Hledat firmy v obci Zvíkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Zvíkov 7 firem

FARMA TÁJEK - Zvíkov č. 19web

OBEC Zvíkov - Zvíkov č. 60Fotografie u firmy

MŠ Zvíkov - Zvíkov č. 26

JIHOČESKÝ METALLHANDEL spol. s r.o. - Lišovská 60, Zvíkov

AGROKOV ZVÍKOV spol. s r.o. - Lišovská 91, Zvíkov

AGRA ZVÍKOV spol. s r.o. - Ortvínovice 32, Zvíkov

FUIT TOMÁŠ Ing. - Zahradní 38, Zvíkov

Historie obce Zvíkov celá historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357. Nejstarší držitelé Zvíkova patřili k předkům rodu Harrachovského. Na dobové listině z roku 1357 se objevuje pečeť Nedamíra ze Zvíkovce, roku 1362 Viléma a později Ješka, syna Nedamíra, který byl purkrabím na hradě v Příběnicích v letech 1388 – 1389. Pak připomíná Mikuláš ze Zvíkova, který byl ve službách Rožmberků.

Nejvýznamnější historickou památkou obce je středověká gotická tvrz, vybudovaná zřejmě koncem 14. století, podle kamenné desky zasazené do zdi se uvádí rok stavby 1406.

Dalším doloženým majitelem vesnice byl Jiří Majnuš z Březnice. Majetek potom zdědila Majnušova dcera Eliška, provdaná za Heřmana Lhotského ze Zásmuk.

Roku 1539 koupil ves Zvíkov (bez tvrze) Petr z Rožmberka a od té doby patřila ves k panství třeboňskému. Tvrz koupil Ondřej Ungnad a připojil jí k panství Hluboká. Podle urbáře z roku 1555 náleželo k Třeboni 15 zvíkovských usedlostí s celkem 9 lány polí.

Zvíkov a celé jeho okolí značně utrpěly v třicetileté válce. Třeboň se stala opěrným bodem českých vojsk a vytrvala v odhodlaném odporu ještě rok a 4 měsíce po bělohorské bitvě, vzdala se až v březnu 1622. Za těchto dlouhých bojů bylo celé okolí vypáleno a vydrancováno. Ve Zvíkově bylo vypáleno 13 z původních 15 poddanských usedlostí.

Roku 1628 se uvádí tvrz jako pustá.

Lidé se pomalu vraceli na zpustlé grunty. V dalších letech je ale čekal jen hlad, neúroda, nemoci a vojska přátelská i nepřátelská, která táhla krajem a vymáhala peníze i živobytí.

Z trosek nepovstaly mnohé vesnice mezi nimi i blízké Vstuhy a Ortvínovice.

Podle soupisu poddaných třeboňského panství z roku 1651 žilo ve Zvíkově 53 lidí. Držiteli selských usedlostí byli: Blažej Petlech, Tomáš Kodada, Šimon Valha, Kašpar Novotnej, Jiřík Spousta, Vavřinec Bílej, Jan Porhanzel, Jakub Bledej, Blažej Mareš a Václav Papáček. Další domy obývali se svými rodinami tkalci Vít na Karlově a Jakub na Zabilkově, chalupnice Marjána na Valhově a pastýř Jan.

Třeboňské panství přešlo na rod Schwanzenberků, pod kterým zůstala vesnice Zvíkov až do zrušení poddanství v polovině 19. století.

Demografické údaje