Obec leží přibližně 10 km od města Olomouce a 7 km od města Šternberka. Rozkládá se na třech katastrech s názvy Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice. Původně se jednalo o vesnice, z nichž Bohuňovice vznikly sloučením v roce 1960.

Hledat firmy v obci Bohuňovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Bohuňovice celá historie

První písemně doložený záznam o existenci obce Bohuňovice sahá až do 11. století. Zmínka o naší obci se objevuje v základní listině kláštera Hradisko, která byla sepsána knížetem Ottou a jeho manželkou Eufemií a odevzdána prvnímu opatovi kláštera Janovi 3. 2. 1078. V listině se píše, co olomoucký kníže ze svého majetku daroval klášteru. Jsou zde uvedeny vesnice, popluží, nevolníci a jiné důchody, věnované zakládanému klášteru.

Mezi mnoha obcemi, povinovanými klášteru poplužími, jsou jmenovány také Bohuňovice (dobový název zněl Bunoviczi) s povinností dvou popluží. Bohuňovice se tak staly na dlouhou dobu majetkem kláštera Hradisko.

V 16. století existoval ve vsi dvůr, v okolí byl zřízen rybník a byla zde i fara. První škola byla v obci doložena už roku 1660.

Roku 1784 byl klášter na Hradisku zrušen a Bohuňovice i s jinými obcemi přešly do státní správy.

Od roku 1848 patřily Bohuňovice k okresu Šternberk. Pouze za nacistické okupace v letech 1939 - 1945 byly jako čistě česká obec vypuštěny ze záboru a přiděleny k okresu Olomouc.

Od 19. století Bohuňovice stále více nabývaly na svém významu a v mnoha směrech se stávaly centrem pro své okolí. Postupně přibývaly nové stavby. V roce 1868 byla postavena budova železniční stanice na železniční trati Olomouc - Šternberk, procházející katastrem obce. Železniční trať byla budována v letech 1864 - 1867. V roce 1869 vznikl v Bohuňovicích peněžní ústav s názvem Rolnická záložna. Roku 1872 byl zřízen poštovní úřad

Ve druhé polovině 19. století se začala výrazněji rozšiřovat spolková činnost. Roku 1885 byl založen důležitý spolek Sbor dobrovolných hasičů. Na počátku 20. století bylo za významnou událost považováno postavení sokolovny v Moravské Loděnici v roce 1913. V době l. světové války v letech 1914 - 1918 narukovalo v Bohuňovicích celkem 98 mužů a Trusovicích činil počet narukovaných 61.

Padlým byl v roce 1928 postaven památník na trusovické návsi, na němž jsou vyryta jejich jména.

V roce 1921 byla uvedena do provozu parní pila Emanuela Lakvy. V roce 1936 byla postavena budova Rolnické záložny.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se v obci stále silněji rozvíjela kulturní a osvětová činnost. Značnou aktivitu vyvíjel odbor Národní jednoty. V době první republiky dosáhla poměrně vysoké úrovně ochotnická divadelní činnost Sokola V Moravské Loděnici, později pak hráli divadlo i hasiči v Trusovicích. V sokolovně bylo v roce 1927 zřízeno kino.

V souvislosti s celostátní územní reorganizací v roce 1960 byly obce Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice spojeny v obec jednu s názvem Bohuňovice.

V letech 1959 - 1960 byla vybudována nová budova školy. Na konci 50. let byl občany Trusovic postaven kulturní dům, slavnostně otevřený v roce 1961. V letech 1971 - 1972 bylo v bývalém objektu tělocvičné jednoty Orel, v Domovině v Moravské Loděnici, vybudováno nové širokoúhlé kino. V letech 1977 - 1979 byla provedena rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu.

V letech 1975 - 1976 bylo postaveno nákupní středisko družstvu Jednota. V roce 1983 byl zřízen dům s pečovatelskou službou pro staré osamělé občany. Koncem 80. let byla zahájena plynofikace obce - 1. větší akce směřující ke zlepšování životního prostředí.

Po listopadové revoluci 1989 obec zaznamenala dynamický rozvoj jak v oblasti budování, tak i v rozvoji podnikatelských aktivit občanů. Byla ukončena rozsáhlá akce plynofikace, vybudována ekologická skládka a čistírna odpadních vod, systematicky se zahájila obnova a dostavba kanalizační sítě a nebývalou obnovu a údržbu zaznamenala i zeleň a veřejná prostranství a především komunikace. Občané obce vytvořili několik desítek drobných, či větších podnikatelstých aktivit. Vznikla čerpací stanice s motorestem, místní pekárna DOMAPEK, firmy Hydraulikservis, DAJANNA, Dřevovýroba, 3 nové obchody s potravinami a smíšeným zbožím, 2 nová pohostinská zařízení, Prodejna stavebnin, několik autodopravců a další živnosti drobných a větších podnikatelů. Obec Bohuňovice zakoupila v r. 1996 pro rozvoj podnikání uzavřený areál MSDZ Šumperk a aktivizovala jej pro místní firmy. Dnes areál využívá 12 místních firem a zaměstnává cca 50 občanů Bohuňovice. Společné aktivity obce Bohuňovice, jejích obyvatel, spolků a podnikatelů vyústily v ocenění v soutěži "Vesnice roku 1999", kdy obec získala vítězství v regionu Střední Morava a postoupila mezi 10 nejlépších obcí v ČR.

Podrobně je možno se dočíst o dějinách obce Bohuňovice v knize Zdeňka Opluštila "Z minulosti našeho kraje", vydané v roce 1928 v Bohuňovicích, a z brožury Čestmíra Hanzíka "Pohledy do kronik obce Bohuňovice" z roku 1988. Dále v publikaci "Vzpomínky ... " vydané obcí Bohuňovice v r. 1995 a rovněž v publikaci "Paměti obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice" vydané obcí v r. 1998"..

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.