členů obecního zastupitelstva.

1922

Základní kámen

české školy byl položen dne 11.dubna. Pod pamětní kámen byly 21. května uloženy dobové dokumenty.

1935

První automobil

v obci značky Picola.

1944

Montáž proudových stíhaček

Messerschmitt ME 262 údajně v dílně u dvora Koroseky během 2. světové války.

1946

Převody německého majetku

komunisté vyhrály volby, založen Místní národní výbor v Homolích, postupně nastolen totalitní režim.

1957

Dokončena násilná kolektivizace

v Homolích. Samostatná jednotná zemědělská družstva se pospupně sloučila v jeden velký celek.

1959

První autobus

městské hromadné dopravy v Homolích.

1984

Otevřen nový obchod

družstva Jednota a natrvalo uzavřena původní česká škola v Homolích.

1989

Obnova demokratického zřízení

a svobodného podnikání, po desetiletí byl obci Homole roku 1999 udělen obecní znak a prapor.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.