Hledat firmy v obci Ústín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Ústín 8 firem

MŠ PAMPELIŠKA Ústín - Ústín č. 34

ŠNAJDER STOLAŘSTVÍ - Ústín č. 109

BARABÁŠ JAN - Ústín č. 123

RBSD OLOMOUC z.s. - Ústín č. 130

OBEC Ústín - Ústín č. 9

ZLÁMAL MILAN - Ústín č. 18

KŘEPSKÝ DALIBOR - Ústín č. 145

TESORO TECHNIC s.r.o. - Ústín č. 84

Historie obce Ústín celá historie

Obec Ústín se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1078, kdy patřila světským feudálům. Premonstrátský klášter Hradisko zde měl v té době tři podluží, postupně však nabýval další majetek, až konečně v druhé polovině 14. století získal do svého vlastnictví celou ves. V držení premonstrátů zůstal Ústín až do roku 1784, kdy v důsledku josefínských reforem byl zrušen i klášter Hradisko. Ústín, stejné jako i ostatní vesnice z klášterního panství, připadl nejprve náboženskému fondu, posléze v roce 1827 jej koupil hrabě Saint Genois a jeho vlastnictvím zůstal Ústín až do zrušení poddanství v roce 1848.

Rozparcelování tohoto dvora prováděl baron Skal z Vídně. Všichni tehdejší zaměstnanci, kteří chtěli dostali stavební parcelu a asi 3 ha pole. Tím vznikla osada u obce zvaná Skalov po výše jmenovaném baronovi. Název Ústín - Skalov byl zrušen až po 2.světové válce. Skalov měl samostatné číslování domů až do osmdesátých let minulého letopočtu. Obce byla rozdělena do třech panství pro poddané - část patřila klášteru Hradisko, část proboštstvíu sv. Mořice v Olomouci a třetí část pánům v Čechách pod Kosířem.

Přes nepřízeň c.k. úřadů si občané v roce 1889 postavili školu, aby děti nemusely

do Těšetic. V roce 1928 se v obci vybudovala kanalizace a provedlo se vydláždění silnice ze Skalova směrem na Těšetice. V roce 1946 občané postavili pomník padlým obětem 1.a 2.světové války. Tento navrhl a sochu zhotovil akademický sochař Julius Pelikán.

Naše obec žila též i bohatým kulurním životem. Byli zde občané ochotní obětovat

svůj čas na ochotnická představení, různé plesy. Toto bylo také dáno tím, že obec

měla štěstí na řídící učitele, kteří celou obec vedli ke kultuře.

Za totality se zde prakticky nic nedělo. Nyní po dezintegraci naší obce se snažíme

dle možností o malou nápravu.

Popis znaku:

Stříbrný štít se zelenou patou, z níž vyrůstá červený jelen se zlatou zbrojí /tj.parohy a kopýtky/, držící vztyčenou zlatou berlu závitem k sobě.

Popis praporu:

Bílý list se zeleným dolním lemem o šířce 1/8 šířky praporu, nad nímž ve středu listu vyniká červený jelen se žlutou zbrojí, držící vztyčenou žlutou berlu závitem k sobě. Poměr šířky k délce je 2:3.

Zdůvodnění:

Od roku 1078 patřila v Ústíně tři popluží olomouckému klášteru Hradisko, od poloviny 14.století pak tomuto klášteru náležela celá obec. Tento vztah trval až do zrušení kláštera roku 1784. Dochovaná obecní pečet ukazuje postavu světce se svatozáří, držícího v jedné ruce berlu, před nímž je štítek s jelenem ve skoku, vyrůstajícím z okraje štítu. Tuto pečeí dal obci hradišíský opat Pavel Václavík, poslední v řadě všech opatů.

Do navrženého obecního znaku jsou převzaty dva symboly ze staré pečeti, jelen a berla, čímž je připomenuta dlouhá společná historie obce s hradišíským klášterem. Zelená barva' paty štítu, z níž jelen vyrůstá, symbolizuje zemědělský ráz obce.

Prapor opakuje symboly ze znaku.

Demografické údaje