Obec Dubenec se nachází v Královéhradeckém kraji, konkrétně pak v okrese Trutnov. O obci existuje první dochovaná zmínka z roku 1343 n.l.. Obec leží v nadmořské výšce 296 m.n.m..

Hledat firmy v obci Dubenec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dubenec 20 firem

OBEC Dubenec - Dubenec č. 210webFotografie u firmy

Obec Dubenec se nachází v Královéhradeckém kraji, konkrétně pak v okrese Trutnov. O obci existuje první dochovaná zmínka z roku 1343 n.l.. Obec leží v nadmořské výšce 296 m.n.m..

ZŠ DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MŠ Dubenec - Dubenec č. 156webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Dubenec u Dvora Králové nad Labem - Dubenec č. 2

SUPRAMED CONSULTING s.r.o. - Dubenec č. 97

ZŠ DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MŠ Dubenec - Dubenec č. 239

HERMANN TEPELNÁ TECHNIKA s.r.o. - Dubenec č. 134

MIKROREGION HUSTÍŘANKA - Dubenec č. 210

DÍLYNAKOTLE s.r.o. - Dubenec č. 134Fotografie u firmy

PACLÍK, s.r.o. - Dubenec č. 191

KARSIT AGRO, a.s. - Dubenec č. 34

DUBEA, s.r.o. - Dubenec č. 136

PENZION NA FAŘE - Dubenec č. 1

MAGRIX, s.r.o. - Dubenec č. 200

REJL ROSTISLAV-ELEKTROMONTÁŽE - Dubenec č. 190

JANKOVÁ ŠÁRKA-MAHALEBKA - Dubenec č. 80

FORLES s.r.o. - Dubenec č. 138

HYNEK ROMAN - Dubenec č. 12

MEISL PETR - Dubenec č. 117

ŠORMA ROMAN - Dubenec č. 48

SLÁMA LUDĚK - Dubenec č. 19

Historie obce Dubenec celá historie

Jméno obce Dubenec je nepochybně českého původu. Zda-li je název obce odvozen z českého dub / strom / nebo pochází od názvu šlechtického rodu "DUB" není známo. Části královských pozemků byly často pronajímány šlechticům nebo rytířům, kteří si na těchto pozemcích stavěli hrady nebo pevnosti. I zde v Dubenci stával manský statek, který v roce 1229 patřil svobodnému pánu Zbraslavovi, který patřil k jednomu z nejváženějších šlechticů české země. Jeho znak / erb / měl symbol ohnutého rohu. Měl v majetku i jiné nemovitosti, měl však sídlo v Dubenci.

Panské sídlo Zbraslavovo, hrad Dubenec, zvaný též Kalinovec.

Tyčil se na tři strany strmě, spádově na zámeckém vrchu, celý hrad oddělený příkopem od pokračující vyvýšeniny. Tu pak stála opevněná věž k ochraně vstupní brány, věž obezděná silnými zdmi ve tvaru čtverce. Hrad Kalinovec sloužil jako ochrana zemské cesty, která zde vedla z Polska /Slezska / do vnitrozemí.

Roku 1355 až 1364 byli majiteli panství Dubenec pánové Wanko a Kordule ze Sloupna. Po nich se Dubenecké panství rozdělilo. Jeden díl panství s kostelem a obcemi Sahlin a Zálesím měl v roce 1383 Wanko Kordule. Zbylá část obce, dvůr a hrad Kalinovec byl majetkem Wanka z Dubence. Po jeho smrti spravovali panství pro nezletilého syna Zdenka pánové Paschek z Plesa a Přibík z Dubence. Zdeněk z Dubence sjednotil celé panství v roce 1415.

Po rozboření města Jaroměře, 13. května 1421, táhli husité v rozdělených tlupách proti městu Dvůr Králové nad Labem. Jedna z tlup se dostala i do Dubence, plenili a zapalovali, obec lehla popelem. Ze sutin povstala ultraqistická obec.

V roce 1426 byl Wanieck Kordule z Dubence jako horlivý zastánce husitů a táboritů velmi známý. Sjednotil se se známým loupeživým rytířem Janem Koldou ze Žampachu na dobytí Náchoda. Takže se Dubenec s hradem Kalinovec stal věhlasným loupežným hnízdem. Ačkoliv Kolda v roce 1436 potvrdil svoji věrnost císaři Sigmundovi, již v následujícím roce svoji věrnost odmítal, s dalšími rytíři se otevřeně proti císaři postavil. V roce 1437 se zmocnili zámku a města Náchoda, obsazovali různé hrady. Stali se protivníky nově zvolenému králi Albrechtu z Rakouska. Když pak po jeho smrti / roku 1439 / právo ani moc v Čechách neexistovali, mohl Jan Kolda ze svých pevných hradů své zbojnické výpady bez potíží provádět. Stal se postrachem širokého okolí. Kolda a jeho spojenci se pokoušeli 29. června 1440 dobít Prahu. V roce 1441 bylo rozhodnuto proti Koldovi zaútočit. Pod vedením Jetřicha z Miletínka vytáhlo vojsko proti Dubenci i hradu Kalinovec. Hrad byl obklíčen a 10. června 1441 dobit a zbořen. Kolda uprchnul a zemřel v roce 1445 na mor.

Rozbořený hrad Kalinovec nebyl nikdy obnoven. Když při výstavbě pevnosti Josefov sídlili u rozbořeného hradu Kalinovec kolony C. a k. rakouského vojska /vozatajstvo/, vojáci kopali ve zříceninách hradu a hledali poklad, bořili i sutiny, nenašli však vůbec nic.

Zibrid Kordule ze Sloupna postavil u obce nový zámek v blízkosti kostela. Roku 1505 jeho vdova Hedwiga z Michnic zdědila usedlost. Po její smrti zdědili pozůstalost její dcery Duška a Anna. Anna prodala svoji polovičku obce pánu ze Žirče Nathanielu z Czernina. Druhou polovinu patřící Dušce obdržel pan Johan Chwalowsky z Hustiřan, který před rokem 1534 prodal svůj podíl pánu ze Žirče Karlu Siberovi z Pilnikova. Takže se Dubenec opět sjednotil. Po smrti Karla Sibera zdědila usedlost jeho vdova Magdalena Siberová z Waldsteina. Magdalena postoupila usedlost svým dcerám Juditě, Barbaře a Kateřině. Nejdéle žila Barbara a ta pak vlastnila celý Dubenec. Když Barbara roku 1606 zemřela přešel Dubenec na syny Karla Wallensteina, Christiana, Georga a Johana. 25. ledna 1623 koupil Dubenec Albrecht z Waldsteina. Po jeho zavraždění v Chebu /25. února 1634/ Dubenec, jako konfiskát, je císařem propůjčen Johannu z Pieroni de Galliano.

Demografické údaje

OBEC Dubenec

Dubenec č. 210, 54455, Dubenec u Dvora Králové nad Labem

Osoby

  • p. Huňat Jaroslav, starosta

Kontakty

Vlajka

1 části obce:

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.