Hledat firmy v obci Bulhary
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 185 firem

ZD BULHARY - Bulhary č. 239488 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

KOLEJE PETRA BEZRUČE - Valtická 538, Lednice5,31 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Internáty, koleje

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - Valtická 337, Lednice5,41 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vysoké školy a univerzity

VYPL s.r.o. - U Hřiště 813, Rakvice5,92 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Plastové a foliové obaly

DIXI, VÝROBA PLASTOVÝCH OBALŮ a.s. - Dolní konec 515, Hlohovec6,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Plastové a foliové obaly

TRANSROLL-CZ, a.s. - Komenského 614, Lednice6,06 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dopravníky

HOTEL IRIS - Lužní 215, Pavlovweb7,41 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hotely

BOTTLING PRINTING s.r.o. - Bezručova 651/25, Mikulov7,57 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Tiskařské stroje, materiál

PRONECO, s.r.o - Klentnice č. 788,00 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Gastronomické vybavení - prodej, servis

VINAŘSTVÍ FUČÍK s.r.o. - Zlámalova 1809/2, Mikulov8,27 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

KOOPERATIVA Mikulov - Náměstí 20/30, Mikulov8,60 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pojišťovny

GYMNÁZIUM, SOŠ Mikulov - Komenského 273/7, Mikulovweb8,80 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Střední školy

SEVA-FLORA s.r.o. - Mikulovská 366, Valtice8,84 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Semena, sadba

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK-KRÁLOVSTVÍ VLAŠÁKŮ - K Vápence 1811/2a, Mikulovweb9,02 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

THERMAL TREND spol. s r.o. - Starovičky č. 2719,06 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Topení - materiál, spotřebiče - prodej, montáž

ZŠ Mikulov - Hraničářů 69/617e, Mikulov9,14 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

PEKAŘSTVÍ JITKA PLÁTENÍKOVÁ s.r.o. - Dlouhá 245/25, Velké Pavlovice9,31 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pekárny

KOVO PRUDÍK - Mlýnská 66/1, Ladná9,32 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

MAUTING spol. s r.o. - Mikulovská 362, Valtice9,36 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Gastronomické vybavení - výroba

HOTEL MARCINČÁK - K Vápence 69, Mikulov9,49 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hotely

Historie obce Bulhary celá historie

Obec Bulhary se rozkládá na pravobřežní terase nad řekou Dyjí v nadmořské výšce 170 m. Okolí obce bylo od nepaměti osidlováno pro velmi úrodnou půdu a blízkost vodního toku, který lákal všechny druhy zvěře žijící v okolní krajině k uhašení žízně a řeka s údolní nivou k migrací do nových oblastí. Nejstarším kosterním pozůstatkem nalezeným v obci byl nález části žeberního oblouku mořské krávy (sirény), který se našel v hloubce 15-ti metrů při kopání studny u domu č. 226 a pochází z období třetihor (65-2 miliony let před letopočtem).

První známky lidské činnosti byly nalezeny v trati Syslí kopec, kde i v dnešní době se ojediněle nacházejí kamenné úštěpy lovců mamutů (28-24.000 tisíc let před letopočtem). Tyto typické lovce sběrače starší doby kamenné vystřídali lidé mladší doby kamenné s kulturou lineární, (první zemědělci)jejichž keramika byla nalezena při stavbě domu v Zahradní ulici spolu s keramikou vypíchané kultury. V oblasti za Norkárnou byl Archeologickým ústavem ČSAV Brno prozkoumán rondel kultury Moravská malovaná kultura. Jednalo se o kultovní místo tehdejších obyvatel kruhového půdorysu o průměru 80 metrů. Osídlení obce dále již pokračovalo všemi známými kulturami doby měděné, bronzové a železné, typickými pro tuto oblast jižní Moravy. Fragmenty keramiky a drobných bronzových výrobků a slitků se nacházejí zejména po podzimních orbách na okolních polích.

První písemná zmínka o obci je z roku 1244 a je spojována s mlýnem na řece Dyji, jehož splav vzdouval hladinu řeky, která následně zaplavovala louky na přítluckém katastru tehdy patřící velehradskému klášteru. Král Václav I nařídil aby splav nebyl již obnovován a aby byla vyplacena náhrada tehdejšímu majiteli obce, kterým byl Siegfrid Sirotek, ve výši dvaceti hřiven.

V Lichtenštejnskem urbáři z roku 1414 se zmiňuje o děkanu bulharském,tak že není zcela vyloučeno, že už tehdy měla ves jako jiné v okolí svůj kostel, ten snad zanikl při vypálení obce husity v roce 1426. První zaručená zmínka o kostele v obci je z roku 1582, kdy olomoucký biskup StanislavPavlovský vysvětil kostel spolu s hřbitovem, kostel menších rozměrů se však oproti hřbitovu do dnešní doby nezachoval. Současný kostel svatého Jiljí byl dokončen roku 1772.

Při výstavbě plynovodu v obci byla odkryta odpadní jáma se spoustou středověkých keramických kachlů a jejich zlomků, které se tady vyráběly pro obchod s okolím. Motivem na kamnových kachlích byli většinou podoby svatých nebo patrona země české Svatého Václava. Kvalitu zdejší cihlářské hlíny dokazuje existence tří cihelen v katastru obce, které však bohužel zanikly v poválečných dobách.

Název obce prošel mnoha přeměnami od názvů Bulgarn, Puligarn, Pulkař, Pulgram, Pulgáry a od roku 1949 Bulhary.

Demografické údaje