Dominantu městyse tvoří zámek vybudovaný v r. 1750. Později vyhořel, a tak byl vystavěn zcela nový, který zůstal stejný až do dnešních dnů. Ke stavbě náleží zahrada, jejíž areál je vyzdoben historicky cennými sochami, alegoriemi Čtyř ročních období.

Hledat firmy v obci Bezno
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bezno 23 firem

ZŠ A MŠ VÁCLAVA VAŇKA - Školní 242, BeznowebFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Bezno - Boleslavská 154, Bezno

MĚSTYS Bezno - Boleslavská 154, BeznoFotografie u firmy

ZEJVAL TOMÁŠ-TOPAZ - Mírové náměstí 62, Bezno

ZŠ A MŠ VÁCLAVA VAŇKA - Školní 260, Bezno

BETONTVAR-VIKO s.r.o. - Mírové náměstí 61, Bezno

SPORT-MEDIA-MARKETING s.r.o. - Nemyslovická 123, Bezno

FLORISTKA VIOLA - Mírové náměstí 145, Bezno

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST BEZNO s.r.o. - Mělnická 323, Bezno

KM-PRONA, a.s. - Mělnická 311, Bezno

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Bezno - Šmerhovská 78, Bezno

POD BŘÍZAMI - Mělnická 153, Bezno

AGRO-MOTO, v.o.s. - Šmerhovská 102, Bezno

LADMAN ZDENĚK Ing. - Zahradní 273, Bezno

ROLNICKÉ DRUŽSTVO BEZNO - J. F. Pachty 22, Bezno

KUBÁTOVÁ IVA-STAVEBNINY BEZNO - Bezno č. ul.

JIRS - Bezno č. 318

KOVO NEDOŠETKA - Mělnická ul., Bezno

CUKRÁRNA BEZNO - Mírové náměstí 63, Bezno

LANGEROVÁ HANA MUDr. - Boleslavská 128, Bezno

Historie obce Bezno celá historie

Počátky osídlení Bezna dokládají nálezy z mladší doby kamenné – staršího neolitu v době 4 500 – 4 000 př. n. l. Pozdější osídlení potvrzují nálezy ze starší doby bronzové, zemědělského lidu kultury únětické a lidu kultury mohylové. pohřbívající své mrtvé do rozměrných mohyl, které je doloženo významným nálezem rytého bronzového náramku. Tyto dvě kultury z období let 1900 – 1250 př. n. l. byly vystřídány vlnou nových přistěhovalců. Ještě dnes se velmi často přijde na různých místech, kde se v Bezně zasáhne hlouběji při výkopech, na zbytky pohřebních nádob (tzv. popelnic – kultura lužických popelnicových polí), na střepy, a při pozornějším hledání i na zbytky bronzových předmětů. Bezno se může chlubit významným nálezem z počátku slovanského osídlení. V prostoru Malého dvora zde bylo objeveno sídliště s pecí na výrobu železa se zbytky strusky a železné hmoty.

Název osady, později obce, má původ místní, převzatý od obecného názvu bezu černého-keře, jemuž se v kraji okolo Bezna vždy velmi dařilo. Je zřejmé, že právě úrodné prostředí bezenského regionu vytvořilo předpoklady pro kontinuální osídlení šerého dávnověku až do dnešní doby.

Demografické údaje