Obce v okolí 30 km od obce Tchořovice

Hajany1,99 km

LnářeFotografie u obce2,90 km

Chlum3,17 km

Kocelovice3,26 km

Hradiště4,08 km

V obci bylo několik mlýnů, z nichž nejstarší je připomínán již v r.1442. Poblíž obce se nachází prehistorické pohřebiště se žárovými hroby ze starší doby laténské. Nejvýznamnější pamětihodností v okolí Hradiště je však kostel sv.Ondřeje v Bezděkově.

Kadov4,61 km

BezdědoviceFotografie u obce5,25 km

Zlatonosná naplavenina Závišínského potoka přitahovala lid na Blatensku už od středověku a tak první písemná zpráva o Bezdědovicích je již z roku 1186. Obec má bohatou a zajímavou historii.

Blatná5,26 km

Hornosín5,34 km

Lažánky5,67 km

Kasejovice5,76 km

NezdřevFotografie u obce5,84 km

Samotná obec se rozkládá na východním, mírně nerovném svahu. Obzor na straně severní a západní je uzavřený, jih a východ otevřený, ale neposkytuje širšího rozhledu. Ves má 60 popisných čísel, domů většinou pečlivě udržovaných, z nichž mnohé byly v posledních letech stavebně upraveny nebo od základů nově vystavěny. Téměř desítka bývalých usedlostí je nyní využívána pro rekreaci.

Předmíř6,38 km

Záboří6,68 km

MačkovFotografie u obce6,83 km

Čečelovice7,28 km

Slatina7,35 km

Chanovice7,71 km

Březí7,74 km

BratroniceFotografie u obce8,27 km

BělčiceFotografie u obce8,58 km

BuziceFotografie u obce8,66 km

Svéradice9,02 km

ChobotFotografie u obce9,33 km

Mladý Smolivec9,55 km

ŽivoticeFotografie u obce9,76 km

LažanyFotografie u obce9,89 km

Hvožďany10,02 km

Obec Hvožďany leží v podhůří jižních Brd a na severním okraji Blatenské pahorkatiny 533 m n. m. Bývalý brdský pralesní hvozd dal jméno i obci, neboť Hvožďany jsou vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu. Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z r. 1352.

Mečichov10,02 km

OselceFotografie u obce10,03 km

Na Markétině vrchu (662 m n.m.) severozápadním směrem od obce Oselce stojí barokní kaple sv. Markéty, postavená v roce 1691. Barokní stavba má osmiboký půdorys o délce strany 3,5 m. Vchod do kaple zdobí kamenný portál s nápisem.

DoubraviceFotografie u obce10,27 km

ŠkvořeticeFotografie u obce10,79 km

Výraznou dominantou je zdejší zámek. Již koncem 13. stol. byla při staré obchodní cestě postavena malá čtyřhranná vodní tvrz, jejím opevněním byly okolní močály a náspy s příkopy, do nichž byla přiváděna voda strouhou z rybníka.

Velký BorFotografie u obce11,31 km

Uzenice11,36 km

Koupě11,52 km

Hlupín11,55 km

MyšticeFotografie u obce11,58 km

Sedlice11,65 km

Uzeničky11,68 km

TřebohosticeFotografie u obce12,33 km