V husitských válkách ves zanikla a zbyl z ní kostel. Tento stav trval až do roku 1780. Poté bylo ustanoveno, aby starý kostel Vyklecký byl zbořen a nový byl postaven v Chlebích. Roku 1874 byla zahájena výstavba evangelického kostela.

Hledat firmy v obci Chleby
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Chleby 6 firem

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V CHLEBECH - Chleby č. 55

ZOO CHLEBY, o.p.s. - Václava Otty 1, Chleby

OBEC Chleby - Průběžná 100, ChlebyFotografie u firmy

FALDO - Chleby č. 71

ALDA HOTEL EQUIPMENT - Oskořínská 162, Chleby

ČERVINKOVÁ JANA MVDr. - Dražská 32, Chleby

Historie obce Chleby celá historie

Obec Chleby náleží k osadám starým, o čemž svědčí archeologické památky nalezené v tehdejším okolí. Z nich nejzajímavější je bronzový mečík, starý přes 3000 roků, vyoraný v roce 1890 na poli, darovaný Českému muzeu v Praze a kamenná palice, nalezená rovněž na poli.

Z té doby pochází též kamenný klín, nalezený v roce 1905. Rozsáhlá neolitická osada byla blíže zaniklých Vyklek. Odtud množství nástrojů kamenných se dostalo do sbírek Nymburského a Poděbradského muzea.Poblíž bývalé tvrze Havraně na břehu bývalého mlýnského náhonu byl nalezen hliněný džbánek, obsahující 5 zlatých a větší počet stříbrných mincí, pocházejících většinou ze 16. a 17. století. V témže místě bylo nalezeno pohanské pohřebiště ze starší doby.

Název obce může pocházet i od slova chléb. V listině z roku 1292 při prodeji vsi Chleby uvádí opat mnichovo-hradišťský, že řečená ves Chleby zní německy „ Brot „ a latinsky „ panis. „ Chleby ve 13. století patřili klášteru v Hradišti a ten je prodal 8. dubna 1292 klášteru v Sedlicích u Kutné Hory.

Počátkem 14. století převzali Chleby páni z Vartenberku. Pešek z Vartenberku prodal je císaři Karlovi IV. A ten je daroval roku 1358 mansionářům při kostele svatého Víta. Roku 1420 zastavil císař Zikmund Chleby Petrovi Švábovi z Havraně za pomoc ve válce a dílem z dluhu. Obec byla v roce 1454 majetkem obce nymburské, která je koupila od Jana Švába z Havraně. Roku 1634 byla ves až na nepatrné zbytky spálena. Roku 1642 bylo v Chlebích 8 sedláků a 4 chalupníci. Ve vsi byla výsadní krčma. Roku 1679 zde byla postavena celnice.

Počátkem 18. století žilo ve Chlebích 115 osob.Ve starých dobách tu kostel nebyl. Obec byla přifařena do Vyklek. Tato zaniklá osada se rozkládala severovýchodně od Chleb. V husitských válkách ves zanikla a zbyl z ní kostel. Tento stav trval až do roku 1780. Poté bylo ustanoveno, aby starý kostel Vyklecký byl zbořen a nový byl postaven v Chlebích. Roku 1874 byla zahájena výstavba evangelického kostela.

Demografické údaje