Kostel svatého Mikuláše je římskokatolický chrám v obci Bedřichov v okrese Blansko. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hledat firmy v obci Bedřichov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bedřichov 6 firem

OBEC Bedřichov - Bedřichov č. 50webFotografie u firmy

Kostel svatého Mikuláše je římskokatolický chrám v obci Bedřichov v okrese Blansko. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

HORÁK DUŠAN - Bedřichov č. 104

VYSKOČIL MICHAL-TRUHLÁŘSTVÍ - Bedřichov č. 109

COOP Bedřichov - Bedřichov č. 98

FOJT PAVEL - Bedřichov č. 4

JANÍČEK RADEK - Bedřichov č. 89

Historie obce Bedřichov celá historie

Bedřichov, farní ves, 7 km jz. Kunštátu, katastrální a politická obec rozlohy 629 ha, leží v údolí ze tří stran lesem obklopeným, 603 m nad mořem. Domy stojí ve dvou řadách podél silnice, většinou těsně vedle sebe; na severní straně jsou domy sedláků, na jižní a podél silnice do Černovic domky chalupníků.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392.

V Bedřichově na díle Lomnickém bylo r. 1412 šest lánů beze čtvrti, a na díle Lysickém r. 1415 tři lány a čtvrt a dva dvorce. Po válce třicetileté měl Bedřichov 1 a 59/64 lánu; osedlých domů bylo 11, nově osedlé 3, nových pustých 5 a staré pusté 2. Roku 1790 bylo tu 49 domů, 225 obyv., na 200 jiter rolí; roku 1834 domů 55, obyv. 395; roku 1890 domů 67, obyv. 527; roku 1900 domů 69, obyv 435, katolíků, jen 4 ev.; Čechů, z nich 4 Němci.

Na severovýchodní straně obce jest kostel sv. Mikuláše. Starý kostel, který prý byl z XII. století pak prý byl Husity zničen a zase zbudován, s úzkým presbytářem, byl roku 1785 zbořen, a nový trochu severněji vystavěn. Roku 1850 byl obnoven, věž zvýšena, a oltář úplně nový postaven a sakristie upravena; k presbytáři byly poboční lodi a nahoře oratoře přistavěny roku 1888, kostel celý důkladně opraven a vymalován, barevná okna pořízena, nové varhany zjednány, nové dva oltáře zbudovány, a položena nová dlažba. Kostelu náleží les 87 jiter. U starého kostela v letech 1696 - 1704 a 1730 - 1749 připomíná se poustevník. Na věži jsou 4 zvony, z nichž jeden z XV. století má za nápis jména čtyř evangelistů.

Stará obecní pečeť má obraz sv. Mikuláše a nápis "Peczet obeczni Bedrzichow".

Do života obce se výrazně zasáhla 1.světová válka. Podle kronikáře téměř každá rodina v naší obci měla na bojišti 1.světové války jednoho nebo více členů . Z našeho kostela byly nuceně odvezeny 10.6.1917 dva bicí kotle a tři zvony . Ve válce zemřelo 16 občanů obce. Jejich památku připomíná pomník u místního kostela.

Pro obec bylo významné založení dílny "strojního kolářství a pilařství" místním občanem Josefem Alexou. Jak je uvedeno v Pamětní knize obce Bedřichov založené 2.5.1922 , v dílně " se připravují součástky hospodářského nářadí, řezají klády na prkna a latě, které se pak dopravují do Brna" . Postupem doby došlo k rozšíření sortimentu výroby a dílna se stala výhodnou pracovní příležitostí pro místní občany i pro obyvatele okolních obcí. Firma přečkala i přes 2.světovou válku. Po roku 1948 byla znárodněna a postupně se zaměřila na výrobu sjezdových lyží, které byly vyráběny pod značkou ARTIS a dodávány i do zahraničí. V 80.letech zaměstnávala firma až 120 zaměstnanců a byla součástí ARTIS Praha,s.p. Po roku 1989 došlo k útlumu výroby a po ukončení činnosti s.p. ARTIS Praha v roce 1992 i k ukončení provozu v Bedřichově.

Privatizace v roce 1993 společností Machara & Forman spol. s r.o. nepatřila k úspěšným obdobím a skončila v roce 1995 konkursem této firmy.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.