2

UNIVERZITA KARLOVA-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Albertov 2038/6
Nové Město
Praha
128 00 Praha 28

Oficiální název: Univerzita Karlova

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Počet zaměstnanců: 10000 - více
Právní forma: Vysoká škola

odeslat poptávku

Kontakty

www.natur.cuni.cz

Kontaktní osoby

  • prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. - děkan

Související firmy

UNIVERZITA KARLOVA - Ovocný trh 560/5, Staré Město, Praha  (Ústředí)
UNIVERZITA KARLOVA-BOTANICKÁ ZAHRADA - Na slupi 433/16, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-HRDLIČKOVO MUZEUM ČLOVĚKA - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-CHLUPÁČOVO MUZEUM HISTORIE ZEMĚ - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA ANTROPOLOGIE A GENETIKY ČLOVĚKA - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA BIOCHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA BOTANIKY - Benátská 433/2, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA BUNĚČNÉ BIOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA EKOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN - Viničná 1965/5, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA FILOSOFIE A DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA FYZIKÁLNÍ A MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA FYZIOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA GENETIKY A MIKROBIOLOGIE - Viničná 1965/5, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA PARAZITOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROVOJE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY - Bruslařská 1132/10, Hostivař, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA UČITELSTVÍ A DIDAKTIKY BIOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA UČITELSTVÍ A DIDAKTIKY CHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA ZOOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KNIHOVNA BIOLOGIE - Viničná 1594/7, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KNIHOVNA GEOGRAFIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KNIHOVNA GEOLOGIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-KNIHOVNA CHEMIE - Hlavova 2030/8, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-MAPOVÁ SBÍRKA - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-MINERALOGICKÉ MUZEUM - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-ÚSTAV APLIKACÍ MATEMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-ÚSTAV GEOCHEMIE, MINERALOGIE A NEROSTNÝCH ZDROJŮ - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-ÚSTAV GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-ÚSTAV HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A UŽITÉ GEOFYZIKY - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-ÚSTAV PETROLOGIE A STRUKTURNÍ GEOLOGIE - Albertov 2038/6, Nové Město, Praha  (Pobočka)
UNIVERZITA KARLOVA-ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Benátská 433/2, Nové Město, Praha  (Pobočka)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

FOR INDUSTRY 2018
17. mezinárodní průmyslový veletrh
15.5.2018 - 18.5.2018
stánek 3/B28

Činnosti firmy

Vysoké školy a univerzity

Univerzita Karlova
- Přírodovědecká fakulta

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Biomedicínské centrum - přístrojové vybavení
2015

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2015 - Probíhá
Výzkumné laboratoře nádorů
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 17.4.2015 - Probíhá
Rozvoj služeb péče o děti v univerzitní mateřské
školce Rybička Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 1.4.2015 - Probíhá
CLIP: Hyperspektrální cytometrie
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 12.2.2015 - Probíhá
Zateplení kojeje Kajetánka I.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Probíhá
Zateplení kolejí Kajetánka II - Na Petynce
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Probíhá
Infrastruktura pro světelnou nanoskopii
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Probíhá
Struktura&Dynamika Moderních Materiálů
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 11.11.2014 - Probíhá
Implementace a evaluace minimálního
preventivního programu, systémových nástrojů
ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v
oblasti prevence rizikového chování pro
pracovníky škol a školských zařízení na celostátní
úrovni

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.9.2014 - Probíhá
Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
VIA LUCIS
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Střecha pro informatiku
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Rozvoj technologického zázemí doktorských
programů

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
ROZVOJ PřF UK
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Centrum pokročilého preklinického zobrazování
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Inovace výzkumu na UK FTVS
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na
FF UK

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a
výuku

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Probíhá
Koncepce a ověření nového modelu klinické školy
v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 25.7.2014 - Probíhá
ZAHRANIČNÍ STÁŽE PRO PEDAGOGY MŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Probíhá
Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím
badatelsky orientované výuky a popularizace
výzkumu a vývoje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.3.2014 - Probíhá
Centrum výzkumu stabilních izotopů
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2014 - Probíhá
CLIP Leukemie: buněčná analýza hmotnost
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2014 - Probíhá
Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Podpora vzdělávání studentů středních škol v
přírodovědných předmětech a matematice

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 17.10.2013 - Probíhá
Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho
využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace
studentů bakalářského prezenčního oboru
Politologie a mezinárodní vztahy

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 13.9.2013 - Probíhá
Inovace studijního programu Zubní lékařství na 1.
LF UK Praha

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.9.2013 - Probíhá
Modernizace bakalářského programu Informační
studia a knihovnictví na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Probíhá
Inovace bakalářského studia v Ústavu pro českou
literaturu a literární vědu s důrazem na zavedení
projektové výuky a zapojení digitálních
technologií

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Probíhá
Zateplení Koleje UK Hvězda, Praha
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.8.2013 - Probíhá
Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2013 - Probíhá
Vzdělávací program pro učitele - výchovné
poradce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.3.2013 - Probíhá
Program pro pedagogy přírodovědných předmětů
PLUS

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.3.2013 - Probíhá
Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v
HK

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.3.2013 - Probíhá
Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2012 - Probíhá
Využití mezinárodních zkušeností s business
ontologiemi pro návrh a vývoj platformy
propojení nezaměstnaných s poskytovali přímých
nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních
služeb

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2012 - Probíhá
Věda do škol - Celoživotní vzdělávání
pedagogických pracovníků Karlovarského kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.11.2012 - Probíhá
Vzdělávání veřejnosti o zdravém životním stylu
na vědecky podložených faktech

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Probíhá
Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů
Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic
pro absolventy doktorandských studií

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Probíhá
Vybudování výzkumného týmu experimentální a
aplikované biofarmacie

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2012 - Probíhá
Zřízení univerzitní mateřské školy PřF UK s
přírodovědným zaměřením v objektu Benátská 4,
Praha 2

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.4.2012 - Probíhá
Reforma bakalářských studijních oborů ergoterapie
a fyzioterapie na 1.LF UK v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.4.2012 - Probíhá
Základy lékařských věd pro studenty z
nelékařských oborů a přípravný kurz pro
doktorandy na 3. LF UK

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 4.4.2012 - Probíhá
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2012 - Probíhá
Inovace studijního programu Teologie ETF UK
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 27.3.2012 - Probíhá
Inovace doktorského studia na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 15.3.2012 - Probíhá
Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a
2. stupně ZŠ

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Probíhá
Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních
výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě
Karlově

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Probíhá
Modernizace didaktických metod cestou podpory
systému elektronického vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Probíhá
Inovace praktické výuky v kurikulu zubního
lékařství

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Probíhá
Inovace studijního programu Farmacie na
Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Probíhá
Modulární systém vzdělávání pedagogických
pracovníků Středočeského kraje v oblasti
využívání ICT a inovativních metod ve výuce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2011 - Probíhá
Výukové a výzkumné centrum Univerzity
Karlovy v Hradci Králové

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Probíhá
Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený
rozvoj spolupráce mezi vysokými školami,
veřejnou správou,soukromým a neziskovým
sektorem v adiktologii (NETAD)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.6.2011 - Probíhá
Příprava a zapojení VaV týmů HEPIN do
mezinárodního výzkumu portální hypertenze.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Probíhá
Molekulární genetika nádorových a
kardiovaskulárních chorob

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Probíhá
Zrakový stimulátor pro dlouhodobé monitorování
zrakového vnímání

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2011 - Probíhá
Mezioborová síť spolupráce pro policy
development v oblasti udržitelného rozvoje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.5.2011 - Probíhá
Centrum pro inovace v biomedicíně
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2011 - Probíhá
Transfer znalostí a technologií - rozšíření
evropského vzdělávacího modelu "Technology
Transfer Manager" na další regiony ČR

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2011 - Probíhá
UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Probíhá
Další vzdělávání pedagogických pracovníků na
PedF UK Praha

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Probíhá
Studium k rozšíření odborné kvalifikace na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Probíhá
Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní
výuka e-learningem

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.12.2010 - Probíhá
Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné
lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
pomocí uplatnění informačních technologií

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.12.2010 - Probíhá
Experimentální chirurgie - nové technologie v
medicíně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.12.2010 - Probíhá
Nové pojetí výuky imunoanalytických metod
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.12.2010 - Probíhá
BioHema
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Probíhá
Inovace studijního programu Informatika na MFF
UK: výuka tvorby simulací s edukativními prvky
a prohloubení praktického aspektu výuky

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Probíhá
Právo pro praxi - rozvoj a inovace magisterského
studijního programu Právo a právní věda na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Probíhá
Rozvoj a inovace bakalářského studia českého
jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie
komunikace FF UK v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 16.11.2010 - Probíhá
Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské
nanotechnologie

OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Probíhá
Inovace studijního programu Pastorační a sociální
práce ETF UK

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Probíhá
Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia
občanského sektoru

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Probíhá
Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 12.11.2010 - Probíhá
Reforma pregraduální výuky neurologie na 1.LF
UK v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 11.11.2010 - Probíhá
Elektronické srdce a plíce
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 11.11.2010 - Probíhá
Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 5.5.2010 - Probíhá
Přírodní vědy a matematika na středních školách
v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Probíhá
Inovace bakalářského oboru "Dějiny umění" pro
potřeby praxe

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.3.2010 - Probíhá
Inovace a rozvoj studijního programu
Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu
translatologie FIlozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.2.2010 - Probíhá
Podpora souladu rodinného a pracovního života
rodičů-akademiků

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Probíhá
Transnational Technology Transfer Manager -
Aplikace evropského vzdělávacího modelu na
Univerzitě Karlově v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Probíhá
Inovace bakalářského studijního oboru
Mezinárodní teritoriální studia na Institutu
mezinárodních studií FSV UK ve spojení s
rozvojem praktických dovedností studentů a
pedagogů

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 15.2.2010 - Probíhá
Projekt 5P - Program pro pedagogy
přírodovědných předmětů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2010 - Probíhá
Alma Mater Studiorum - Celoživotní vzdělávání
pedagogických pracovníků Středočeského kraje v
oblasti environmentální výchovy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2010 - Probíhá
Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí
inkluzivní školy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.1.2010 - Probíhá
Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK
OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2009 - Probíhá
Výzkumné laboratoře buněčné biologie a
metabolomiky

OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)
Datum alokace: 16.12.2009 - Probíhá
Sociální síť informatiků v regionech České
Republiky

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Probíhá
Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti
prevence sociálně patologických jevů pro
pedagogické a poradenské pracovníky škol a
školských zařízení na celostátní úrovni.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.9.2009 - Probíhá
Profesionalizace klíčových kompetencí řídících
pracovníků škol a školských zařízení

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Probíhá
Příprava personálního zabezpečení VaV v
Hepatologickém institutu v Hradci Králové

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2009 - Probíhá
Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního
zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím
dalšího odborného vzdělávání pracovníků a
zkvalitnění technického zabezpečení

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2009 - Probíhá
Endokrinologie - multidisciplinární kurz pro lékaře a
VŠ pracovníky ve výzkumu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2009 - Probíhá
Imunoanalýza v klinické praxi - cyklus kurzů pro
lékaře a odborné pracovníky ve výzkumu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2009 - Probíhá
Molekulární onkologie - inovace výuky onkologie
na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Probíhá
Studium informační vědy a znalostního
managementu v evropském kontextu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.5.2009 - Probíhá
Rozvoj a zkvalitnění doktorského studijního
programu ekonomie na CERGE UK

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 9.1.2009 - Probíhá
Německý jazyk pro profesní praxi na Ústavu
germánských studií FF UK v Praze: Nové
metody a formy výuky

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Probíhá
Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a
doktorského studijního oboru Veřejná a sociální
politika

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Probíhá
Zkvalitnění bakalářských studijních programů
zavedením volitelných předmětů zaměřených na
moderní dějiny a aktuální problémy zemí
východní Asie (Japonsko, Čína, Korea, Vietnam)

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Probíhá
Modernizace a rozšíření studijních programů v
rámci oboru archivnictví a pomocné vědy
historické

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Probíhá
Další profesní vzdělávání pracovníků v
adikologickém výzkumu.

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 7.12.2008 - Probíhá
Rozvoj systému vzdělávacích příležitostí pro
nadané žáky a studenty v přírodních vědách a
matematice s využitím online prostředí

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 4.12.2008 - Probíhá
Standardy pro onkologické pregraduální
vzdělávání - cesta ke zkvalitnění vzdělávání i
lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult
na trhu práce

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.12.2008 - Probíhá
Rozvoj kombinované formy studia bakalářského
programu oboru Andragogika a personální řízení

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.12.2008 - Probíhá
Rozvoj kombinovaného studia bakalářského
studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.12.2008 - Probíhá
Příprava a rozvoj denního magisterského studia
oboru adiktologie

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.12.2008 - Probíhá
Fyziologie - interaktivní elektronická učebnice a
elektronické návody k praktickým cvičením

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 26.11.2008 - Probíhá
zobrazit vše 
Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 721 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • 722 - Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
  • 85420 - Terciární vzdělávání
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetDatum zveřejnění
38533021/01001.4.2013
84735011/01001.4.2013
85033011/01001.4.2013
85631011/01001.4.2013
19-2783570227/01001.4.2013
19-6572710267/01001.4.2013
22734101/01001.4.2013
37434021/01001.4.2013
85236011/01001.4.2013
3064490217/01001.4.2013
37530021/01001.4.2013
38330021/01001.4.2013
61633311/01001.4.2013
83732011/01001.4.2013
43-1360150277/010015.5.2013
27-1842600277/010015.5.2013
CZ08010000001965727102671.4.2013
CZ93010000001928309802971.4.2013
CZ29010000001928239202371.4.2013
CZ92010000001927716702471.4.2013
CZ25010003495609214570211.4.2013
CZ85010003483309214570211.4.2013
CZ84010003483303240540211.4.2013
CZ60010003495611892530211.4.2013
CZ77010000002718437502771.4.2013
CZ43010000002715792002671.4.2013
27-500081433/03001.4.2013
4028-500081433/03001.4.2013
1967008349/08001.4.2013
19-1967008349/08001.4.2013
30015-1967008349/08001.4.2013
CZ94010000002718386902571.4.2013
CZ14010000001928238002271.4.2013
2122212369/08001.4.2013
232727671/03001.4.2013
CZ95010000000030705202671.4.2013
66661389/08001.4.2013
153149586/03001.4.2013
153149607/03001.4.2013
153149594/03001.4.2013
CZ97030000000001665957451.4.2013
236116544/03001.4.2013
166336938/03001.4.2013
CZ92010000002735724102871.4.2013
CZ93010000004373097802971.4.2013
CZ11010000004368125502671.4.2013
107912843/03001.4.2013
19-1966999339/08001.4.2013
1939063359/08001.4.2013
1966507349/08001.4.2013
1966999339/08001.4.2013
3716290/03001.4.2013
CZ46030000000001877706961.4.2013
CZ58030000000001775418301.4.2013
212654030/03001.4.2013
198592792/03001.4.2013
107-996320257/010015.5.2013
6633191/010015.5.2013
43-3607660287/010015.5.2013
107-1211900257/010015.5.2013
16933331/010015.5.2013
12033571/010015.5.2013
43-9390310207/010015.5.2013
107-3545730277/010015.5.2013
107-84735011/010015.5.2013
85332011/010015.5.2013
35-85332011/010015.5.2013
107-3698120277/010015.5.2013
43-9208500267/010015.5.2013
43-8090410287/010015.5.2013
3099210297/010015.5.2013
32034061/010015.5.2013
51-1087550287/010015.5.2013
10188-37434021/010015.5.2013
107-2671780297/010015.5.2013
107-2679520297/010015.5.2013
107-2679700247/010015.5.2013
107-3649260257/010015.5.2013
43-3534500257/010015.5.2013
43-4186050257/010015.5.2013
43-4186840267/010015.5.2013
43-4187010257/010015.5.2013
43-4187160247/010015.5.2013
43-4187440257/010015.5.2013
43-4187620207/010015.5.2013
43-4187780227/010015.5.2013
43-4187840277/010015.5.2013
43-5744720257/010015.5.2013
43-6023260267/010015.5.2013
43-9437180287/010015.5.2013
51-1040700217/010015.5.2013
51-1040740227/010015.5.2013
51-1055250247/010015.5.2013
19-5810170207/010015.5.2013
19-2833330257/010015.5.2013
21210277/010015.5.2013
51-1107830287/010015.5.2013
51-1106890237/010015.5.2013
35-9458050297/010015.5.2013
43-7979450297/010015.5.2013
43-7979880297/010015.5.2013
107-2582860287/010015.5.2013
107-2583560227/010015.5.2013
107-2583830207/010015.5.2013
35-85236011/010015.5.2013
107-3922010217/010015.5.2013
107-2614140277/010015.5.2013
CZ710100000043590356024729.5.2013
85738011/010029.5.2013
86-8930710697/010029.5.2013
832931/010020.6.2013
31437061/010024.8.2013
86-8986130237/010024.8.2013
27-2536230217/010024.8.2013
35-85631011/010024.8.2013
43-2007320217/010024.8.2013
1256280/03008.1.2014
85439011/010016.1.2014
83636011/01006.2.2015
908070359/080027.5.2016
3093939319/080027.5.2016
19-3093939319/080027.5.2016
909909339/080027.5.2016
4300977399/080027.5.2016
4226594399/080027.5.2016
906906319/080027.5.2016
CZ750800000000090590534910.6.2016
19-4302425379/080013.7.2016
4302425379/080013.7.2016
107-5909080287/01008.10.2016
107-8145640267/01008.10.2016
115-1055820297/01008.10.2016
107-9256590287/01008.10.2016
4301989359/080020.12.2016
CZ100800000000193234228326.9.2017
115-1961180287/01007.12.2017
115-4227380237/01007.12.2017
115-4982400297/01007.12.2017
CZ89010000011532589402477.12.2017
CZ33010000010761539202277.12.2017
CZ49010000010789750702677.12.2017
Zdroj: Registr plátců DPH

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě

UNIVERZITA KARLOVA-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA


Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy.
Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Kontrolní otázka, jako ochrana proti automatickému spamu:

      doplňte číslo, např.: 12

Další firmy z oboru

Vysoké školy a univerzity

TREND PARTNER s.r.o. - Dub č. 4, Kondracweb

Společnost TREND PARTNER s.r.o. byla založena v roce 2005 jako vzdělávací a konzultační agentura. Nyní poskytujeme dálkové vzdělávání na vysoké škole v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj (magisterské a bakalářské).

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-KATEDRA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY - Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, Ostravaweb

Mapa ČR
Mapa kraje