Kostel svatého Jana Křtitele je farní kostel římskokatolické farnosti Urbanov. Stojí na návrší na severním okraji obce Urbanov asi 5 km severovýchodně od Telče. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hledat firmy v obci Urbanov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Urbanov 4 firmy

POŠTA PARTNER Urbanov - Urbanov č. 26

ZŠ Urbanov - Urbanov č. 26Fotografie u firmy

SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE KLUB Telč - Urbanov č. 4

OBEC Urbanov - Urbanov č. 50Fotografie u firmy

Historie obce Urbanov celá historie

Ves je poprvé uváděna v písemných pramenech r. 1355, kdy Štěpán z Březnice prodal vsi Urbanov, Nevcehle a Ořechov Bohuňkovi z Volfířova. Dále držel ves r. 1379 Jan Kadalice, po jehož smrti vdova Eliška prodala r. 1385 Urbanov a díl Volfířova svému bratru Oldřichovi z Volfířova. Mareš z Volířova prodal Urbanov a Ořechov r. 1420 Janovi z Hradce k Telči za 120 kop grošů. Od té doby náležel Urbanov k telčskému panství až do roku 1849. Za Slavatů náležely k urbanovské rychtě: Urbanov, Dyjice, Dyjička, (Dolní) Dvorce, Ořechov, Stranné, Žatec.

Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Urbanově 18 usedlostí a všechny zůstaly za války obsazeny. Ve vsi byli 2 láníci, 5 pololáníků, 4 čtvrtláníci a 7 domkařů s půdou.

V 18. století byla obec součástí „urbanovské rychty“ a používala její pečeť. Na pečeti o průměru 17 mm byl v pečetním poli na štítě zobrazen květinový věnec, kolem štítu rostlinné rozviliny, nad ním v opise kapitálou nápis: R. VRBANOSKA

Podle oceňovacího operátu žilo r. 1843 v Urbanově 213 obyvatel, z toho 101 mužů a 112 žen v 31 domech a 46 domácnostech. Z nich se 16 živilo zemědělstvím, 7 živnostmi a 2 obojím, vedle 21 nádeníků. Ve vsi byli 2 láníci, 4 pololáníci, 10 čtvrtláníků a 10 domkařů bez půdy. Fara měla 62 jiter půdy a 2 mlynáři po 2 jitrech. Desátky se odváděly na panství Telč a faře v místě. Z Urbanova se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Bylo zde 6 domů pojištěných proti ohni. Z uvedených živností zde byli 2 mlynáři, 1 švec, 2 tkalci, 1 kovář, 2 krejčí a 1 stolař.

Správní začlenění obce od r. 1850

Do r. 1849 byl Urbanov součástí panství Telč v Jihlavském kraji. Dalších 5 let podléhal politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudní správě Okresnímu soudu v Telči. V letech 1855-1868 podléhal Okresnímu úřadu v Telči, dále znovu pod Okresním hejtmanstvím v Dačicích. Od r. 1919 – 1945 tamtéž. Po osvobození v roce 1945 náležel pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči. Při územní reorganizaci v r. 1949 připadl pod správní okres Třešť a v jeho rámci pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v roce 1960 byl připojen pod správní okres Jihlava a Jihomoravský kraj až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem roku 2002. V r. 1976 byla pod Urbanov připojena obec Ořechov a v r. 1980 Žatec. Od r. 2003 spadá jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném kraji Vysočina.

Statistika počtu domů a obyvatel

1880 – 39 domů, 237 obyvatel

1900 - 39 domů, 239 obyvatel

1921 - 39 domů, 206 obyvatel

1930 - 44 domů, 204 obyvatel

1947 - 47 domů, 189 obyvatel

1950 - 44 domů, 164 obyvatel

1970 - 43 domů, 168 obyvatel¨

1982 - 40 domů, 133 obyvatel

1990

2000

2012 - 53 domů, 134 obyvatel

2013 - 53 domů, 132 obyvatel

Vývoj obce do konce 20. století

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy 329 ha. Živnosti: 1 bednář, 1 hostinský, 1 kovář, 1 krejčí, 1 obchodník se smíšeným zbožím, 1 obchodník s lahvovým pivem, 1 obuvník, 2 pekaři, 2 řezníci a uzenáři, 1 stolař. Byl zde c.k. poštovní úřad a četnická stanice. V roce 1924: Spořitelní a záloženský spolek v Urbanově, zaps. spol. s r. o., poštovní a telegrafní úřad, četnická stanice, živnosti: 1 hostinský, 1 kovář a podkovář, 1 kramář, 1 obchodník se smíšeným zbožím, 15 hospodářských rolníků. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1938. JZD bylo založeno v 50. letech 20. stol., r. 1971 bylo sloučeno do JZD Nevcehle.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.