Hledat firmy v obci Velké Popovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Velké Popovice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ Velké Popovice - Komenského 5, Velké PopovicewebFotografie u firmy

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Velké Popovice - Farská 7, Velké Popovice

PROCHÁZKA JAROSLAV - Velké Popovice č. 340

Historie obce Velké Popovice celá historie

První zmínky o osadě s názvem Adamovice či Adamovy Popovice nebo také Duchovní Popovice nejsou datovány. Dle dostupných písemných pramenů je první záznam o obci či spíše osadě a farnosti z roku 1332. Popovice v dávných dobách údajně patřily k Vyšehradské župě. Jak je zapsáno v pramenech, v roce 1350 již existovala fara a kostel pod děkanátem říčanským a obec byla osídlena pány z Popovic. Patronem místního kostela byl kolem roku 1380 panoš Otík z Popovic.

Střídání vlastníků a obec za husitů

V držení Popovic se vystřídalo mnoho majitelů. Zajímavé je, že v letech 1400 připadly Popovice přímo králi Václavovi. Patronem obce byl tehdy Jan z Popovic.

Husitské nepokoje zasáhly Popovice dost citelně. Na nedalekých Křížkách tábořil 29. září 1419 husitský lid. Sám Jan Žižka projel přes Křížka na Prahu 20. května 1420. V listopadu téhož roku dobili husité popovickou tvrz, která pravděpodobně stála na Dalešce nad Rybníčkem.

Novou tvrz postavil v roce 1560 tehdejší majitel Popovic Jiří z Krejštanu na místě dnešní nejstarší budovy pivovaru. Traduje se, že se tam už v té době vařilo pivo. V kronikách je také uvedeno, že pod novou tvrzí vedly podzemní chodby až na Dalešku.

Dalšími majiteli Popovic byl rod Hryzlů z Chodova a významný rod Mošauerových, který v 16. a 17. století sloužil císaři. Hrobka Mošauerova se nachází na hřbitově v Čestlicích.

Třicetiletá válka a rod Ringhofferů

Za třicetileté války Popovice velice utrpěly. Kopcovitý ráz krajiny navíc nedával příliš příležitostí rolníkům. Kraj byl proto málo osídlený a chudý. Bylo velkým přínosem, když v roce 1870 koupil panské državy Velké Popovice František Ringhoffer a začal rozvíjet průmyslovou výrobu. V roce 1874 dostavěli jeho synové pivovar, který byl dále rozšířen v letech 1904-1905. Fungoval tu také lihovar.

Obec se začala pomalu rozrůstat.. Kolem roku 1885 měla vesnice 29 domků, v roce 1907 už 45 a v roce 1923 bylo spočítáno 192 soukromých stavení. V roce 1912 byla k Velkým Popovicím přiřazena osada Todice.

Františku Ringhofferovi - významnému českému průmyslníkovi, který získal titul baron, se zásluhy o další rozvoj obce nedají upřít. Kromě největšího místního podniku – pivovaru podporovala jeho rodina i jiná podnikatelská odvětví. Skoupili a spravovali mnoho zdejších polí, luk, rybníků, lesů a hospodářských dvorů. Vlastnili kromě jiného např. cihelnu v Brtnici. V místě svého působení se zasloužili o rozkvět zemědělství a mnoha dalších řemesel. Rodinná hrobka Ringhofferů se nachází v lese na Zaječím vrchu na okraji Kamenice.

Novodobá historie a pivovarská tradice

Obec zažívala, stejně jako celá republika, mnoho společenských a politických změn v souvislosti s první či druhou světovou válkou, dobou znárodňování, divoké období kolem roku 1968 či normalizaci. Vše je podrobně popsáno v kronikách i z hlediska celorepublikové situace. I když to byla doba velmi složitá a převratná,v životě Velkých Popovic k žádným zásadním změnám nedošlo.

Dědictví rodu Ringhofferů přetrvalo v podobě výroby Velkopopovického Kozla do dnešních dnů. Kromě toho, že dal pivovar práci mnoha místním občanům, je stále největším podnikem v obci a díky němu jsou Velké Popovice známé po celé České republice.

Záznamy v kronikách z blízké historie se mnohdy týkají statistik - jde např. počet v obci narozených občánků, výsledky voleb, složení zastupitelů a výnosy místních zemědělských statků. Nelze však opomenout, že díky snahám mnoha občanů zde v minulosti vznikla škola, školka, zdravotnické středisko apod. V obci funguje Myslivecký spolek, Sokol, Loutkové divadlo a jiné zájmové spolky. Díky práci mnoha občanů, jejichž jména nejsou díky kronikářským zápisům zapomenuta, můžeme tohoto širokého zázemí využívat i dnes.

Kronikáři

1923 - Josef Mrázek

narozen v roce 1899 ve Vidovicích

obecní tajemník Velkých Popovic (1923)

1940 - František Bulis

narozen v roce 1881 v Chotči v Čechách

přistěhoval se do Popovic v roce 1932

1945 - Adolf Rejsek

narozen v roce 1908 v Bakově na Jizerou

v roce 1930 se oženil s místní rodačkou rozenou Zelenkovou

1979 - Marie Černá

narozena v roce 1938

učitelka místní základní školy

1991 - Zdeněk Hledík

narozen 1920 ve Volyni, rodiče postavili v roce 1927 ve Velkých Popovicích domek

zaměstnanec Českých drah

1993 - Marta Lattnerová

narozena 1933 v Pelhřimově

1974 se nastěhovala do Velkých Popovic, kde pracovala jako knihovnice

1996 - Helena Papírníková

vedoucí Místní lidové knihovny

spolupracuje s Marií Truhlářovou, která je zapisovatelkou

Slavní, kteří si Popovice oblíbili

Z místních kronik je známo, že Velké Popovice si zamiloval Václav Neumann (29. 4. 1920 - 2. 9. 1995), významný český dirigent, který pobýval nejvíce ve Vídni a Praze. Naše obec pak pro něj byla zřejmě útočištěm, kde nalézal klid a pohodu. Neumannovou doménou byla hudba 20. století. Proslavil se zejména interpretací symfonického díla Bohuslava Martinů.

Vášnivým chalupářem, který koupil stavení starého mlýna v katastru Velkých Popovic a spolu se svým přítelem zde chalupařil, byl skvělý český herec se sametovým hlasem Eduard Cupák ( 10. 3. 1932 - 23. 6. 1996). Po jeho smrti bylo chalupářské sídlo prodáno. Z Cupákovy rozsáhlé filmografie stojí za zmínku např. Stříbrný vítr (1954, role Jan Ratkina), Kladivo na čarodějnice (1969, role faráře Schmidta), Taková normální rodinka (1971, role Péti), Requiem pro panenku (1991, role doktora).

OBEC Velké Popovice

Ringhofferova 1, Velké Popovice, 25169, Velké Popovice

Osoby

  • MUDr. Zimová Václava, starostka

Kontakty