V obou částech obce nalezneme drobné památky: kaple sv. Josefa v Janově, kaple Panny Marie v Tisu. V Tisu jsou tři boží muka a dvě v Janově. V Tisu je Sborový dům církve českobratrské evangelické a hřbitov. Další památkou je pomník padlých z 1. světo

Hledat firmy v obci Janov, část obce Tis
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Janov, část obce Tis

V obci Janov, v části obce Tis není dosud zařazená žádna firma.

 

Zobrazit všechny firmy v obci Janov

Historie obce Janov celá historie

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1544, k roku 1848 je součástí opočenského panství. Od roku 1849 je samostatnou obcí, která od roku 1850-1949 náležela do okresu Nové Město nad Metuji, v letech 1949-1960 do okresu Dobruška a od roku 1960 patří do okresu Rychnov nad Kněžnou. Součástí obce je obec Tis (první zmínka 1544), která v letech 1849-1960 byla samostatnou obcí a od roku 1960 je částí obce Janov. Kromě několika sedláku byli zde drobní rolníci, v každém domku alespoň 1 zedník a po večerech si přivydělávali tkalcovinou. V Janově bylo v roce 1894 94 stavů. V roce 1947 založily tkalcovské družstvo Jantex (od roku 1950 Drutka) poslední stav byl do r.1970. V součastnosti obec a její katastrální území Janov a Tis zaujimá rozlohu 339 ha. Z toho je 246 ha zemědělské půdy, 68 ha lesní půdy, 2 ha vodních ploch, 17 ha ostatních ploch a 6 ha představuje zastavěná plocha uzemí v nadmořské výšce od 496 m.n.m. až do 634 m.n.m. První sčítání obyvatel v roce 1869 uvádí počet 544 trvale bydlících obyvatel, v roce 2001 bylo 109 obyvatel.

Vybavenost obce tvoří budova obecního úřadu s veřejnou knihovnou, prodejna smíšeného zboží v Janově 1hasičská zbrojnice v Janově a 1 v Tisu. V obou částech obce nalezneme drobné památky: kaple sv. Josefa v Janově, kaple Panny Marie v Tisu. V Tisu jsou tři boží muka a dvě v Janově. V Tisu je Sborový dům církve českobratrské evangelické a hřbitov. Další památkou je pomník padlých z 1. světové války v Tisu.

Za vyšší vybavenosti obec spáduje do Dobrušky a Nového Města nad Metují. Pro základní školní docházku je převážně využívaná škola v Dobřanech.

Okolí Janova a Tisu tvoří malebná krajina. Dynamické údolí Olešenky lemované lesnatými svahy, návrší s unikátní vyhlídkou do širokého okolí, intimní údolí potočních niv s pozoruhodnou květenou a dochované soubory horských chalup vytvářejí řadu estetických hodnotných scenerií. Jedná se především o soubory roubených domů českého pohraničí a areály zděných statkú z počátku 19 století.

OBEC Janov

Janov č. 30, 51801, Dobruška

Osoby

  • p. Chaloupková Vlasta, starostka

Kontakty

2 části obce: