Městys Brozany nad Ohří se nachází při levém břehu řeky Ohře, zhruba 9 km jižně od Litoměřic. K obci dále patří obec Hoštěnice. Nejdůstojnější a nejzajímavější stavbou v Brozanech n. O. je jistě dvouvěžní kostel. Je zasvěcen sv. Gothardu.

Hledat firmy v obci Brozany nad Ohří
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Brozany nad Ohří
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ A MŠ Brozany nad Ohří - Brozany nad Ohří č. 36webFotografie u firmy

MĚSTYS Brozany nad Ohří - Palackého náměstí 75, Brozany nad OhříFotografie u firmy

KOPACHEM s.r.o. - Na Průhonu 429, Brozany nad Ohří

Historie obce Brozany nad Ohří celá historie

Na rovině, která je vymezena na jihu horou Říp, na západě hradem Hazmburkem a ze severu velebným Středohořím, leží na levém břehu řeky Ohře asi 10 km jižně od Litoměřic obec Brozany nad Ohří, Obec leží přibližně na 50 0 25 ) severní zeměpisné šířky a 14 0 10 ) východní zeměpisné délky. Nadmořská výška obce je 150 m a nejvyšším bodem obce je zámek stojící na ostrohu 190 m nad mořem.

Obec je přirozené centrum širokého okolí a vytváří legislativní, kulturní, sportovní, obchodní a společenské zázemí pro spádovou oblast několika obcí.

Původ názvu:

Jak uvádí Ústav pro jazyk český, je název obce původu obecného. Na řece Ohři existoval od minulosti brod, který dal pojmenování původním obyvatelům. Ve staročeštině „lidé žijící u brodu“ – brodjané. Z toho vzniklo postupně brodzané až nakonec brozané - Brozany.

Počátky osídlení:

Počátky osídlení prostoru dnešní obce sahají až do daleké minulosti o čemž svědčí archeologické nálezy uložené ve sbírkách Národního muzea v Praze. Jsou tam uloženy kamenné nástroje i zbraně ze starší doby kamenné (40000 -20000 let před n.l.) Z mladší doby kamenné (asi 4000 let před n.l.) je náramek, vybroušený z jemnozrnného vápence. Z místa, zvaném „Kozinec“ pochází nález kostrového hrobu (datován 3400-3000 let před n.l.) s bohatou a pozoruhodnou výbavou baňatých nádob se zdobenými hrdly, zdobené mísy, hliněný obřadní buben a část náhrdelníku v podobě drobných kostěných kotoučků a provrtaných jantarových korálků. Tento hrob svým inventářem, zejména amforami a bubnem, patří k nejvýznamnějším archeologickým nálezům Čech. Národní muzeum vlastní ještě tzv. šňůrkovu keramiku (datovanou 2500 – 2000 let před n.l.). a nálezy z doby bronzové a z doby římské (1.-2. století našeho letopočtu)

Při záchranném archeologickém výzkumu v prostoru stavby dálnice D8 byly objeveny kůlové domy, lineární keramika (datováno 6500 – 4500 let před n.l.) z doby 3300 – 3000 let před n.l. nálevkové pohárky. Ojedinělý nález z tohoto období byl kus textilie v podobě uhlíkaté vrstvičky vlákna. Do období 12. – 8. století před n.l. byla datována nalezená licí forma na bronz. Z let 450 – 400 před n.l. pochází rotační mlýnek a relikt podlahy domu se zbytky kůlů. Odkryty byly popelnice, až 2 m hluboké, které sloužily k uložení obilí, později na odpad.

Obyvatelé tohoto regionu byli převážně zaměřeni na zemědělskou činnost. Některé archeologické nálezy však dokládají i činnost při zpracování místní, velmi kvalitní cihlářské hlíny. Byly zde nalezeny zlomky osmibokých keramických kachlí, stejných jako ty, které byly použity na Vyšehradě a v klášteře v Doksanech. Je otázkou času, kdy budou odkryty vedle stop zemědělské činnosti i pece, kde byly vypalovány ony kachle.

Minulost obce:

Minulost obce je zahalena rouškou tajemností. Cenné písemné památky byly zničeny za 30. leté války. Existence obce se vždy datuje od první písemné zmínky. Ta pochází z roku 1276, kdy je zmínka o prodeji statku v Brozanech. Avšak původní románské zpo části britanského kostela a jeho starší věže, datované do roku 1100 – 1500 svědčí o již dřívější existenci osady.

MĚSTYS Brozany nad Ohří

Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří, 41181, Brozany nad Ohří

Osoby

  • Ing. Bešta Václav, starosta

Kontakty