Obce v okolí 30 km od obce Žacléř

Lampertice3,30 km

Obec Lampertice leží severně od Trutnova, východním směrem od Žacléře. Zhruba 3 km na sever se nachází hraniční přechod do Polska - Královec. Sakrální památky v obci zastupuje kostel Nanebevstoupení Páně, smírčí kříž mezi silnicí a potokem. K pamětihodnostem patří také hlubinný uhelný důl Jan Šverma.

Bernartice4,27 km

Obec Bernartice, k níž patří místní části Křenov, Bečkov, Rybníček a Vrchová, leží 11 km severně od okresního města Trutnov a 5 km východně od Žacléře. Výraznou dominantou Bernartic je v barokním slohu vystavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Zlatá OlešniceFotografie u obce4,95 km

Královec5,62 km

Horní MaršovFotografie u obce6,17 km

Horní Maršov je horské rekreační středisko v údolí řeky Úpy při ústí Lysečinského potoka, 8 km před Pecí pod Sněžkou, 5 km od Svobody n. Úpou a Janských Lázní.

Svoboda nad Úpou7,02 km

Mladé BukyFotografie u obce7,32 km

Janské LázněFotografie u obce9,24 km

Podle trutnovského kronikáře Simona Hüttla byl teplý pramen v dnešních Janských Lázních objeven Janem z Chockova, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku: dne 6. června roku 1006. První využívání pramene bylo ryze praktické.

TrutnovFotografie u obce10,12 km

ChvalečFotografie u obce11,29 km

VlčiceFotografie u obce11,34 km

Malá Úpa12,05 km

AdršpachFotografie u obce12,70 km

Pec pod Sněžkou13,05 km

Staré Buky13,85 km

Černý Důl13,97 km

Radvanice14,35 km

RudníkFotografie u obce14,53 km

PilníkovFotografie u obce14,62 km

O vesnici Pilníkov se poprvé dozvídáme ze zápisu z roku 1357 v knize „Kniha o potvrzení duchovních funkcí“. Brzy po roce 1371 získal Pilníkov do majetku vladyka Ješek Zilvar, jehož potomci se nazývali Zilvarové z Pilníkova.

ČermnáFotografie u obce15,02 km

Suchovršice15,66 km

Velké Svatoňovice15,90 km

Malé SvatoňoviceFotografie u obce16,82 km

JívkaFotografie u obce17,54 km

ÚpiceFotografie u obce17,71 km

Město Úpice - centrum Jestřebích hor - leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří. Vzniklo v údolí lemovaném lesy a výšinami, střeží ho kopce Velbaba (481 m n. m.) a Kvíčala ( 469 m n. m.).

ChotěviceFotografie u obce17,71 km

Dolní DvůrFotografie u obce17,75 km

Hostinné17,95 km

Lánov18,00 km

BatňoviceFotografie u obce18,21 km

Až do roku 1850 patřila tato obec k panství Náchodskému jsouc od Náchoda 4 hodiny vzdálena se zříceninami někdejšího hradu, který nepochybně od některého pána z Vísenburku nebo z Dubu a z Lípy, jimž již v středověku to celé okolí náleželo, vzdělán a obýván byl.

Hajnice18,35 km

Dolní LánovFotografie u obce18,48 km

ProsečnéFotografie u obce18,49 km

Z historických památek je význačnou stavbou novogotický kostel Sv. Alžběty, dále pak několik objektů lidové architektury a barokní socha Sv. Trojice.

Maršov u ÚpiceFotografie u obce19,29 km

Teplice nad MetujíFotografie u obce19,70 km

Kostel sv. Vavřince (1724) v barokním stylu se nachází na místě bývalého dřevěného kostela, který byl doložen již v 15. století. V kostele se dochovalo původní dřevěné vybavení. Cenný je hlavní oltář s obrazem sv. Vavřince.

VítěznáFotografie u obce19,86 km

Dolní Olešnice19,87 km

Klášterská LhotaFotografie u obce20,02 km

Ves vznikla pravděpodobně před polovinou 13. století. Původně snad nesla jméno Heinrichow (tedy Jindřichov), později je označována za Klášterec a pak Lhotu Klášterskou. Prolínalo se zde starší české a novější německé kolonizační obyvatelstvo.

Rtyně v Podkrkonoší20,11 km

LibňatovFotografie u obce20,18 km

Okolní výšiny dosahují 460 m n. m. a jsou porostlé lesy, které však roku 1921 - 1922 valně trpěly mniškou. Na blízkém vrchu "Kopna" (338 m n. m.) nalézá se trigonometrický bod, označený dřevěným otesaným sloupkem.