Hledat firmy v obci Vrbice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Vrbice 1 firma

OBEC Vrbice - Vrbice č. 25

Historie obce Vrbice celá historie

Vrbice, podle staročeského slovníku znamená „místo porostlé vrbami“.

První zmínka o Vrbici v historických listinách pochází z roku 1368, z dob panování Karla IV, další zmínky jsou pak z roku 1423, kdy husité v Čechách bojovali proti všem. Záznam z roku 1441 hovoří o násilí a zničení vesnice ozbrojenci.

Od roku 1506 do poloviny 16. století patřila Vrbice pánům z Valdštejna, k jejichž majetku časem postupně přibývaly další vsi.

Od poloviny 16. století byla Vrbice a okolní vesnice majetkem rodiny Dohalských. Později Vrbici zakoupil císařský generalisimus Albrecht z Valdštejna a připojil ji ke svému frýdlantskému panství. Jeho sídlem byl Jičín.

Od roku 1624 až po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 patřila Vrbice jičínským jezuitům.

Po zrušení jezuitského řádu byly statky prohlášeny za majetek státu, dvory, včetně vrbického, byly rozparcelovány a rozděleny mezi drobné zemědělce a bezzemky.

O životě obce v 19. století máme zprávy jen kusé, až události 20. století jsou zaznamenány pečlivěji. Tragickým zásahem do klidného života vesnice byla první světová válka, které padlo za oběť deset vrbických občanů.

V srpnu 1929 se započalo se stavbou elektrického vedení a již 11. prosince 1929 byl první den zapnut elektrický proud.

Druhou světovou válku obec přežila bez obětí na životech a větších ztrátách na majetku občanů. V květnu 1945 prošla obcí sovětská armáda. která zde zůstala jen jeden den. V roce 1946, na základě výzvy vlády o osídlování pohraničí, se z Vrbice odstěhovalo do pohraničí 6 rodin – celkem 31 osob.

V roce 1952 byla v obci založena Státní traktorová stanice a Jednotné zemědělské družstvo II.typu, které se však po roce rozpadlo. Další družstvo bylo pod nátlakem úřadů založeno v roce 1957. O rok později byla postavena drůbežárna a kravín.

V roce 1974 bylo JZD začleněno do komplexu JZD Slatiny.

V roce 1971 byla Vrbice sloučena se Stříbrnicí. V roce 1976 byl zrušen Místní národní výbor ve Vrbici a obec byla přidělena do střediskové obce Žeretice.

Dle přání občanů však byla v roce 1990 opět osamostatněna a zůstává sloučena se Stříbrnicí.

Demografické údaje