Hledat firmy v obci Velečín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Velečín 2 firmy

OBEC Velečín - Velečín č. 49

ALFATECHNIK - Velečín č. 6

Historie obce Velečín celá historie

Obec Velečín se rozkládá na severní hranici Plzeňského kraje, poblíž rozhraní krajů Plzeňského, Severočeského a Středočeského. K Velečínu patří uprostřed lesů skrytá osada Ostrovec. Založení Velečína se datuje od 10. století. Dvůr si tu vystavěl Velata, po staročesky se pak uvádělo Velatin dvůr, z čehož pak název Velečín. Záznamy se datují od 13. století, kdy ves náležela Bohuslavu ze Šanova, ale posléze byla jeho syny prodána blatenským křižovníkům. V 16.stol. byl Velečín připojen k Rabštejnu později k panství petrohradskému. Obec se též na čas stala majetkem žihelského panství, avšak od r.1622 opět náležela k panství petrohradskému.

Velečínští se aktivně zúčastnili povstání nevolníků na Jesenicku proti petrohradské vrchnosti, vzpoura však byla potlačena deset předních vůdců vzpoury, mezi nimi i velečínský starosta, bylo v Žatci popraveno.

V letech 1868-9 zde byl vystavěn kostel v pseudogotickém slohu, ten byl pak v období socialismu odsvěcen a přestavěn za účelem využití k obecním činnostem, dnes zde sídlí obecní úřad. Ostrovec bývala velká osada a již ve 14.stol. tu stála fara a kostel sv.Jana. V husitských válkách byla ves zničena a po r.1420 byla postoupena králem Zikmundem panství rabštejnskému. Od r.1775 byla osada, jež usadili, na Johannesdorf právě podle kostelíka sv.Jana. Ten byl v roce 1757 přestavěn hrabětem Černínem z gotického slohu na barokní.

Vývoj obou obcí ovlivnilo zrušení poddanství r.1781 a neméně pak revoluční r.1848, zejména pak ve složení obyvatelstva (ve prospěch Čechů). To se ale nejvíce projevilo koncem 19. a začátkem 20.století. Češi se zde začali opět usazovat a mnozí čeští rolníci se stali i majiteli půdy. Po dostavění dráhy Plzeň-Duchcov zde pracovali i železniční zaměstnanci. Také v Ostrovci se objevují česká jména.

V r.1885-6 byla ve Velečíně zbudována i škola. Soužití Čechů a Němců zde probíhalo ve zcela přátelském duchu až do r.1935, kdy byla v obci založena Sudetoněmecká strana Henleinova. Od té doby se začal vzájemný dobrý vztah mezi Čechy a zfanatizovanými Němci velice zhoršovat. Docházelo i k atakům místních Němců vůči českým sousedům.

Po skončení 2.sv. války a po vysídlení Němců přicházejí do Velečína i na Ostrovec čeští dosídlenci. Od té doby obě obce procházely érou socializace českého venkova (místní rolníci tvořili JZD-jednotné zemědělské družstvo) a velice úzce byl život obou obcí spjat i s obcí Pastuchovice. Postupný vývoj společnosti se odrazil i na přeměnách těchto obcí, zvláště po událostech v.r.1989. Dnes obec Velečín a Ostrovec tvoří jeden komplex pod správou obecního úřadu. Obě obce dohromady čítají 71 trvale bydlících obyvatel, ostatní jsou rekreanti.

Nutno doplnit, že v obou obcích dochází i ke změnám co do vzhledu, neboť jejich obyvatelé se snaží své domky zvelebovat, což oběma vesnicím jen prospívá. V.r.2006 byla zahájena i oprava kulturní památky, ostroveckého kostela sv.Jana. V roce 2007 bylo provedeno zpevnění celé stavby a postaven nový krov a o rok později byla střecha kostela pokryta klasickými bobrovkami. S opravami se dále pokračuje.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.