Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1410.

Hledat firmy v obci Útěchovice pod Stražištěm
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Útěchovice pod Stražištěm 2 firmy

OBEC Útěchovice pod Stražištěm - Útěchovice pod Stražištěm č. 57Fotografie u firmy

JHR TECHNIK s.r.o. - Útěchovice pod Stražištěm č. 8

Historie obce Útěchovice pod Stražištěm celá historie

Útěchovice jsou obcí starobylou. První písemná zmínka o ní pochází z urbáře Strahovského kláštera z roku 1410. Lze se však s úspěchem domnívat, že obec existovala již v polovině 12. století, kdy kníže a později český král Vladislav I. věnoval velkochyšecké panství, jehož byla součástí, zmíněnému klášteru. Panství poté často měnilo majitele, aby se vždy za čas navracelo do držení Strahovského kláštera. Za zmínku stojí i skutečnost, že nedaleko obce došlo v roce 1280 k bitvě mezi vojsky Otty Braniborského a Rudolfa Habsburského v jejich lítém boji o český trůn.

Obec se nachází v kraji, spojeném se jménem významného českého symbolistického básníka Antonína Sovy, nejvýznamnějším rodákem je však přední český divadelní režisér Jiří Frejka (1904 – 1952), který se narodil ve staré lesnické rodině ve zdejší hájovně.

Zmíněná hájovna je jednou z pamětihodností obce. K dalším patří vzorně udržovaná barokní kaplička ve spodní části obce, z níž se dvakrát za den line malebné cinkání zvonku. Nedaleko od jihovýchodního okraje obce nacházejí se pozůstatky starodávného hradu Smolína (Pechburg). Ještě v roce 1850 byla zřícenina dobře patrná, později zdivo rozebráno na stavbu chalup. A pak je tu ovšem sám vrch Stražiště, po němž nese obec své jméno a který se svou nadmořskou výškou 744 m tvoří dominantu širokého okolí. Jedná se o tajuplné místo, opředené mnoha pověstmi a příběhy. Na jeho úbočí, ponořena v hlubokých lesích, stojí prastará kaplička, zasvěcená sv. Janu Křtiteli a nachází se zde i léčivý pramen.

Nadmořská výška obce se pohybuje okolo 590 metrů n. m., což je poloha leckterého horského střediska. Tato výška z ní také činí nejvýše položenou obec Mikroregionu Stražiště, jehož je členem, a má vliv na klimatické podmínky, které jsou zde drsnější než kdekoli v okolí.

Dnešní Útěchovice žijí barvitou koláží tradičního a moderního života. Většina z jejích asi 120 obyvatel za obživou dojíždí do okolních, více či méně vzdálených obcí a měst. Ve svém domově však žijí bohatým společenským životem, jehož hnací silou je Sdružení dobrovolných hasičů. Organizuje se zde tradiční masopustní průvod, pálení čarodějnic, Den dětí, pouť a mnoho dalších společenských a sportovních akcí. Domácí obyvatele doplňuje řada nových majitelů nemovitostí, kteří v obci nalezli svůj druhý domov k odpočinku a rekreaci.

Historicky nanejvýš důležitou skutečností je, že se v poslední době podařilo zastavit proces stárnutí a vylidňování vesnice. Byly založeny nové rodiny, narodili se noví občané a v obci přibývají nová obydlí.

Demografické údaje