Hledat firmy v obci Trnová
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Trnová 13 firem

3K s.r.o. - Trnová č. 24

STROMOVÁ CHIRURGIE ČÍŽEK - Trnová č. 104

LEXA KAREL-ELEKTROINSTALACE - Trnová č. 4

PALUBKYDREVOTOP.CZ - Trnová č. 41

DOMOV BOROVÁ, s.r.o. - Trnová č. 272

JINDŘICHOVÁ NINA Akad.arch. - Trnová č. 25

TRNOVSKÁ KRČMA - Trnová č. 20

WRBNA RACING, a.s. - Trnová č. 38

TCM SPIRIT - Trnová č. 248

JEZDECKÝ AREÁL TRNOVÁ - Trnová č. 28

STUDIO PSÍ SEN - Trnová č. 190

MIDASWEB - Trnová č. 35

ZÁMEK TRNOVÁ - Trnová č. 1

Historie obce Trnová celá historie

Roku 1342 pověřil Břevnovský klášter vladyky z Kosoře založit vesnici Trnová, jíž přiznal právo zřídit krčmu, kovárnu, mlýn a lazebnu, zároveň byly položeny základy kostela sv. Ducha. Z 1. pol. 14. století se dochoval gotický portál zazděný na severní straně. Kostel je poprvé písemně doložen k roku 1359, a to jako farní.

Zámek a velkostatek

Nejstarší, barokní část zámku, jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou s vikýři, byla vystavěna roku 1388 jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Z této stavby se zachovaly klenuté prostory v přízemí.

Ve 20. letech 18. století vznikl v areálu zámku panský velkostatek. Dne 12. listopadu 1759 koupil Trnovou za 20 300 zlatých rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích, absolvent filozofických a právnických studií, a s manželkou zde zplodil a vychoval řadu dětí. Během jeho třicetiletého vlastnictví začalo být toto panské sídlo označováno jako zámek a bylo výrazně rozšířeno, klasicistní zámek z této doby byl dvoupatrový.

V roce 1789 koupil zámek Trnová Jan Ferdinand ze Schönfeldu. Roku 1791 zde byla na Schönfeldově statku založena triviální obecná škola a též první rolnická (hospodářská) škola v Čechách, pro chlapce ve věku 12 až 18 let, jejíž kamenná budova se dochovala dodnes. Na vrchnostenském statku vykonávali studenti praxi.

Roku 1838 koupil tento statek Václav Škroup, bratr Františka Škroupa, autora nápěvu české hymny. František Škroup v Trnové často pobýval, nejprve u místního faráře, poté, v 50. letech 19. století, na bratrově velkostatku. Často chodil na vyhlídku na vltavské údolí zvanou Kazatelna (dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní tradice právě zde vznikl nápěv písně Kde domov můj. Na počest jeho zdejších pobytů byla vydána též turistická známka. V kostele svatého Ducha má rodina Škroupova hrobku.

Roku 1860 Trnovou koupil Vincenc (Čeněk) Daněk, který o šest let dříve založil v Karlíně strojírenskou továrnu, která byla základem pozdějšího koncernu Českomoravská Kolben-Daněk. Za čtyři roky, kdy mu zámek patřil, zámek v romantickém stylu rekonstruoval: postavil hodinovou věž, po stranách původního barokního objektu přistavěl krajní rizality, v patře vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm, přibyla otevřená loggie, nárožní věžičky a plastická rámování oken. Poté si Daněk místo trnovského zámku koupil větší zámek Tloskov.

Maximilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, další z majitelů, až do roku 1895 provozoval v zámku pivovar. Počátkem 20. století zámek vlastnil Karel Košťál, v té době v Trnové byla četnická stanice a dvoutřídní škola. 10. srpna 1907 velkostatek koupil Václav Schloger, který se zaměřil na pěstování obilí, chov skotu a dodávky mléka do Prahy. V letech 1907 (1908) až 1911 na tomto zámku často pobývala Ema Destinnová, pro kterou majitel vyhradil celé křídlo, a krom lovu zvěře i ryb a projížděk na koni zde i přijímala četné návštěvy a budila pozornost v té době nezvyklým ženským kalhotovým kostýmem.

V roce 1950 zde vzniklo první jednotné zemědělské družstvo v okrese. Schlogerův majetek byl v roce 1953 znárodněn a budova zámku sloužila nejprve jako archiv a pak jako skladiště. Byl také upravován pro potřeby Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní a jezdce z povolání. Roku 1967 byl zámek prodán do soukromého vlastnictví Daliboru Cihelkovi. Po roce 1989 byl zámek se statkem a pozemky ve velice zdevastovaném stavu v restituci vrácen rodině Schlogerů. Roku 1994 ministerstvo kultury ČR prohlásilo zámek národní kulturní památkou.

V roce 2006 jej koupili manželé Ivan Pilip a Lucie Pilipová a do roku 2008 jej kompletně zrekonstruovali. V současné době je nabízen a pronajímán na komerční akce, například svatby a rauty.

Budovy dolního dvora bývalého velkostatku byly v letech 2004 – 2006 také zrekonstruovány a v současné době se zde nachází Penzion Trnová a restaurace s terasou. Jsou zde pořádána školení, teambuildingy, konference a svatby. V budovách horního dvora je v současné době provozován jezdecký areál.

Trnovská krčma

Nynější Trnovská krčma má v základech gotické klenby původní krčmy, které zdejší pivovar využíval k chlazení piva a v roce 2008 rovněž prošla rekonstrukcí.

Sbor dobrovolných hasičů

V roce 1923 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. S jakým zaujetím se dali do práce, hovoří další zápisy z kroniky. Ještě téhož roku vedli výpůjčku 30 000 Kč od Hospodářské záložny ve Zbraslavi na stavbu hasičské zbrojnice a zakoupení výstroje a výzbroje. To vše na konto hasičského sboru, čímž se stali všichni ručiteli, že uvedená částka bude záložně ve splátkách vrácena. O významu sboru a aktivitě členů hovoří i ta skutečnost, že v letech 1926 a 1933 se konala v Trnové okrsková cvičení Župy Kazín. V roce 1933 byla tato cvičení konána v rámci 10. výročí založení sboru. Po těchto úspěšných začátcích prošel sbor a každý člen tvrdou a náročnou zkouškou. Sbor vytrval ve své činnosti a v roce 2013 oslavil 90. výročí založení. Nadále se podílí v rámci svých možností na požárním sportu, kulturním a společenském životě obce.

Demografické údaje