Hledat firmy v obci Úněšov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Úněšov 14 firem

ČESKÁ POŠTA Úněšov - Úněšov č. 76

POLICIE ČR obvodní oddělení Úněšov - Úněšov č. 70

MELCHIOROVA HUŤ s.r.o. - Číhaná č. 20, ÚněšovFotografie u firmy

MONTENERS s.r.o. - Vojtěšín č. 3, Úněšov

OBEC Úněšov - Úněšov č. 76

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA Plzeň-server - Úněšov č. 76

COOP JEDNOTA Únešov - Úněšov č. 89

MŠ Úněšov - Úněšov č. 72

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE středisko Úněšov - Úněšov č. 95

STROM PRAHA a.s. - Úněšov č. 76

EUROPLANT ŠLECHTITELSKÁ spol. s r.o. - Úněšov č. 98

HUNSGAS Úněšov - Úněšov č. 92

ČERPACÍ STANICE PRIM Úněšov - Úněšov č. 92

MAŠEK PAVEL-TRUHLÁŘSTVÍ & SKLENÁŘSTVÍ - Úněšov č. 35

Historie obce Úněšov celá historie

Historicky je Úněšov doložen v roce 1352 a je nejmladší z okolních vesnic. Nepodložené zprávy hovoří o r. 1245 a 1115. Na počátku byly v Úněšově tři statky. Tvrz se uvádí v r. 1391. Stávala v blízkosti kostela a postupně do 15. stol. Zanikla. V létech 1365 a 1371 uvádí se Jindřich z Úněšova. Bedřich z Vinoře 1371 až 1383. V r. 1389 Petr z Krašovic a v r. 1391 prodal Sezema z Vrtby Úněšov Buškovi z Klenovic . V roce 1409 až 1435 se uvádí Oldřich ze Slavic. Od 2. pol. 15 století je Úněšov uváděn na panství Podnokly. Od r. 1556 na panství Bělá, které v té době vlastnil rod Markvartů z Hrádku u Sviňomaz. V roce 1622 bylo panství Bělá Markvartům konfiskováno.V roce 1623 koupil panství Bělá s panstvím Podmokly a Nekmíř Vilém Vřesovec z Vřesovic. Panství bylo v r. 1676 postoupeno Klášteru Teplá, hospodářská správa II Krukanice. Od roku 1850 je Úněšov svobodnou obcí s voleným obecním zastupitelstvem a starostou.

Historie let 1850 – 1945 je popsána v části Úněšovsko.

Pro období let od roku 1945 po současnost jsou významná tři období: 1945 až 1949, 1949 až do poloviny r.1960 a od 2. poloviny 1960 po současnost.

I. období od května 1945 do 31. ledna 1949

- je ve znamení obnovy ČSR na bývalém území Sudet a jeho osídlení obyvatelstvem z vnitrozemí republiky a vracejících se reemigrantů. Správu zajišťovaly pohraniční Okresní a místní správní komice, osidlování Okresní osidlovací komise spolu s MSK, do doby než byly ustaveny ONV A MNV. Osídlení Úněšova se datuje od třetí dekády května 1945. Prvým osídlencem byla rodina p. Františka Nechutného, který zde nastoupil jako cestář na silnici I/20. Rodina osídlila domek č.p. 54. Z Písecka přišly 24. června 4 rodiny a postupně další z Písecka a z vesnic z okolí Horní Břízy. Do konce roku 1945 byla vesnice osídlena. Škola, pošta a četnická stanice v Číhané, lékař v Pernarci. Po r. 1946 došlo k migraci osídlenců na 13 usedlostech, které byly znovu osídleny. V r. 1947 osídlily 4 rodiny reemigrantů ze Sov. Svazu volné usedlosti. V roce 1946 bylo v obci založeno strojní družstvo s 11 členy.

V roce 1946 a 1948 se konaly volby do Národního shromáždění. Založena byla vesnická organizace KSČ, která od r. 1960 byla závodní organizací KSČ. Zahájena byla autobusová doprava Plzeň – Karlovy Vary. Prvou akcí MNV bylo pořízení pomníku obětem z řad čsl. Občanů za 2 sv. války. Od 1.1. 1949 bylo zavedeno krajské řízení, byly ustaveny KNV. K 31. lednu byla provedena I. Územní reorganizace od r. 1850. Zrušeny byly některé původní okresy, vytvořené byly okresy nové.

II. období od 1.2 1949 do 30.6. 1960

Nově byl ustanoven okres Plasy, do něhož byly začleněny obce Úněšov, Čbán, a Číhaná se svými povodními osadami a samotami a Podmokly. Rokem 1949 začíná doba, která v historii bude jako doba socialismu. Prakticky od tohoto roku začíná se realizovat postupný přechod od soukromého vlastnictví k vlastnictví družstevnímu a státnímu. Po. R. 1950 převzala Jednota Plasy obchod s potravinami. Hostinec byl zrušen. Zrušeno bylo i kolářství. Kovárna byla v provozu až do r. 1960. Hlavním úkolem okresu Plasy bylo združstevnění vesnice, přechod JZD. K založení JZD v Úněšově došlo v r. 1952. Od počátku mělo JZD kolísavý počet členů a řadu problémů. Mimo drůbežárny nebyly provedeny další investiční akce. Na základě usnesení ONV Plasy bylo JZD k 31. říjnu 1959 zrušeno. Od 1.11. přešlo hospodaření na St. Statek Kralovice, oddělení Lípa. Od 1.7. 1960 do konce r. 1993 Státní statek Úněšov, hospodářství Úněšov. V roce 1954 byla zavedena autobusová doprava Úněšov Plasy. Od tohoto roku do poloviny r. 1960 dojížděli starší žáci do ZDŠ v Dolní Bělé.

V r. 1952 byla zřízena čerpací stanice PHM před obchodem Jednoty. Na MNV pracoval uvolněný tajemník pro posílení politického vlivu. V r. 1952, 1956 a 1960 se konaly volby do MNV.

III. období od 1.7. 1960 doposud

V červnu 1960 byly provedeny volby do MNV, nového ONV a ZKNV. Na základě vládního usnesení byla k 1.7. 1960 provedena II. Územní reorganizace. Utvořen byl ZKNV, nový okres Plzeň sever se sídlem v Plzni. Zrušen byl okres Plasy a Stříbro. Třetí období je v historii Úněšova významné. Od roku 1960 do r. 1990 se změnila obec Úněšov zemědělsky, výstavbou obytných budov a hospodářských provozů, zvýšeným počtem obyvatelstva a rozsáhlým volebním programem. Podstatný podíl na rozvoji Úněšova a i Úněšovska má zřízení St. Statku Úněšov k 1.7.1960. K rozvoji Úněšova přispěl st. Statek výstavbou 9 ob. budov se 62 byty, 2 administr. Budov, výstavbou areálu pomocných výrob statku včetně bramborárny. Statek řešil problém v zásobování hospodářství a obce pitnou vodou vodovodem ze Čbánu a úpravnou vody v Úněšově. MNV dokončil napojení celé obce. V Úněšově se podílel statek na výstavbě mateřské školy a prodejny Jednota Plasy. K 1. červnu 1960 bylo v Úněšově zřízeno veterinární a inseminační středisko. V roce 1970 byl v obci ustaven MNV fronty a agitační středisko. Aktivně pracovaly společenské organizace Červeného kříže, ČSŽ, SSM, Svazarm, TJ Slavie, požárníci, Myslivecké sdružení, Sbor pro občanské záležitosti a další. Celkem 11 společenských organizací. Během let 1960 až 1990 se stala obec Úněšov Významnou zemědělskou obcí na okrese Plzeň sever.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.