Hledat firmy v obci Val
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Val
Živé firmy - počet: 6, obec Val

MICHAL NĚMEC s.r.o. - Hamr č. 31, Val

MŠ Val - Val č. 14

PENZION FARMA HAMR - Hamr č. 27, Val

STŘECHY HALASZ s.r.o. - Val č. 69

UBYTOVÁNÍ U DVOŘÁKŮ - Val č. 72

VÁŽKA-PŮJČOVNA PLAVIDEL - Val č. 73

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

UBYTOVÁNÍ U DVOŘÁKŮ - Val č. 72

VÁŽKA-PŮJČOVNA PLAVIDEL - Val č. 73

PENZION FARMA HAMR - Hamr č. 27, Val

Historie obce Val celá historie

Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov. Podle záznamů v "Pamětní kronice obce Valu" uložené ve Státním okresním archivu v Táboře je zřejmé, že dějiny obce Valu sahají před rok 1400. Původní tvrz a ves Val byly v r.1413 majetkem Hanuše Šarže z Valu. Tvrz stála na místě dvora čp. 29. Později vznikají kolem tvrze malé chaloupky poddaných robotníků.

V roce 1849 žádá obec Val vyšší úřady o povolení pro stavbu modlitební kaple. Pro nedostatek obecního jmění, rozhodli se občané přispět na stavbu a zavázali se přítomní majitelé hospodářství, po všechny časy kapli udržovat.

V roce 1919 měla obec Val 52 popisných čísel. Na základě nových zákonů vyžadovali lidé od Třeboňského knížectví příděl pozemků na stavby domů a zemědělské půdy. V roce 1920 nastal bouřlivý stavební ruch - postaveno bylo 10 domků. Až do roku 1923 byly postaveny další domky v ulici směrem k Hamru.

V roce 1927 byl odhalen pomník 10 padlým vojákům z Valu v 1. světové válce. Náklad činil 7.000,- Kč. Peníze byly získány sbírkou od občanů. V roce 1896 byla zakoupena první pojízdná stříkačka. Dne 22.12.1912 se koná ustavující valná hromada pro sbor dobrovolných hasičů ve Valu. Starostou sboru byl zvolen starosta obce Jakub Vondrášek, rolník z Valu čp. 17, velitelem Josef Vojta, hostinský, náměstek velitele. Matěj Adámek, rolník z Valu čp. 1. Výstroj pro 20 mužů stála 522 K.

V roce 1948 se obec Val zapojila do stavby elektriky pro osvětlování příbytků a pro pohon elektrických motorů. Zavést elektrický proud se v první etapě rozhodlo 8 majitelů domů. Výstavba skončila 26.10.48. V roce 1949 byla provedena elektrifikace osady Vyšný. Telefonizace obce Valu byla provedena v r. 1949 a po zavedení telefonu do obecní úřadovny a do veřejné telefonní hovorny, masový rozvoj telefonů až po r. 1990.

V průběhu několika století se vystřídalo několik vlastníků obce Valu. Posledním vlastníkem převážně výměry polí, luk a lesů bylo panství Schvanzenbergské v Třeboni. Postupně od r. 1912 byla rozprodána půda žadatelům parcelací pozemků po 1. světové válce se stali občané Valu převážné části pozemků - mimo zbytkového statku 50 ha.

V letech 1870 - 1880 založil a vedl obecní knihovnu pan Jakub Prokeš z Valu čp. 16. V roce 1898 měla 190 svazků a registrováno byla 700 zápůjček čtenářů. Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov.

2 části obce: