V katastru Bohušova se nachází několik zajímavých kulturních památek. Jde jednak o hrad Fulštejn ze 13. století a dále pak o kostel sv. Martina pocházející taktéž z první poloviny 13. století.

Hledat firmy v obci Bohušov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Bohušov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Bohušov - Bohušov č. 15webFotografie u firmy

V katastru Bohušova se nachází několik zajímavých kulturních památek. Jde jednak o hrad Fulštejn ze 13. století a dále pak o kostel sv. Martina pocházející taktéž z první poloviny 13. století.

NOVÁKOVÁ JAROSLAVA - Dolní Povelice č. 90, Bohušov

SAVORY TRADE s.r.o. - Bohušov č. 50

Historie obce Bohušov celá historie

Osoblažský výběžek leží v severovýchodní části ČR. Severní, východní a jižní strana území je ohraničena státní hranicí s Polskem (okolo 75%), západní okraj není dosud přesně stanoven, při čemž jeden z návrhů je železniční tra? mezi Městem Albrechtice a obcí Třemešná. Odtud po silnici č. 458 na obec Vysoká-Bartultovice ke státní hranici. Nabízí se hledisko hranic povodí řeky Osoblahy, nebo katastrální hranice obcí Vysoká, Liptáň, Slezské Rudoltice. K nim se řadí obce Dívčí Hrad, Bohušov, Rusín, Osoblaha a Slezské Pavlovice. Velikost území je přibližně 10 x 10 km. Na západní straně leží pahorkatina Jeseníků, která přechází do vroclavské ploché roviny. Lesní porosty leží na cca 2700 ha území a jsou převážně v majetku obcí. Hlavní plochu zaujímá zemědělská půda s vysokou kvalitou orné půdy. Zdroj povrchových vod zajiš?ují přítoky říček Prudnik a Osoblaha. Oblast je středně aridní, k čemuž přispěly odvodňovací technické úpravy provedené v nedávné minulosti.

Jen nepřesné údaje římských spisovatelů naznačují, že v prehistorické době bylo toto území pokryté hustým lesem pouze se strážním stanoviskem prehistorických lidí, kteří se na čas usídlili na dolním toku řeky Ossy. Byli to Keltové, později germánští Kvádové.

Do „opravdové„ historie vstoupila naše domovina teprve v 11. století n.l. V přehledu v tabulce jsou uvedeny dějiny Osoblažska v kontextu s dějinami Českého státu. Údaje uvedené v této tabulce jsou čerpány z časopisu Komenský, Soukromé sbírky historických materiálů a kroniky obce Bohušov.

OBEC Bohušov

Bohušov č. 15, 79399, Osoblaha

Osoby

  • p. Schnaubeltová Jarmila, starostka

Kontakty