Obec Čistá se nachází 18 km jihozápadně od Rakovníka na rozhraní Středočeckého a Západočeského kraje, hranici tvoří říčka Javornice.

Hledat firmy v obci Čistá
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Čistá celá historie

Historie Čisté se píše od roku 1039, kdy se zde usazují Poláci, které do našeho kraje přivedl kníže Břetislav I. (syn knížete Oldřicha a Boženy) a založil osadu, jenž pojmenoval "Čistá" podle čisté vody v potoce, který tudy protékal. První písemná zmínka o Čisté se datuje ze 13. století, kdy osadu získal Zdislav z rodu Držslaviců, založil zde hospodářský dvůr a postavil tvrz. Rovněž založil menší osady Zdeslav a Křekovice. Tento rod držel Čistou téměř 150 let. V té době byl založen farní kostel a poplužní dvůr.

Dalším majitelem se roku 1370 stala kapitula svatovítská, která docílila povýšení Čisté na městečko.

V době husitské revoluce značně utrpěla zdejší krajina a obce byly drancovány a pustošeny požáry.

Až roku 1526 obnovil král Ludvík Jagellonský Čisté městská práva a městečko opět začalo vzkvétat. Jeho rozvoj se opět pozastavil v období 30-ti leté války. Zůstalo obydleno jen 17 usedlostí a život se do městečka vracel jen velmi pomalu.

Roku 1659 se začala v Čisté rozvíjet řemesla a byly založeny první řemeslnické cechy - např. krejčovský, ševcovský, kovářský nebo řeznický. Až do druhé světové války se v Čisté rovněž vařilo pivo. Lidé se však nadále živí převážně zemědělstvím.

Roku 1713 prodala kapitula svatovítská městečko Čistou Lažanským, tím se Čistá dostala k panství chříčskému. To byly pro městečko zlé časy, neboť vrchnost zbavovala čistecké městských práv a přidávala roboty.

Ze všech utrpení se dokázali zdejší obyvatelé opět zvednout a i v těžkých dobách nezapomínali na kulturní rozvoj. Roku 1612 zde byla zřízena škola, roku 1845 byl ustaven ochotnický spolek. Neobvyklým řemeslem, které rovněž Čistou proslavilo byla výroba a stavba varhan. Některé nástroje znějí v kostelích i chrámech ještě dnes. Již roku 1848 byl v městečku lékař a o rok později i místní lékárna. V roce 1862 byla založena knihovna a v roce 1864 vznikl pěvecký spolek Václav, který je činný dodnes. Do dnešní doby je rovněž v provozu parní mlýn, jehož správcem byl svého času J.J. Frída - otec Jaroslava Vrchlického. Čistá se již v této době stala střediskem okolních vesnic - byla zde rovněž četnická stanice, poštovní úřad, dobrovolný spolek hasičů nebo tělovýchovná jednota Sokol.

Až do roku 1853 nemělo městečko spojení se světem - v tomto roce byla dostavena silnice z Kožlan ke Všesulovu. V roce 1899 začala fungovat železnice z Rakovníka do Mladotic.

Dvacáté století se na rozvoji obce podepsalo hlavně oběma válkami, které zanechaly četné jizvy, a érou socialismu, kterou mnozí z nás ještě dobře pamatují. Přesto bylo pár světlých momentů v životě obce např. začátkem tohoto století proslavil Čistou rodák Ing.Dr. František Herles - pěstitel a zakladatel ovocných školek. V roce 1918 byl v Čisté založen závod na nástroje pro truhláře a dřevovýrobu, který svoje výrobky vyvážel do celého světa, v roce 1936 byl otevřen žulový lom a začala výroba dlažebních kostek a pomníků. Byl vybudován vodovod a kanalizace. V roce 1981 byla dokončena stavba kulturního dobu, kde bylo zřízeno místní kino. Bylo vybudováno obvodní zdravotní středisko, postaven obchodní dům, ale to už jsme téměř v současnosti.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.