Obce v okolí 30 km od obce Žeravice

SyrovínFotografie u obce1,89 km

Ježov1,97 km

Hostějov2,41 km

Skalka2,68 km

Újezdec2,84 km

Labuty3,09 km

ŽádoviceFotografie u obce3,28 km

Zdejší filiální kostel je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, který je zároveň patronem obce. Základní kámen pro stavbu kostela posvětil Svatý otec Jan Pavel II. při své návštěvě na Velehradě dne 22. dubna 1990.

Těmice3,31 km

OsvětimanyFotografie u obce3,74 km

První zmínky o vzniku obce sahají již do doby velkomoravské a to ve spojitosti s horou Sv. Klimenta nacházející se nedaloko v Chřibách. Podle lidové pověsti pochází z této doby pravděpodobně i název obce.

MedloviceFotografie u obce3,96 km

Obec Medlovice se rozkládá v polovině cesty mezi Kyjovem a Uherským Hradištěm. V obci stojí od roku 1866 kaple zasvěcená Panně Marii. V roce 1930 byl v obci odhalen pomník T. G. Masaryka.

HýslyFotografie u obce4,05 km

Domanín4,24 km

Vřesovice4,27 km

Ořechov4,72 km

Kelčany4,99 km

Vracov5,00 km

MoravanyFotografie u obce5,26 km

Obec Moravany se nachází na soutoku Moravanského a Čeložnického potoka, vzdálena asi pět kilometrů od Kyjova. Moravany vždy patřili mezi nejstarší a nejvýznamnější osady našeho regionu. Přispěla k tomu jistě i velmi významná obchodní cesta vedoucí od

VážanyFotografie u obce5,59 km

Bzenec5,95 km

StříbrniceFotografie u obce6,21 km

V CHKO a katastru obce Stříbrnice se nachází registrovaný ekologický sad Ořešáku královského (2014) – Ořechový sad sv. Prokopa. Sad má rozlohu 1,7 ha a je na něm vysázeno 278 stromů.

Kostelec6,23 km

Vlkoš6,37 km

ČeložniceFotografie u obce6,67 km

Uprostřed obce je zvonice postavená v roce 1854 a na ni jsou umístěny sluneční hodiny, které jsou zachovalou památkou dovednosti místních stavitelů.

TučapyFotografie u obce7,41 km

PolešoviceFotografie u obce7,72 km

Bohaté archeologické nálezy dokládají hustotu zdejšího osídlení již v pravěku. Z mladší doby bronzové pochází nález 800 zlomků různých bronzových předmětů tvořící původní poklad: (nástroje, šperky, srpy, sekerky, náramky, jehlice, zlomky mečů, dýk).

Skoronice7,76 km

Moravský PísekFotografie u obce7,89 km

Kyjov8,52 km

BoršiceFotografie u obce9,30 km

K hlavním pamětihodnostem obce patří římskokatolický farní kostel sv. Václava ze 16. století, přestavěný v r. 1791, a budova fary na č. p. 191, hodnotná barokní stavba se zachovalou dispozicí a s původním průčelím.

VacenoviceFotografie u obce9,82 km

Bukovany10,08 km

BuchloviceFotografie u obce10,11 km

Při vyslovení názvu obce Buchlovice se mnohým vybaví především její známé památky, hrad Buchlov, zámek Buchlovice s parkem, na kopci Modla pak kaple sv. Barbory, ale i každoroční kulturní programy v rámci Buchlovského kulturního léta, Buchlovské svíce a další. Buchlovice jsou jednou z bran do Chřibů, výchozím místem turistických stezek i cyklotras.

MiloticeFotografie u obce10,28 km

Sídlo panství, které bylo po třicetileté válce v majetku uherského rodu Serényiů. V Miloticích se nachází renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, v letech 1720 - 1725 barokně přestavěný. Návštěvník si může prohlédnout zámecký areál s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí se salety.

Koryčany10,59 km

NedakoniceFotografie u obce10,92 km

Stupava10,93 km

Ostrovánky11,59 km

SobůlkyFotografie u obce11,59 km

Obec Sobůlky leží 5 km severozápadně od Kyjova. Její vznik je spojován se založením osady, původně nazvané Sobolkovici již v 9. století. Nejstarší osídlení území Sobůlek je doloženo již před šesti tisíci lety lidem tzv. kultury s lineární keramikou.

Břestek11,60 km

Tupesy11,81 km