Hledat firmy v obci Barchov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Barchov 3 firmy

DUNDA JIŘÍ-KOMINICTVÍ - Barchov č. 58

BLACK & WHITE PIANO s.r.o. - Barchov č. 33

OBEC Barchov - Barchov č. 62

Historie obce Barchov celá historie

Jméno Barchov zniklo přivlastňovací příponou z osobního jména Barech, které bylo pravděpodobně zkratkou osobního jména Bartoloměj podobně jako Bareš. Původně znamenalo Barchův dvůr. (Janatov - Janatův Dvůr, Nerošov - Nerošův Dvůr)

Samota Kuklínka odvozuje své jméno od pozemku tvaru kukly.

Úvod do dějin

V Barchově stávaly dvě středověké tvrze, jedna v místě dnešního stavení čp. 41, kde se dosud říká Na valech. Drželi ji páni z Barchova, drobná zemanská šlechta s rodovým znakem kohouta. Mikuláš z Barchova založil roku 1412 kapli sv. Maří Magdalény na Pražském hradě a v roce 1421 byl delegátem vladařského sboru na Čáslavském sněmu, který měl zvolit nového českého krále. Později získal tento rytířský rod i zboží dašické a psávali se Dašičtí z Barchova. Čeněk z Barchova projevil své pokrokové myšlení službou ve vojsku Jiřího z Poděbrad.

V 16. Století náležel Barchov Mareši Dobřenskému z Dobřenic, jehož syn Jiří byl významným činitelem při zemských sněmech v letech 1566 až 1571. Na počátku 17. Století koupil barchovské zboží Burian Slibovický ze Skřivan a od něho roku 1611 Albrech Bzenský z Poruby. Od roku 1675 patřil Barchov Ferdinandu Rašínovi z Riesenburka. Když Rašín statek v roce 1702 prodával, zbylo z druhé tvrze už jen skrovné dřevěné stavení, kryté šindelem o několika málo místnostech.

Po vystavění zděného zámečku zůstala sešlá tvrz jako byt panského důstojníka. Po Rašínech vládla místním poddaným Marie Alžběta Schaffgotschová - Valdštejnová, po ní Marie Magdaléna Rohrichová z Kleinberka a z Puteany, jejího syna vystřídala Anna Barbora Malovcová a Kryštof Norbert Voračický z Paběnic, který v roce 1737 vystavěl za tvrzí barokový zámeček. Potom se na Barchově vystřídala řada dalších majitelů: Libštejnští z Kolovrat, páni z Vlkanova, pražská Invalidovna, Kinští, Černínové a nakonec Václav Teuchert.

V roce 1911 zakoupila velkostatek Pozemková banka, která jej o osm let později prodala rodině Picků. Do dějin vstoupil barchovský zámek v březnu roku 1775, kdy jej přepadli selští rebelové, aby se pomstili vyděračskému majiteli Josefu Bartoloměji z Vlkanova a jeho správci Reichenbachovi, a budovu poplenili.

Při zámku stával panský pivovar zrušený v roce 1898. Velkostatek byl v roce 1948 znárodněn a přešel do správy Československých státních statků.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.