Hlavní dominantu obce tvoří kostel sv. Jana Křtitele. Z původní gotické stavby se zachoval presbytář, sakristie a zdivo lodi. Ta byla později zaklenuta pozdněgotickou síťovou klenbou. V letech 1729 - 1733 byla k jižní stěně kostela přistavěna barokní

Hledat firmy v obci Záblatí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Záblatí
Živé firmy - počet: 8, obec Záblatí

ADOZ ŠVEJDA spol. s r.o. - Záblatí č. 22

APARTMÁNY DOBRÁ VODA - Záblatí č. 97

ČESKÁ POŠTA Záblatí u Prachatic - Záblatí č. 38

FARMA KOVÁŘ - Záblatí č. 39

HOTEL SATURN - Křišťanovice č. 12, Záblatí

OBEC Záblatí - Záblatí č. 9Fotografie u firmy

PENZION JITŘENKA - Křišťanovice č. 45, Záblatí

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Záblatí - Záblatí č. 38

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Záblatí - Záblatí č. 9Fotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Záblatí u Prachatic - Záblatí č. 38

FARMA KOVÁŘ - Záblatí č. 39

Historie obce Záblatí celá historie

Nejstarší písemná zpráva o existenci osady Záblatí se zachovala z roku 1337, kdy český král Jan Lucemburský dal zdejší rýžoviště do zástavy Petru z Rožmberka. Tehdy již obec stála a vděčila za svůj vznik a další rozvoj rýžování na Blanici. Dokladem této činnosti jsou dosud zachované zbytky rýžovišť v okolí Záblatí.

Založení hradu Hus

Další vývoj Záblatí je spojen se založením nedalekého hradu Hus. V roce 1341 český král Jan Lucemburský povolil bratřím Janu, Vavřinci, Herbordu a Peškovi z Janovic, panům hradu Vimperka, postavit si nový hrad na hoře zvané „uf der Gans.“ Po jeho výstavbě odtud noví majitelé prováděli kolonizaci okolní krajiny a položili základy ke vzniku celé řady okolních vesnic, které měli svůj název zakončený německou koncovkou –schlag. V roce 1359 náležela k panství hradu Hus dvě městečka (Husinec a Záblatí) a dalších 23 okolních vesnic. Koncem 14. století se hrad Hus dostal do majetku podkomořího českého krále Václava IV. Zikmunda Hulera, který později upadl v nemilost krále Václava IV. a byl v roce 1405 popraven.

Listina z roku 1400

Pro další rozvoj Záblatí měla nebývalý význam listina, kterou 30. října 1400 vydal český král Václav IV., který povolil Záblatí opevnit se, užívat písecké městské právo a dovolit jim užívat obchodní cestu z Pasova do Záblatí se všemi dalšími právy. Výměna řemeslných výrobků a živočišných produktů byla umožněna udělením týdenního trhu každé pondělí. Lze však těžko rozhodnout, zda skutečně došlo k realizaci tohoto právního podkladu. Je však zajímavé, že listinu Václava IV. z roku 1400 potvrdili někteří další čeští králové – Jiří Poděbradský v roce 1461 a Vladislav Jagellonský v roce 1493.

Zánik hradu Hus

Na počátku 15. století se hrad Hus dostal do držení Mikuláše, který se začal psát podle sídla z Husi a který náležel mezi horlivé přívržence nových husitských reformních myšlenek. Nešťastnou náhodou v roce 1420 v Praze zemřel.

Hrad Hus během husitských válek zůstal bez majitele. Této situace využil Habart Lopata z Hrádku, který hrad se svou vojenskou družinou obsadil a vytvořil si z něho loupežné sídlo, odkud prováděl výpady na kupce, kteří přicházeli do Čech po Zlaté stezce. Tento Habartův postup škodil prachatickým měšťanům, kteří se spojili s Klatovskými a Sušickými a v únoru 1441 oblehli hrad Hus. Několikaměsíční obléhání nepřinášelo úspěch. Teprve na podzim 1441 Habart Lopata z Hrádku žádal o povolení svobodného odchodu i se svou družinou. Jeho žádosti bylo vyhověno. Po jeho odchodu byl hrad vydrancován, vypálen a rozbořen, aby již nemohl být obyvatelným a nepůsobil škody prachatickým měšťanům při jejich obchodu. I když hrad Hus přestal existovat, udrželo se označení samosprávné jednotky Husské panství až do 16. století.

OBEC Záblatí

Záblatí č. 9, 38433, Záblatí u Prachatic

Osoby

  • Ing. Klabouch Vladislav, starosta

Kontakty