Hledat firmy v obci Vavřinec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Vavřinec
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ELEKTROFYZIKA s.r.o. - Vavřinec č. 89web

MORAVEC ROMAN - Vavřinec č. 12

KRETZ s.r.o. - Vavřinec č. 142

Historie obce Vavřinec celá historie

Jedním z cílů těchto stránek je i snaha zvýšit informovanost občanů naší obce o životě jejich předků. Samozřejmě, že dalším cílem je přiblížit návštěvníkům stránek, kteří v naší obci nebydlí a na stránky se dostali třeba náhodou, informace o historii obce, seznámit je s důležitými historickými daty a pod. V této souvislosti můžeme s potěšením konstatovat, že naši předkové nám zanechali mnoho informací o dění v obci. Samozřejmě, že těchto informací není nikdy dost, ale vždyť by mohlo být ještě hůře.

Cílem tohoto úvodníku o historii obce, není ani tak snaha o popisování konkrétních událostí v obci, to najde návštěvník stránek na jiném místě, ale spíše snaha o jeho seznámení se zdroji informací a jejich autory. Zdrojem informací jsou především Kroniky, dříve také Pamětní knihy. Jedním z prvních nařízení vést Kroniku, nebo chcete-li Pamětní knihu, byl zákon č. 80/1920 Sb., ze dne 30. ledna 1920. Ve skutečnosti, tak na území naší obce, tedy na území dříve samostatných obcí Vavřinec, Veselice a Suchdol, bylo vedení kronik "splněno" nejdříve v Suchdole, a to v roce 1924. Ve Veselici tuto povinnost splnilo tehdejší obecní zastupitelstvo v roce 1931 a ve Vavřinci v roce 1934. Tehdejší Pamětní knihy, které se nám dochovaly, poskytují informace v různém množství, informace jsou odrazem schopností jednotlivých kronikářů, postupem času jsou podávány tendenčně, informace z některých období jsou velice strohé, ale zaplať pánbůh za ně.

Velice plodným autorem informací, aníž bych chtěl snižovat práci druhých, byl veselický občan Robert Sedlák. Jeho dva díly Památníku pro obce Vavřinec, Veselici, Suchdol a Nové Dvory, nám poskytují velké množství informací. Cenné jsou především ty, které získal z vyprávění těch "dříve narozených", ale také ty, které dokázal získat z archivalií uložených např. v Zemském moravském archivu v Brně, Okresním archivu v Blansku, atd.

Závěrem patří poděkování všem, kteří se přičinili o zaznamenání, pro mnohé tehdy bezvýznamných událostí, postřehů a maličkostí. Právě však ty, jsou velice cenné, což dokáží ocenit vždy, teprve až následující generace.

Miloslav Novotný, starosta obce

OBEC Vavřinec

Vavřinec č. 92, 67913, Sloup v Moravském Krasu

Osoby

  • p. Novotný Miloslav, starosta

Kontakty