V obci je kostel sv. Jana Křtitele, založený asi ve 2 pol. 14. století. Hlavní oltář je z roku 1795 od českobrodského řezbáře. Věž, ve které jsou tři zvony, byla vystavěna r. 1779. Nedaleko návsi pod kostelem je zvonička z r. 1934. V roce 1921 byl po

Hledat firmy v obci Tehov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Tehov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

BIOS 3 - Pod loukou 282, Tehov

DŘEVOPARK s.r.o. - Tehov č. 288web

OBEC Tehov - Tehov č. 107Fotografie u firmy

Historie obce Tehov celá historie

Nejstarší dosud známá písemná zmínka o Tehově pochází z roku 1309. Do roku 1919 se jmenovala Velký Tehov. Jméno vzniklo z názvu hradu Tehóv nebo Tehův, založeného koncem 12. století v místech dnešní usedlosti č.p. 46. Hrad náležel vladykovi Tehovi. Z významných rodů vlastnili tento hrad: Jan Roháč z Dubé, Slavatové, a Ferdinand I. Lichtenstein. Cístař Zikmund v r. 1436 zastavil hrad označený jako tvrz Janu Kamrétovi ze Žirovnice. Od roku 1547 byl hrad zpustlý. Původně byly kolem hradní tvrze rybníky a močály, které byly postupně vysušeny.

Památky

V obci je kostel sv. Jana Křtitele, založený asi ve 2 pol. 14. stol. Hlavní oltář je z roku 1795 od českobrodského řezbáře. Věž, ve které jsou tři zvony, byla vystavěna r. 1779. Nedaleko návsi pod kostelem je zvonička z r. 1934. V roce 1921 byl postaven při silnici k Vojkovu pomník 17 padlým v 1. světové válce, který byl přemístěn v roce 1982 vedle OÚ. Jsou zde zapsána i jména padlých ve 2. světové válce.

Místopis

V jižní části obce je kopec Hůra, částečně zalesněný, kde v roce 1999 byla zahájena výstavba 20 rodinných domků, z nichž některé jsou již obydlené. V roce 1934 založila obec na Hůře třešňový sad, který byl delší dobu neudržovaný, proto zanikl pod nálety dubů a bříz. Sever obce lemuje kopec Uhlíř (454 m), kde bylo vybudováno roku 1984 hřiště. V roce 1999 bylo nahrazeno hřištěm novým u ZŠ.

Pověsti

Velkou část katastru obce tvoří lesy, které v minulosti patřily panství Lichtensteinskému - do roku 1935 (pozemková reforma). V tehovském katastru pramení říčka Rokytka. Celý katastr leží v pásmu vyvřelých hornin, převážně žuly. K Tehovu se váže pověst o Bezedném rybníčku (spíše tůňce, nyní mokřina u osady Lada), v jehož vodách v roce 1888 zmizel beze stop pruský voják i s koněm. Od té doby se říkalo, že tůňka nemá dno.

Škola

V roce 1773 založil kníže z Lichtensteinu triviální školu, kam docházely děti ze Všestar, Menšic, Světic a Klokočné. V r. 1845 byla vystavěna nová jednotřídní škola pod kostelem. V r.1882 byla přeměněna na školu dvoutřídní. V r. 1905 byla na návsi postavena nová škola, ke které bylo v r. 1958 přistaveno sociální zařízení. V r. 1977 byla škola uzavřena . Otevřena byla opět v r. 1984, kdy sem kvůli přeplněnosti školy v Říčanech autobus dovážel děti z Říčan. V r. 1992 byla zřízena pro tehovské děti nejprve jako jednotřídní, od r. 1994 jako dvoutřídní škola, kde se vyučuje dodnes.

Výstavba

R. 1780 byly poprvé očíslovány budovy (50 popisných čísel v r. 1850). V současné době má obec 270 popisných čísel. Od posledního sčítání obyvatel v roce 2001, kdy bylo v obci 356 trvale přihlášených obyvatel se ke konci roku 2008 jejich počet zvýšil na 588 obyvatel.

Občanská vybavenost

V r. 1948 byla obec elektrifikována, v r. 1962 byl přistaven kulturní sál k OÚ, v r. 1975 byl vybudován rybník směrem ke Světicím, v r. 1978 byla na návsi postavena prodejna, v r.1988 byla vybudována čistírna odpadních vod a kanalizace, v r.1999 byl zaveden plyn. Nedaleko obce východním směrem je Monitorovací stanice, uprostřed obce je prodejna se smíšeným zbožím, dva hostince, tři opravny aut, dvě truhlářství a výrobna knedlíků. V roce 2008 byla dána do provozu stavba Vodovod Tehov, která je zásobována vodou ze Želivky.

Spolky a sdružení

V obci měla dlouholetou tradici Tělocvičná jednota Sokol, která svoji činnost ukončila. Pracuje zde Sbor dobrovolných hasičů.

OBEC Tehov

Tehov č. 107, 25101, Říčany u Prahy

Osoby

  • Ing.arch. Hlouch David, starosta

Kontakty

1 části obce: