Obce v okolí 30 km od obce Žeravice

SyrovínFotografie u obce1,89 km

Ježov1,97 km

Hostějov2,41 km

Skalka2,68 km

Újezdec2,84 km

Labuty3,09 km

ŽádoviceFotografie u obce3,28 km

Těmice3,31 km

OsvětimanyFotografie u obce3,74 km

První zmínky o vzniku obce sahají již do doby velkomoravské a to ve spojitosti s horou Sv. Klimenta nacházející se nedaloko v Chřibách. Podle lidové pověsti pochází z této doby pravděpodobně i název obce.

MedloviceFotografie u obce3,96 km

Obec Medlovice se rozkládá v polovině cesty mezi Kyjovem a Uherským Hradištěm. V obci stojí od roku 1866 kaple zasvěcená Panně Marii. V roce 1930 byl v obci odhalen pomník T. G. Masaryka.

HýslyFotografie u obce4,05 km

Domanín4,24 km

Vřesovice4,27 km

Ořechov4,72 km

Kelčany4,99 km

Vracov5,00 km

MoravanyFotografie u obce5,26 km

Obec Moravany se nachází na soutoku Moravanského a Čeložnického potoka, vzdálena asi pět kilometrů od Kyjova. Moravany vždy patřili mezi nejstarší a nejvýznamnější osady našeho regionu. Přispěla k tomu jistě i velmi významná obchodní cesta vedoucí od

VážanyFotografie u obce5,59 km

Bzenec5,95 km

StříbrniceFotografie u obce6,21 km

Kostelec6,23 km

Vlkoš6,37 km

ČeložniceFotografie u obce6,67 km

TučapyFotografie u obce7,41 km

PolešoviceFotografie u obce7,72 km

Bohaté archeologické nálezy dokládají hustotu zdejšího osídlení již v pravěku. Z mladší doby bronzové pochází nález 800 zlomků různých bronzových předmětů tvořící původní poklad: (nástroje, šperky, srpy, sekerky, náramky, jehlice, zlomky mečů, dýk).

Skoronice7,76 km

Moravský PísekFotografie u obce7,89 km

Kyjov8,52 km

BoršiceFotografie u obce9,30 km

VacenoviceFotografie u obce9,82 km

Bukovany10,08 km

BuchloviceFotografie u obce10,11 km

Při vyslovení názvu obce Buchlovice se mnohým vybaví především její známé památky, hrad Buchlov, zámek Buchlovice s parkem, na kopci Modla pak kaple sv. Barbory, ale i každoroční kulturní programy v rámci Buchlovského kulturního léta, Buchlovské svíce a další. Buchlovice jsou jednou z bran do Chřibů, výchozím místem turistických stezek i cyklotras.

MiloticeFotografie u obce10,28 km

Sídlo panství, které bylo po třicetileté válce v majetku uherského rodu Serényiů. V Miloticích se nachází renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, v letech 1720 - 1725 barokně přestavěný. Návštěvník si může prohlédnout zámecký areál s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí se salety.

Koryčany10,59 km

NedakoniceFotografie u obce10,92 km

Stupava10,93 km

Ostrovánky11,59 km

SobůlkyFotografie u obce11,59 km

Obec Sobůlky leží 5 km severozápadně od Kyjova. Její vznik je spojován se založením osady, původně nazvané Sobolkovici již v 9. století. Nejstarší osídlení území Sobůlek je doloženo již před šesti tisíci lety lidem tzv. kultury s lineární keramikou.

Břestek11,60 km

Tupesy11,81 km