Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Při výletech do okolí Dobříče bývají nejčastějšími cíli zřícenina hradu Libštejna, zámek Kaceřov, romantické údolí řeky Berounky a Střely.

Hledat firmy v obci Dobříč
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dobříč 9 firem

ZŠ Dobříč - Dobříč č. 84webFotografie u firmy

OBEC Dobříč - Dobříč č. 29Fotografie u firmy

COOP JEDNOTA Dobříč - Dobříč č. 100

ACCONT s.r.o. - Dobříč č. 101

V-AUTO - Čivice č. 55, Dobříč

DOBRÁ JANA MUDr. - Dobříč č. 28

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOBŘÍČ - Dobříč č. 101

SLACH ROMAN - Dobříč č. 17

SATO STEEL s.r.o. - Dobříč č. 17

Historie obce Dobříč celá historie

Pojmenování obce lze s největší pravděpodobností odvodit od názvu Dobříkův dvůr. První doložitelná zmínka o Dobříči tak pochází z roku 1250, kdy se jméno obce objevuje v soupisu statků plaského kláštera. Král Zikmund nechal zapsat Dobříč v roce 1420 (a dalších 15 vsí Bedřichovi a Hanušovi z Kolovrat. Před husitskými válkami stálo ve vsi 6 statků. Dva byly během nich vypáleny a 200 let zůstaly zpustlé.

Při dělení panství Kolovratů v roce 1443 připadl Dobříč k nedalekému hradu Libštejnu, ale roku 1513 byl znovu vrácen plaskému klášteru. O pět let později r. 1518 zapsal zdejší opat Ondřej Grof Dobříč, Kaceřov a dalších 12 vsí Albrechtovi z Gutštejna. Tohoto panství se v r. 1530 ujal Vilém Podmokelský, od něhož jej získal v r. 1539 Florián Gryspek.

Prameny uvádějí, že v r. 1558 byly v Dobříči 4 usedlosti; Jakuba Růžka, Matěje Lukšíka, Matouše Peterky a Jana Nováka. U vsi byly 4 rybníky.

Po konfiskaci kaceřovského panství Gryspeků přešel r.1623 Dobříč opět do držení plaských cisterciáků. Za třicetileté války byly zcela spáleny 3 statky. Po této dlouhé a nejisté válečnické době se začala stavět nová obydlí a obec se znovu zalidnila.

Vývoj počtu obyvatel Dobříče v posledních 150 letech zachycuje statistika takto (druhé číslo = počet domů v obci):

1843 1850 1870 1880 1890

243/28 250/? 260/38 280/36 303/42

1900 1910 1921 1930 1950

305/42 353/48 344/48 319/63 313/80

Podle berní ruly se v roce 1 ó54 hospodařilo v Dobříči na 61 strychů rolí a soupis dobytka vypadal takto: 4 ks potahu, 3 krávy, 8 jalovic, 9 ovcí a 8 sviní.

V roce 1713 bylo evidováno 7 hospodářů, šest z nich obhospodařovalo rozlohu nad 30 strychů rolí, jeden rozlohu menší. Celkový rozsah rolí čítal 272 strychy, pastvin bylo 22, luk 20 a lesů 70 strychů (strych, nebo také korec = 0,29 ha).

I po zrušení kláštera v r. 1785 patřil Dobříč k plaskérnu panství. To koupil v r. 1826 rakouský kancléř kníže Metternich.

V roce 1872 se obec dočkala silnice, která byla v té době stavěna z Plas přes Nebřeziny a Oboru do Kaceřova.

Dobříčské děti navštěvovaly v letech 1788 -1880 školu v Kaceřově (na tamějším zámku), po otevření obecní školy v Korytech v roce 1880 začaly docházet do sousedních Koryt.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.