Hledat firmy v obci Třebestovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

BOHEMIA-PARKET s.r.o. - Na samotě 383, Třebestovice

EKO KOMÍNY, s.r.o. - Lípová 75, Třebestovice

GLOBAL DEAL s.r.o. - Železniční 281, Třebestovice

Historie obce Třebestovice celá historie

Ves patří k nejstarším na Poděbradsku. Poděbradský zámek měl v Třebestovicích dva domy - č. 1 Hudečkovo (bývalá myslivna - fořtovna) a č. 19 „Na lukách“, kde bydlel královský luční (Vicherovna). Celé Třebestovice byly usídleny u tvrze (tj. u mlýna) a domy byly stavěny směrem do kopečka ke dráze. Dříve se lesy táhly až k mlýnské strouze. Třebestovice byla chudá malá vesnička stojící na pokraji lesa.

První zmínka o obci byla v roce 993 v základní listině knížete Boleslava II., který spolu se svatým Vojtěchem darovali vsi Třebestovice u Sadské a Mračenice s okolím nově založenému klášteru benediktinskému v Břevnově u Prahy.

V majetku kláštera byly Třebestovice až do vypuknutí husitských válek. Roku 1328 byly králem Janem Lucemburským, spolu s ostatními vesnicemi v župě Poděbradské, osvobozeny od různých služebností, jež se bezplatně vymáhaly.

V roce 1442 daroval Jiří z Kunštátu a Poděbrad Benešovi, mlynáři z Poříčan tvrz, kterou dal klášter vystavět a pronajímal ji drobným šlechticům, aby ji přestavěl na mlýn. Na budování mlýnského náhonu se podílel i český rybníkář Jakub Krčín z Jelčan, který v té době bydlel v Kouřimi. Dílo, jež přivádělo vodu do Třebestovic a Sadské, bylo opravdu mistrné, bohužel bylo narušeno výstavbou dálnice a sídliště v Poříčanech.

Demografické údaje