Název znamená ves lidí Bačkových. První písemná zpráva pochází z roku 1294. V r. 1324 se uvádí zmínka o Bačkovicích, kdy je držel Oldřich z Hradce a tehdy byla ves počítána do bítovského kraje.

Hledat firmy v obci Bačkovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bačkovice 1 firma

OBEC Bačkovice - Bačkovice č. 19

Historie obce Bačkovice celá historie

Název znamená ves lidí Bačkových. První písemná zpráva pochází z roku 1294. V r.1324 se uvádí zmínka o Bačkovicích, kdy je držel Oldřich z Hradce a tehdy byla ves počítána do bítovského kraje. Ve 14. a 15. století se psal po Bačkovicích rozvětvený vladický rod, od roku 1437 získal Adam z Bačkovic Polici. Dcera Adama Anna z Bačkovic si vzala r.1522 za manžela Viléma Kunu z Kunštátu, ale v r. 1528 manželé prodali pustou tvrz, ves Bačkovice, ves Polici a další vsi Janovi z Tavíkovic. Roku 1600 prodal Jiří Teyvl z Gundersdorfu tvrz, ves Polici, Bačkovice i s dalšími vesnicemi za 51500 zl. Voršile Lorance z Inky, provdané za Jana Čejku z Olbramovic. Ves pak sdílela osudy policejního panství. V roce 1528 se v Bačkovicích uvádí zdejší tvrz jako pustá a opuštěná. Dvůr politického velkostatku Šimkov byl za 1. pozemkové reformy z větší části ponechán vlastníkovi a zbytek rozparcelován. Místní škola zde byla zřízena v r.1883 a 1894 byla otevřena druhá třída. Pro malý počet žáků byla škola v r.1981 uzavřena.

To že v Bačkovicích stála tvrz je z písemných pramenů zřejmé. Pravděpodobné místo tvrze je na levém břehu Želetavky, hned u mostu na severním konci stejnojmenné obce. V těchto místech se skutečně zcela zřetelně ukazuje celá západní polovina pravidelného oválu valu nad říčkou. Oproti polní cestě, která ho lemuje je necelé dva metry vysoký a jeho výška mírně klesá směrem k severu. Žádné jiné reliéfní či jiné pozůstatky nejsou patrné. Pokud by se ovál hypoteticky dokreslil, měl by osy 90 x 67 m, což by značilo tvrz nadprůměrných rozměrů a tedy spíš předpoklad dvojdílného jádra, jehož rozměry by závisely na šířce nedochovaných příkopů. Při pohledu na celkovou situaci je však stále třeba brát místo jako podmíněné, dokud nebude archeologicky potvrzeno.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.