Hledat firmy v obci Čižice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Čižice 11 firem

OBEC Čižice - Čižice č. 128

LAIER JAN Ing.-STAVEBNÍ IZOLACE - Čižice č. 207

ŠTRUNCOVÁ TEREZIE Ing. - Čižice č. 173

COOP Čižice - Čižice č. 1

JETY CZ s.r.o. - Čižice č. 119

JÍLEK KAREL - Čižice č. 146

MAZÍN VÁCLAV - Čižice č. 130Fotografie u firmy

BEDNÁŘOVÁ KATEŘINA MgA. - Čižice č. 104

KVÍDERA MILOSLAV - Čižice č. 142

REALITNÍ KANCELÁŘ SELBI s.r.o. - Čižice č. 160

RADĚJOVÁ JANA Mgr. - Čižice č. 190

Historie obce Čižice celá historie

Obec leží východně od polesí Vysoká na takzvaném žulovém ostrovu mezi Tlustou horou ( 476 m n. m ) nad Předenicemi, Jelením vrchem ( 519 m n. m.) nad Čižicemi, Malincem ( 452 m n. m. ) a západně od lesního porostu Zbytky.

Žulové podloží dalo po otevření kamenolomů obživu i mnohým z místních občanů. Rozkvět kameničiny je zaznamenán asi od roku 1870.

Vznik obce

První zmínka o Čižicích je z roku 1115, kdy zde měl popluží kladrubský klášter. Roku 1379 držel Čižice vladyka Mišenek a kolem roku 1530 patřila obec k Snopoušovům s nimiž byla připojena k panství lukavickému.

Jméno obce je pravděpodobně odvozeno od slova čižba - lov živých zpěvných ptáků, jímž se zřejmě dřívější obyvatelé z části i živili.

20. století

Na podzim roku 1939 po odloučení území Sudet od ČSR tvořila řeka Úhlava hranice Česko- slovenska a Německa, tak že na jedné straně dřevěného mostu hlídali němečtí a na druhé straně českoslovenští vojáci. Tato situace se však po krátké době změnila a hranice byla posunuta asi 500 m západně od řeky Úhlavy.

Obec patřila k obcím chudším, kde žili především domkáři, několik sedláků vlastnících půdu do 20 ha a lidé dělní námezní. Obec sama ač obklopena blízkými lesy vlastní pouze 0,5 ha lesního porostu . Na řece Úhlavě byl až do roku 2000 "Keslův válcový mlýn".

2. světová válka zapříčinila nařízením soustředění pracovních sil zejména do Škodových závodů v Plzni , že do Plzně dojíždí většina občanů za prací dodnes, i když je možno nalézt práci i v menších firmách v okolí. Spojení s Plzní, kde jsou i okresní orgány, různé instituce a školy je celkem dobře zajištěno autobusovou dopravou, která je i v blízkosti vnějšího okruhu IDP.

Demografické údaje