Turistům se na území obce Úlice nabízí řada příležitostí k vyžití, zejména díky vodní nádrži Hracholusky, která vznikla vybudováním přehrady na řece Mži, napuštěna byla v r. 1964. Území protínají cyklotrasy a rozsáhlé lesní porosty.

Hledat firmy v obci Úlice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Úlice 10 firem

POŠTA PARTNER Úlice - Úlice č. 101

OBEC Úlice - Úlice č. 50Fotografie u firmy

KOPTÍK JAN-ELKOSAT - Úlice č. 22

HODINOVÝ SERVIS PLZEŇ s.r.o. - Úlice č. 8

PENZION HANA - Hracholusky č. 141, Úlice

COOP JEDNOTA Úlice - Úlice č. 101

LEXA LUKÁŠ-KOMINICTVÍ - Úlice č. 24

HOSTINEC NA RŮŽKU - Úlice č. 33

AIRON spol. s r.o. - Úlice č. 132

ZÍTEK ROMAN - Kníje č. 14, Úlice

Historie obce Úlice celá historie

Obec Úlice se nachází v západním cípu okresu Plzeň – sever, v nadmořské výšce 400 m n. m., prochází jí silnice II/605 spojující krajské město Plzeň s okresem Tachov a státní hranicí se SRN.

Správní území obce zahrnuje tři katastrální území – Hracholusky nade Mží, Kníje a Úlice o celkové rozloze 1.324 ha. Obec se dělí na pět místních částí – Hracholusky, Jezná, Kníje, Nová Jezná a Úlice. Ke konci roku 2011 je v obci trvale hlášeno 424 obyvatel.

První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1329, kdy se poprvé psal jistý Markvart z Úlic. U vzniku tvrze a vsi stáli vladykové Úličtí z Úlic, jejichž znak měl tři černá břevna ve zlaté polovině polceného štítu, druhá červená polovina byla prázdná. Tito byli zchudlou odnoží znamenitého a mocného rodu Drslaviců na Plzeňsku. Drslavicové byli spřízněni s rodem knížecím a hráli významnou úlohu v dějinách západních Čech. Vymřeli krátce po r. 1576 Václavem Úličkou z Úlic, hejtmanem křivoklátským. Vladykové Úličtí z Úlic ustoupili již ve XIV. století pánům Plešnickým, kteří se pak psali Úlickými z Plešnic a ve znaku měli v černém štítu stříbrný džbán s uchem vlevo obráceným.

Na území obce se nachází několik nemovitých památek. Šestiboká barokní kaple sv. Diviše posta-vená roku 1682 se střechou tvaru „vlašské čepice“ zakončenou tzv. lucernou v Hracholuskách s var-hanami, které jsou movitou kulturní památkou a socha sv. Jana Nepomuckého tamtéž. Posledním majitelem dnes zpustlého zámečku s bývalým hospodářským dvorem v Hracholuskách byl od r. 1868 MUDr. Antoním Jaksch, významný lékař, univerzitní profesor a přednosta první pražské kliniky, který povýšením do šlechtického stavu přijal predikát „z Wartenhorstu“. V podzemních prostorách kaple sv. Diviše byla v r. 1883 zbudována hrobka, v níž spočívá jedenáct příslušníků rodiny Jakschů.

Kaple sv. Vavřince v Úlicích představuje vzácný typ pozdně renesančního venkovského kostelíka z počátku XVII. století. Zajímavá jsou Boží muka ze 2. pol. XVIII. stol. – na toskánském žulovém sloupku tepaný železný kříž, poblíž kaple. Trojkřídlý barokní zámek s mansardovou střechou posta-vený v r. 1760 – 70 s rozsáhlým anglickým parkem v Úlicích je v majetku dědiců posledního vlastníka Ing. Pavla Macenauera. Kostel Nejsvětejší Trojice v Jezné s renesančními náhrobky pánů Úlických z Plešnic, barokně přestavěný v 60. létech XVIII. století.

Po okleštění Československa v r. 1938 se Úlice staly součástí tzv. Sudet. Po skončení II. světové války byla většina německého obyvatelstva odsunuta a chalupy a drobná hospodářství přidělena dosídlencům z vnitrozemí. Na zkonfiskovaném majetku hospodařil Státní statek Úlice až do r. 1993.

V současnosti je obec vybavena prodejnou smíšeného zboží, budovou obecního úřadu s veřejnou knihovnou a třemi hostinci v místní části Úlice, v Hracholuskách a Jezné fungují sezónní či celoroč-ní ubytovací zařízení s pohostinstvím. Pobočka České pošty byla bohužel v r. 2010 zrušena.

Do roku 1998 fungoval v obci Sbor dobrovolných hasičů. Sportovně – společenská organizace SK Viktoria Úlice v r. 2011 oslavila 60 let od svého vzniku. Na tradice předků navazují občané každoroční účastí v masopustním maškarním průvodu, rovněž tak hojnou účastí mužské populace všech generací na velikonočním hodování. Dětmi i dospělými velmi oblíbené je stavění máje s opékáním buřtů a posezením u hořící hranice. Každoročně je pořádán Dětský den se soutěžemi a odměnami a od roku 2010 slavnostního rozsvícení vánočního stromku na návsi.

Turistům se na území obce Úlice nabízí řada příležitostí k vyžití, zejména díky vodní nádrži Hracholusky, která vznikla vybudováním přehrady na řece Mži, napuštěna byla v r. 1964. Území protínají cyklotrasy, rozsáhlé lesní porosty lákají k procházkám i houbaření.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.