První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Obec Úpohlavy leží na pravém břehu Modly v Hazmburské tabuli cca 3 km jihovýchodně od Třebenic.

Hledat firmy v obci Úpohlavy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Úpohlavy
Živé firmy - počet: 1, obec Úpohlavy

OBEC Úpohlavy - Úpohlavy č. 61webFotografie u firmy

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Obec Úpohlavy leží na pravém břehu Modly v Hazmburské tabuli cca 3 km jihovýchodně od Třebenic.

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Úpohlavy - Úpohlavy č. 61webFotografie u firmy

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Obec Úpohlavy leží na pravém břehu Modly v Hazmburské tabuli cca 3 km jihovýchodně od Třebenic.

Historie obce Úpohlavy

Úpohlavy leží na pravém břehu Modly v Házmburské tabuli 3 km od Třebenic. První zmínka o obci pochází z r. 1227, ves byla stejně jako Třebenice a Chodovlice zbožím kláštera svatého Jiří na pražském hradě (v listině uvedeny jako Glupoglavi podle J. R. Tesaře). Obec byla psána také Opohlaw, Upohlawy, německy Opolau. Archeologické nálezy (popelnice) naznačují, že zde sídlili lidé i v dávných dobách. Koncem 18. století patřila ves k čížkovickému panství a bylo zde 46 domů, v 1. polovině 19. století o 5 méně, což bylo pravděpodobně způsobeno ve válkách s Pruskem. Do roku 1880 chodily vesnické děti do školy v Třebenicích, 1.ledna 1880 byla otevřena jednotřídní česká škola, 16. září 1911 druhá třída. Obyvatelstvo bylo vždy převážně české (např. v roce 1930 z 406 obyvatel uváděni 404 Češi a jednotřídní česká škola). Farou přísluší obec odpradávna k Třebenicím. V obci je pozdně barokní kaple se zvoničkou, která byla před několika lety opravena a nově vysvěcena. Přispěním autodopravce pana Helise na její zdi byly zřízeny sluneční hodiny, které jsou v noci osvětleny. V roce 1890 byl v obci zřízen Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1895 odbor Národní Jednoty Severočeské, v roce 1900 "Spořitelní a záložní spolek" a po válce v roce 1919 založena tělovýchovná jednota "Sokol". V roce 1922 byl odhalen pomník devatenácti padlým v I. světové válce, téhoľ roku byla obec elektrifikována. V obci byla prosperující cihelna.

OBEC Úpohlavy

Úpohlavy č. 61, 41002, Lovosice 2

Osoby

  • p. Limberková Hana, starostka

Kontakty

1 části obce: