Obec Hlízov se nachází v severozápadním výběžku okresu Kutná Hora asi šest kilometrů od samotného města, pod kopcem Kaňk (363 m n.m.). Obec leží na železniční trati Praha – Brno a na státní silnici Kolín – Havlíčkův Brod.

Hledat firmy v obci Hlízov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hlízov 14 firem

POŠTA PARTNER Hlízov - Hlízov č. 164

P-TECHNIK, s.r.o. - Hlízov č. 233

OBEC Hlízov - Hlízov č. 164Fotografie u firmy

KOLÍNSKÁ LESNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. - Hlízov č. 232

SECKÝ JIŘÍ-J & S KLIMA - Hlízov č. 195

MEGABETON s.r.o. - Hlízov č. 231

FOTBAL HLÍZOV z.s. - Hlízov č. 228

MŠ Hlízov - Hlízov č. 101

KAŇKA, s.r.o. - Hlízov č. 82

KARAS TOMÁŠ - Hlízov č. 178

PSÍ SALON SÁRA - Hlízov č. 177

ŠKARKA ANTONÍN MVDr. - Hlízov č. 38

POŠÍK PETR - Hlízov č. 143

DLABAL JAN - Hlízov č. 37

Historie obce Hlízov celá historie

První písemná zmínka o Hlízově, původně Hlídov pochází z r. 1143, kdy byl darován nově zaloľenému sedleckému kláąteru,v jehoľ drľení byl aľ do husitských válek. Po té následovalo několik majitelů, mezi nimiľ se často vedly spory o vlastnictví Hlízova.

Aľ do r. 1547 stála v osadě tvrz, která vąak nebyla obydlena a začala chátrat. R. 1657 se dostal Hlízov do majetku rodiny ©afmanových. V 18. století zde byl vystavěn pozdně barokní zámeček. Při zámku na památku svého otce, dala vystavět Anna ©afmanová r. 1746 kapli. Při zámku vznikl hospodářský dům, který byl výrazně přestavěn počátkem 19. století Teprve r. 1791 koupil Hlízov Jan Rudolf Chotek, který jej připojil ke svému novodvorskému panství. Součástí novodvorského velkostatku zůstal Hlízovský dvůr i po zruąení vrchnostenské správy v roce 1848.

Po vzniku republiky byl z jádra dvora vytvořen zbytkový statek, jenľ později koupil Ovčárenský akciový cukrovar a část pozemků byla parcelována. Během druhé světové války dostala ľeleznice probíhající v sousedství druhou kolej. Počet obyvatel Hlízova s výjimkou závěru 19 století postupně klesal. Jako u typické vesnice na ľeleznici, značná část obyvatel dojíľděla do zaměstnání do Kolína i Kutné Hory. Z toho také vyplývá jejich sociálně demokratická orientace odliąující je od agrárnických obcí. Velké mnoľství dělníků rovněľ způsobilo, ľe právě zde vzniklo v roce 1949 jako vůbec první na okrese JZD. JZD později vplynulo do JZD Kačina. Přestoľe se počet obyvatel obce sniľoval, počet domů, zejména v meziválečném období výrazně stoupal. Rovněľ po válce vyrostla v Hlízově celá řada nových domů. Od 60. let byl Hlízov přechodně spojen s Novými Dvory, ale po roce 1989 se opět osamostatnil.

V těsné blízkosti Hlízova vedla jiľ v 11. století od Malína stará zemská stezka. Dnes ji jiľ spatřit nemůľeme, její základy skryla císařská silnice vybudovaná v 18. století - dneąní silnice Čáslav - Kolín. Roku 1870 byla v sousedství vesnice vybudována Severozápadní dráha. Jan Rudolf Chotek dal r. 1898 vystavěl okresní silnici, spojující Hlízov se Sv. Kateřinou a erarní silnicí.

Na východní straně Hízova teče říčka Klejnarka, na níľ byl v první polovině 18. století vystavěn mlýn, počátkem 20. století modernizovaný. K Hlízovu náleľela samota Skalka, nacházející se při kolínské silnici. V sousedství této samoty se rozkládal veliký rybník Brůdek, přeměněný počátkem 20. století na pole. Vlastní jednotřídní ąkoly se Hlízov dočkal r. 1861. Jednoduchá budova vąak brzy přestala vyhovovat svému účelu a rychle zchátrala, a proto byla r. 1907 postavena nová moderní ąkola, v jejimľ sousedství byl zaloľen i park. Elektrifikace obce byla provedena 1914.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.