První písemná zmínka pochází z roku 1400.

Hledat firmy v obci Žalany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Žalany
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ A MŠ Žalany - Rtýňská 156, ŽalanywebFotografie u firmy

RAPAVÝ MARTIN-STŘECHY - Pražská 73, Žalany

HAPRO-MONT s.r.o. - Pražská 1, Žalany

Historie obce Žalany celá historie

První písemná zmínka pochází z roku 1400, kdy je ves majetkem kapituly u sv. Apolináře v Praze. Dále ji vlastnili 1420 vladykové z Minic, 1436 Jakoubek z Vřesovic, 1467 Jan Ilburk, 1498 – 1590 panství hradu Doubravská hora. V roce 1561 je uváděno 18 sedláků. Léta 1590 – 1850 vlastní ves panství Teplice.

V roce 1567 se zde narodil kalvinistický[1] kněz Havel Žalanský zvaný Phaeton a prožil tu i dětství. Ve dvaceti čtyř letech byl ověnčen bakalaureátem svobodných umění a posléze se věnoval povolání duchovního, vyznávaje kalvinistické učení. K roku 1600 je připomínán jako farář v Ledči (nad Sázavou), pak od r. 1602 působí u svaté Barbory v Kutné Hoře a na závěr svého, na tehdejší dobu nikoli krátkého života, zakotvil u svatého Jiljí na Starém Městě v Praze. Byl znamenitým kazatelem, ale také činným spisovatelem. Napsal kolem 34 nábožensko – vzdělávacích knížek (většinou kázání). Obsahem bylo moralizování a kritika tehdejších poměrů. Ve svých spisech útočí na dogmata katolické víry. Křísí a obhajuje památku Husa a Jeronýma jež nazývá mučedníky. Později onemocněl dnou a v pohnutém roce 1621, 21. června 1621 bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů, zemřel.

V roce 1646 řádil v Žalanech, Bořislavi, Rtyni a Malhosticích silný orkán a nečas a učinil z krajiny spoušť. R 1689 nechal postavit sedlák Jan Svoboda na své náklady na žalanské návsi kapli. Malá stavba se však nedochovala – byla zbořena v 19. století - nahrazena velkou kaplí svatých Fabiána a Šebestiána. Nádherná socha Vítězného Krista, která se tyčí na sloupu uprostřed návsi, je pravděpodobně nejstarší dochovanou památkou. Nechal ji vyhotovit Jan Richter, obyvatel Žalan, 25. května 1695 – jak se může kdokoli přesvědčit četbou nápisu na soklu. Léta Páně 1852 byla přenesena ze Žalan na křižovatku státní silnice a cesty do Lelova. Po necelých sto padesáti letech byla obecním úřadem opět přenesena na náves, nákladně a kvalitně opravena a nyní náves opět zdobí.

Po 1. světové válce přišla na Teplicko velká skupina ortodoxních Židů – uprchlíků z východní Evropy, kteří se tu usadili. V roce 1932 čítala Židovská náboženská obec v Teplicích kolem pěti tisíc osob. Její obvod tvořily kromě Teplic a velkého množství okolních obcí i obec Žalany. Ke dni 28. 8. 2006 v Žalanech žilo 484 obyvatel.

Z různých pramenů poskládala a zapsala Mgr. Blanka Pahorecká. Dr. Martinu Šístkovi děkuji za korekci a drobné úpravy.

OBEC Žalany

Pražská 93, Žalany, 41763, Žalany

Osoby

  • p. Mouka Jindřich, starosta

Kontakty