Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž součástí je od roku 1974 také obec Pohořany a od roku 1976 obec Véska. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny Kartuziánského kláštera, které byly odkryty při archeologickém průzkumu. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. Roku 1781 byly posvěceny oltáře a v roce 1801 pak celý kostel.

Hledat firmy v obci Dolany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

ČESKÁ POŠTA Dolany u Olomouce - Dolany č. 15

BYLINKY S.E.N. s.r.o. - Pohořany č. 33, Dolany

OBEC Dolany - Dolany č. 58webFotografie u firmy

Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž součástí je od roku 1974 také obec Pohořany a od roku 1976 obec Véska. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny Kartuziánského kláštera, které byly odkryty při archeologickém průzkumu. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. Roku 1781 byly posvěceny oltáře a v roce 1801 pak celý kostel.

Historie obce Dolany celá historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1235. Zprávy z roku 1264 se zmiňují o Vilémovi, z roku 1283 o Ratmírovi, z roku 1320 pochází zpráva o Otánkovi a Rackovi, jehož manželka Větislava a děti Racek a Anna prodali Dolany Beneši ze Skoronic, jinak z Boršova. Od něj je pak získal roku 1355 za 500 hř. Beneš z Vilenberska, jinak z Bouzova. V roce 1378 získal biskup Albert Dolany s Tovéří od Beneše z Bouzova a jeho bratra Půty. Biskup Albert věnoval Dolany spolu s jinými dědinami řádu Kartuziánů a v roce 1388 byla zahájena stavba kláštera. Prvním převorem kláštera byl Štěpán z Dolan, známý odpůrce učení Viklefa a Husa. Kláštěr byl roku 1437 olomouckými měštany zbořen. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny tohoto kláštěra, které byly odkryty při archeologickém průzkumu. Kartuziánům patřily Dolany 404 let a tento řád významně ovlivnil vývoj obce. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. R.1781 byly posvěceny oltáře a v r. 1801 pak celý kostel. Předcházející kostel byl velmi starý a nepodařilo se doložit, ve které době byl postaven, ale je zvláště pozoruhodné, že se zachovaly zvony z let 1497, 1545, 1618, 1701 a 1780. Ve farské zahradě stojí mnohoúhelníkový letohrádek z roku 1844, postavený v orientálním stylu. Z roku 1667 pochází budova loveckého zámečku, dnes sídlo Obecního úřadu. V roce 1997 byla zprovozněna nová budova Základní školy Aloise Štěpánka, kterou navštěvují žáci z Dolan a okolních vesnic. Škola je moderně řešena a vybavena, včetně tělocvičny ve třetím patře. K sportovnímu využití je k dispozici sokolovna, sportovní areály v Dolanech a Pohořanech, ve Vésce se buduje 18-ti jamkové golfové hřiště. V obci je vybudována kanalizace včetně ČOV, plynovod a vodovod.

Znakem obce je heraldický štít, v jehož poli jsou dvě vavřínové ratolesti po obvodu a uvnitř zlatá (žlutá) koruna pod kterou jsou umístěny figury tří šestihrotých heraldických hvězd, které byly převzaty z erbu kartuziánů, z pečeti místní části Véska a Pohořany.

Barvami obce jsou žlutá (neboli zlatá), bílá (neboli stříbrná) a zelená.

Razítkem obce je štít se znakem obce, vyobrazeným uprostřed, a celým názvem obce uvedeným nad znakem.

Demografické údaje