Hledat firmy v obci Březí nad Oslavou
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Březí nad Oslavou 6 firem

OBEC Březí nad Oslavou - Březí nad Oslavou č. 47Fotografie u firmy

JERBYHO CHATA - Březí nad Oslavou č. 58

AGROFARM Březí nad Oslavou - Březí nad Oslavou

VAMPOLOVÁ RENATA - Březí nad Oslavou č. 81

COOP Březí nad Oslavou - Březí nad Oslavou č. 47

NOVOTNÝ EMANUEL-TRUHLÁŘSTVÍ - Březí nad Oslavou č. 24

Historie obce Březí nad Oslavou celá historie

Na území obce se nachází kulturní památka boží muka při silnici do obce Kotlasy, která je ÚSKP ČR vedena pod rejstříkovým číslem 3963. Jedná se o boží muka nezvyklého tvaru z roku 1866. V plochém reliéfu krajiny se jedná o významný orientační bod. Kulturní památka nemá vyhlášené ochranné pásmo. V dominantní poloze na návsi je umístěna budova již bývalé školy, ve které se v minulosti vyučovalo od první do páté třídy a chodily sem děti z obce Březí nad Oslavou a z obce Kotlasy. V současné době je však tento objekt školy v žalostném technickém stavu. Budova byla postavena na konci 19. století a otevřena byla v roce 1878. Obec vlastní dvě obecní kroniky, které byly psány od roku 1907 do roku 1948 a druhá obecní kronika byla založena od roku 1972 do roku 1977. V současné době byla od začátku roku 2005 rozepsána v pořadí třetí obecní kronika. Dále obec vlastní také pět kronik školních, které byly psány od roku 1878 až do roku 1980, kdy od 1.7.1980 byla škola v obci zrušena. Dále obec též vlastní i kroniky pionýrské. Všechny tyto cenné kroniky jsou uloženy ve státním archívu ve Žďáře nad Sázavou. Velmi dobře je udržována budova kapličky z 18. století, která je umístěna v místním parku v dolní části návsi.

Uvádí se, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1447. V roce 1672 již existovala škola v Novém Veselí, která měla, společně se žďárskou, velký školní obvod. Patřily k němu obce Březí, Budeč, Kotlasy, Mětějov, Újezd a Vatín. V tomto roce byla budova v dezolátním stavu, jednalo se o dřevěnou chatrč na spadnutí. Navštěvovalo ji pouhých 6-7 dětí.

V roce 1709 opat žďárského kláštera Vejmluva odkoupil panství Nové Veselí i s příslušenstvím, mezi kterým byla i vesnice Březí. Klášter za koupi zaplatil 55.000 zlatých.

V roce 1896 světili místní hasiči novou stříkačku od firmy R. Smekal za 800 zlatých. V témže roce byla velmi špatná úroda, uváděla se jako nejhorší za posledních 121 let, tedy od roku 1771.

V květnu 1897 byla zahájena stavba nové silnice 2. třídy z Nového Veselí. Úsek přes Březí ke Kotlasům ke křížku byl dokončen 1. listopadu, v příštím roce stavba pokračovala k Ostrovu.

27. ledna 1916 ve čtvrtek dopoledne přeletěla nad vesnicí vzducholoď zepelín směrem na jih. Obrovské těleso doutníkového tvaru přeletělo s velkým rachotem a mnoho lidí polekalo.Let nad obcí trval asi 10 minut.

V únoru 1921 bylo provedeno sčítání obyvatel, v obci žilo 324 obyvatel. Všichni byli národnosti české, s výjimkou jednoho reformovaného evangelíka se hlásili k římsko-katolickému náboženství.

V roce 1923 byla postavena hasičská zbrojnice na horním konci obce v místech, kde stál kamenný kříž, který byl posunut o něco výše. Budova byla dostavěna 22. července, kdy proběhla oslava 30 let trvání hasičského sboru.

V roce 1924 zřídil František Zitta čp. 21 kovářskou dílnu a bednář Josef Zedníček postavil novou dílnu na výrobu sudů.

V roce 1942 byla zbourána stará kaple pro zchátralost, zvonek byl přemístěn do nové kaple. Odstraněním staré budovy vznikl prostor pro zvětšení školní zahrady.

Od roku 1961 se obec nazývá Březí nad Oslavou, do té doby nesla název Březí. V roce 1962 byl dán do užívání nový kulturní dům. V roce 1964 proběhly přípravné práce na stavbu vodovodu a kanalizace. Vodovod byl připojen o rok později, v roce 1965. V témže roce dostala silnice z Bohdalova do Ostrova nad Oslavou asfaltový povrch. V roce 1970 byla zahájena stavba prodejny Jednota.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.