MĚSTO VYŠŠÍ BROD - pokladnice kulturních a přírodních krás. Přijměte pozvání na Vyšebrodsko, do regionu četných kulturních krás, a vydejte se na cestu tam, kde má člověk přímo povinnost odpočívat a užívat si pohodu.

Hledat firmy v obci Vyšší Brod
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

POSTAVPO s.r.o. - Česká 184, Vyšší Brod

ZŠ A MŠ Vyšší Brod - Náměstí 58, Vyšší BrodwebFotografie u firmy

HOSPŮDKA U KAPLE - Studánky č. 38, Vyšší Brod

Historie obce Vyšší Brod celá historie

VYŠŠÍ BROD byl původně trhovou vsí na obchodní stezce, vedoucí z Mühlviertlu do Čech. Jméno vzniklo pravděpodobně z označení „vysoký nebo vyšší brod“, na rozdíl od brodů, které se na Vltavě nacházely na jejím „nižším“ toku. Rožmberská vrchnost udělila tržišti důležitá privilegia v roce 1524 a o čtyři roky později získalo městečko svolení k užívání vlastní pečeti. Původní středověký ráz zástavby setřelo několik rozsáhlých požárů. Roku 1870 se Vyšší Brod dočkal povýšení na město.

Oblíbenou památkou nadregionálního významu je cisterciácký klášter, založený Vokem I. z Rožmberka v roce 1259 jako rodová nekropole. V České republice patří Opatství ve Vyšším Brodě k nejlépe dochovaným řeholním areálům, pyšní se jedinečnou sbírkou středověkého umění i nejlépe zachovanou řádovou knihovnou se 70 tis. svazky. V klášterním pokladu se nachází památka, jež svým náročným provedením patří k nejpřednějším skvostům zlatnického umění 13. století, Kříž zvaný Závišův , který bývá staven na roveň Českým korunovačním klenotům a náleží bezpochyby k oněm výjimečným předmětům, jež nechávali pořídit jen nejmocnější z mocných. Cisterciáci se do Vyššího Brodu vrátili v roce 1991 a jejich mottem je „Živoucí tradice“. Kdo absolvuje v klášteře prohlídku, může zde tak nalézt v dnešní době tolik potřebné zklidnění duše. V centru města se nachází původně raně gotický farní kostel sv. Bartoloměje, který byl během staletí postupně přestavěn. Historická budova radnice zmiňovaná v 1525 je jediným zbylým domem z prostřední řady, zničené požárem v roce 1569. Zde se nacházel byt hlásného, ale i obecní vězení. Starosta zde úřadoval až do roku 1947 a dnes je zde pro Vás městské informační centrum. Žulová kašna se soškou sv. Floriána, patrona všech hasičů, z roku 1865 se nachází v horní části náměstí. V dolní části náměstí si můžete prohlédnout středověký pranýř se sochou sv. Barbory na vrcholu.

Demografické údaje