V obci Branice se nachází kaple na památku padlých z I. světové války. Byla postavena roku 1931. Na kapli je nápis: Našim padlým vojínům 1914 - 1918. Druhý používaný název je kaple Svatého Kříže.

Hledat firmy v obci Branice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Branice
Živé firmy - počet: 6, obec Branice

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Branice - Branice č. 68

DUŠEK BOHUMIL-ELEKTROMATERIÁLY.CZ - Branice č. 94

JL VENT s.r.o. - Branice č. 104

KOTAŠKA LADISLAV - Branice č. 86

KOTAŠKOVÁ MARIE - Branice č. 71

OBEC Branice - Branice č. 77Fotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Branice - Branice č. 77Fotografie u firmy

KOTAŠKOVÁ MARIE - Branice č. 71

KOTAŠKA LADISLAV - Branice č. 86

Historie obce Branice celá historie

První písemná zpráva o obci je z roku 1306. Ale již podle nálezů ze studny u domu č.p. 1 můžeme stáří obce datovat do druhé poloviny 13. století. Do této doby (přibližně roky 1240 - 1260) zapadá i skutečnost, že obcí v tu dobu vedla Bechyňská cesta. Cesta spojovala osady Bechyně a Milevsko s křižovatkou právě v Branicích. V roce 1306 patří obec Branice pod správu Milevského premonstrátského kláštera s opatem Jindřichem. Klášter prožívá celé 14. století rozkvět a dá se soudit, že i spravované obce jsou na tom dobře. Soumrak kláštera přichází v období husitství, kdy se v roce 1420 vypálen a zničen. Po rozvrácení milevského premonstrátského dominia přešla obec Branice pod zvíkovské panství, které patřilo králi. V té době je zvíkovským purkrabím Jan Hájek z Hodětína, velmi schopný diplomat.

V roce 1430 je Zvíkov obléhán husity. Král Zikmund se bál, aby tehdejší purkrabí rytíř Kunata Kapléř nepřestoupil k nepříteli, a proto zastavuje hrad mocnému baronu Oldřichu z Rožmberka. V roce 1473 čtvrtý vladař rožmberskému domu Jindřich V. přenechává zvíkovskou zástavu svému strýci Bohuslavovi ze Švamberka.

Ves Branice je stále královským zbožím a to do roku 1574, český král Maxmilián předává zvíkovské panství do dědického držení baronu Kryštofu II. ze Švamberka. Švamberské panství trvá až do roku 1620 kdy je baronu Petrovi majetek za účastna stavovském panství zkonfiskován. Na krátkou dobu patří Branice hrabatům ze Šternberka. Později získává zvíkovské a orlické panství na dobu sto let rod Eggenberků, typických pobělohorských zbohatlíků.

V roce 1719 kupuje ves Branice a celé zvíkovské i orlické panství kníže Adam František ze Schwarzenberka. Od té doby a do vzniku republiky patří vesnice tomuto rodu. Od roku 1735 zde existovala i poddanská rycht Branická pod kterou patřily tyto vesnice: Jickovice, Velká, Vosek, Kučeř, Květov, Rukáveč, Stehlovice, Jetětice, Vosej.

Památky:

V obci Branice se nachází kaplička sv. Václava a kaplička sv. Kříže. Je zde i (nově zrenovovaná) pamětní deska padlým vojínům z 1.světové války.

Vznik erbu:

Obecní erb vznikl v roce 2003 po výběru ze tří návrhů. Jedná se o tzv. Mluvící erb. Zkřížené hole jsou znakem premonstrátů a značí, že první písemná zmínka o Branicích pochází z roku 1306 a to ves patřila premonstrátskému dominiu.

Barokní brána znázorňuje pozdější dějiny a znamená branné místo.

OBEC Branice

Branice č. 77, 39843, Bernartice u Milevska

Osoby

  • p. Češka Stanislav, starosta

Kontakty

1 části obce: