Kostel svatých Filipa a Jakuba stojí v Dlouhé vsi, v nadmořské výšce 480 metrů nad mořem, původně gotická svatyně zmiňována poprvé roku 1368, chrám prošel v 18. století barokní přestavbou ve které stojí dodnes.

Hledat firmy v obci Dlouhá Ves
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dlouhá Ves 19 firem

OBEC Dlouhá Ves - Dlouhá Ves č. 155webFotografie u firmy

Kostel svatých Filipa a Jakuba stojí v Dlouhé vsi, v nadmořské výšce 480 metrů nad mořem, původně gotická svatyně zmiňována poprvé roku 1368, chrám prošel v 18. století barokní přestavbou ve které stojí dodnes.

ZŠ A MŠ Dlouhá Ves - Dlouhá Ves č. 107webFotografie u firmy

HOTEL ANNÍN - Annín č. 1, Dlouhá Vesweb

ČESKÁ POŠTA Dlouhá Ves u Sušice - Dlouhá Ves č. 155

STAVBY VICHR s.r.o. - Dlouhá Ves č. 151

SKLÁRNA ANNÍN s.r.o. - Rajsko č. 7, Dlouhá Ves

AUTOKEMP ANNÍN - Annín, Dlouhá Ves

ROBIN OIL Dlouhá Ves - Dlouhá Ves č. ul.

PENZION JANA ANÍN - Annín č. 36, Dlouhá Ves

COOP KONZUM Dlouhá Ves - Dlouhá Ves č. 173

PENZION POD LESEM - Annín č. 45, Dlouhá Ves

AIRBRUSH DESIGN PELDA - Dlouhá Ves č. 61

LESS & TIMBER, a.s. - Dlouhá Ves č. 286

AUTOKEMPINK NOVÉ MĚSTEČKO - Nové Městečko č. 38, Dlouhá Ves

ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o. - Dlouhá Ves č. 98

PISSINGER JAN - Nové Městečko č. 54, Dlouhá Ves

BÁRTOVÁ EVA - Dlouhá Ves č. 242

ADAMCOVÁ JANA Ing. - Dlouhá Ves č. 232

ZUKAL KAREL - Dlouhá Ves č. 277

Historie obce Dlouhá Ves celá historie

Dlouhá Ves tvořila zřejmě již od 13. století centrum šlechtického statku, jehož majitelé se po ní psali jako Dlouhoveští z Dlouhé Vsi. Sídlili v tvrzi, jejíž počátky sahaly snad rovněž až do 13. století. Dlouhá Ves patří ke skupině šesti vesnic s tímto jménem, které leží v Čechách. Její název byl zřejmě odvozen z tvaru zástavby, rozložené podél cesty ze Sušice do Kašperských Hor a Rejštejna. Vesnice vznikla nejpozději ve druhé polovině 13.století . Z této doby pochází první písemná zmínka, dosvědčující její existenci.

Prvním známým majitelem Dlouhé Vsi byl Blajislav, píšící se po ní s predikátem „de Longa villa“, tedy z „Dlouhé Vsi“. Historicky je považován za zakladatele rodu Dlouhoveských , kteří drželi statek Dlouhou Ves až do závěru 15. století.

Od roku 1470 drželi Dlouhou Ves Češtičtí. Písemné prameny neinformují, jak dlouho setrvali v majetku statku. Kolem roku 1490 se dlouhoveský statek stal královským lénem. Tato situace snad souvisela s úmrtím předchozího majitele, takže statek právem královské odúmrtě „spadl“ na krále a všichni právoplatní zájemci museli před soudem prokázat oprávněnost svých nároků. To se však zřejmě nestalo, takže podle výnosu soudu „všechno právo na tvrz a ves řečenou Dlouhá Ves s příslušenstvím přešlo na krále , neboť některé osoby to koupily a bez královského svolení to nemohly“. Jedním z oněch „některých osob“ byl měšťan Prokop Tomek z Čejkov. Ten a jeho potomci dokázali udržet Dlouhou Ves v majetku rodu do konce osmdesátých let 16. století, kdy se rozhodli pro prodej.

Do držení dlouhoveského zboží tak vstoupil další známý rod, rod rytířů Čejků z Olbramovic. Čejkové drželi majetek do roku 1659, kdy jej silně zadlužený prodali. Až do roku 1697, kdy byl statek postoupen Janu Jiřímu Schumannovi, se zde vystřídalo několik majitelů. Vláda Schumannů v Dlouhé Vsi trvala téměř 90 let. Zasloužili se o další rozkvět statku i místního kostela Filipa a Jakuba, pro který roku 1710 zaplatili zhotovení zvonu. Roku 1718 nechali vystavět novou sýpku a roku 1732 upravili starou tvrz včetně kaple na pohodlnější panské sídlo. Tyto akce sice přispěly k rozkvětu dlouhoveského statku, ale na druhé straně se výrazně projevily v jeho vysokém zadlužení. Situace se vyvinula až tak nepříznivě, že naléhající věřitelé dosáhli vyhlášení veřejné dražby. 2. dubna roku 1785 byl statek prodán svobodnému pánu Michalu von Lazarimu. Ten už v roce 1787 uzavřel smlouvu s Josefem Enisem a dlouhoveský statek mu prodal. Josef Enis setrval v držení Dlouhé Vsi po dalších 13 let.

Roku 1800 byl statek prodán Josef ze Schwarzenbergu. Tímto aktem však skončila faktická samostatnost dlouhoveského statku, neboť od této doby tvořil součást schwarzenberského pozemkového vlastnictví v jihozápadních Čechách. Schwarzenbergové udrželi Dlouhou Ves do roku 1930. Tehdy ztratili místní statek, , který byl zčásti rozdělen mezi nové nabyvatele. Uživatelem některých vrchnostenských budov včetně zámku se stala obec Dlouhá Ves.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.