Obec Úlibice leží zhruba 6 km východně od města Jičína. Mezi části obce patří Řeheč a Úlibice. Obcí protéká Úlibický potok a jihozápadně se rozprostírá chráněné území Úlibická bažantnice.

Hledat firmy v obci Úlibice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Úlibice
Živé firmy - počet: 6, obec Úlibice

COOP JEDNOTA Úlibice - Úlibice č. 22

OBEC Úlibice - Úlibice č. 53

POŠTA PARTNER Úlibice - Úlibice č. 22

ROTTER DANIEL-PNEUSERVIS FIRSTSTOP - Úlibice č. 36

SLAVÍKOVÁ IRENA - Úlibice č. 76

STK JIČÍN s.r.o. - Úlibice č. 64

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

STK JIČÍN s.r.o. - Úlibice č. 64

SLAVÍKOVÁ IRENA - Úlibice č. 76

COOP JEDNOTA Úlibice - Úlibice č. 22

Historie obce Úlibice celá historie

První písemná zmínka o obcích Úlibice a Řeheč pochází z 20.ledna 1355, daląí z 8.února 1365 a dále z 13.dubna 1367. Zápisy souvisejí s církevními záznamy o obsazení místa faráře. V daląích letech je jiľ záznamů více. Od 31.ledna 1568 patří Úlibice rodu Smiřických, od 9.září 1623 Albrechtu z Valdątejna, od 8.května 1636 rodu Tiefenbachů, od 31.ledna 1710 rodu Trauttmansdorffů aľ do roku1933. Původní kostel byl pro ąpatný stav roku 1716 strľen a na jeho místě postaven nový. Ten byl opravován v roce 1821. Od roku 1815 do roku 1820 se stavěla císařská silnice od Mladé Boleslavi přes Jičín k Nové Pace. V roce 1888 byla postavena nová ąkola, kde se vyučovalo podle počtu dětí střídavě v jedné nebo dvou třídách aľ do roku 1977, kdy byla ąkola uzavřena. Před koncem 1.světové války byla v obci zřízena četnická stanice, která byla v roce 1929 přestěhována do č.38 a byl tam zaveden telefon. V roce 1928 proběhla v Úlibicích elektrifikace, v Řehči v roce 1957. Velká povodeň postihla obec 26.května 1936 a způsobila mnoho ąkod. Přírodní zajímavostí je Úlibická baľantnice. Dobrých hospodářských výsledků dosahovalo ve své činnosti zdejąí zemědělské druľstvo. Od 1.července 1980 byly Úlibice a Řeheč přiřazeny pod správu MěNV Jičín, od roku 1990 je opět obnoven Obecní úřad v Úlibicích. V roce 2004 byla přebudována světelná křiľovatka silnic Jičín-Nová Paka se silnicí do Hradce Králové na kruhový objezd. V roce 2005 Oslavila obec 650 let svého trvání.

OBEC Úlibice

Úlibice č. 53, 50707, Úlibice

Osoby

  • PhDr. Kovář Michal, starosta

Kontakty

2 části obce: