Hledat firmy v obci Velenice, část obce Velenice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Velenice, část obce Velenice 5 firem

ÚČETNICTVÍ EKONA EKERTOVÁ - Velenice č. 23

OBEC Velenice - Velenice č. 130

BAZÉNY ŘÍMAL - Velenice č. 114

KUBELKA MIROSLAV - Velenice č. 10

TJ SOKOL Velenice - Velenice č. 136

Historie obce Velenice celá historie

Velenice jsou starou českou osadou s názvem odvozeným od Velena, což byl pastýř. Nejstarší písemná zmínka o Velenicích zní: "Král Václav II. daroval roku 1305 ves Velenice a 12,5 lánu polí v Podmoklech na královském panství Poděbradském v náhradu za odejmuté statky klášteru jeptišek Benediktínek u sv. Jiří na Hradě Pražském". V roce 1305 byly připomínány jako klášterní majetek a roku 1437 je dal zapsat císař Zikmund k poděbradskému panství. Původně rychtářský dvůr byl povýšen roku 1530 na manství. Po třicetiletých válkách se udržovalo dlouho tajné protestantství. Po vydání josefinského patentu byla ve vsi vystavěna roku 1785 tzv. toleranční modlitebna. U ní fara z opukového zdiva z roku 1830. Další zajímavostí je litinový kříž z konce 19. století a několik kamenných barokizujících lidových staveb. Číslování domů ve Velenicích pochází z roku 1770.

Rok Počet obyvatel

1782 80 katolických občanů

1826 698 duší (Velenice 257, Novohrady 441)

1921 620 obyvatel (Velenice 246, Novohrady 374)

1921 128 domů (Velenice 49, Novohrady 73)

V roce 1924 bylo k žádosti místní obce Velenice povoleno ministerstvem vnitra, aby osady Velenice a Novohrady byly sloučeny v jednu osadu zvanou Velenice.

Datum Novodobý vývoj obce

1924 - 1979 existence samostatné obce Velenice

2. 10. 1979 schválení sloučení Místních národních výborů Činěvse a Velenic

10. 1. 1980 první společná schůze po sloučení místních národních výborů

5. 6. 1981 volby do Místního národního výboru v Činěvsi

1. 12. 1990 ustavující zasedání obecního zastupitelstva po znovuosamostatnění obce Velenice

Demografické údaje