Toužetín se nachází 9,5 km jihovýchodně od města Louny. Zámek Toužetín - dnešní zámek byl původně gotickou tvrzí. První písemná zmínka o ní je z roku 1372. Roku 1697 byla tvrz na příkaz Ferdinanda Schwarzenberga přestavěna.

Hledat firmy v obci Toužetín, část obce Toužetín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Toužetín, část obce Toužetín
Živé firmy - počet: 1, obec Toužetín, část obce Toužetín

OBEC Toužetín - Toužetín č. 42Fotografie u firmy

Historie obce Toužetín celá historie

V obci se nachází areál raně barokního zámku, postaveného v l. 1697-1698 Giacommem a Petrem de Maggi pro Ferdinanda Schwarzenberga. Vlaští architekti respektovali dispozici starší vodní tvrze, kterou bylo třeba zbořit. Stavba je s ohledem na vlhké podloží, založena na dubových pilotech. Na mostě před vchodem do zámku stály barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava, dnes přemístěné do jeho interiéru. Objekt není veřejnosti přístupný. Z historického hlediska je areál zámku zajímavým a uceleným dokladem vývoje hospodářské architektury s celou řadou objektů včetně pivovaru. Autorem některých hospodářských budov byl architekt P.I. Bayer.

R. 1759 se poblíž obce strhla bitka mezi pruskými husary a císařskými dragouny—připomíná ji sloup při odbočce ze silnice na Prahu směrem k obci. R: 1813 bylo v obci internováno 900 francouzských vojáků zajatých v bitvě u Chlumce.

OBEC Toužetín

Toužetín č. 42, 44001, Louny 1

Osoby

  • p. Císařovský Petr, starosta

Kontakty

3 části obce: