Předpokládané založení osady Tasov. Založena nedaleko hradu na vodnatém potoce. Stavět osadu přímo v podhradí nebylo vzhledem k možnostem jejího rozvoje možné. První písemná zmínka o Tasově - písemná smlouva uložená v zemských deskách.

Hledat firmy v obci Tasov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Tasov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

COOP DRUŽSTVO HB Tasov - Tasov č. 23

CHYTKA s.r.o. - Tasov č. 281webFotografie u firmy

Budujeme ocelové haly a střešní konstrukce včetně opláštění. Nabízíme poradenství, projektovou dokumentaci a realizaci stavby. Dodáváme zateplené i nezateplené krytiny, okna, vrata a jiné.

OBEC Tasov - Tasov č. 240Fotografie u firmy

Historie obce Tasov celá historie

12.stol.

Předpokládané založení osady Tasov. Založena nedaleko hradu na vodnatém potoce. Stavět osadu přímo v podhradí nebylo vzhledem k možnostem jejího rozvoje možné.

R.1233

První písemná zmínka o Tasově - písemná smlouva uložená v zemských deskách. Vlastníkem Tasova se stává Záviš z Tasova

R.1234

Se vlastníkem Tasova stává Mladota. Tasov se v nejstarších dobách rychle rozvíjel a stal se střediskem tasovského panství s odpovídající výstavbou zvláště církevního rázu, že se stal sídlem děkanátu, k němuž náležely fary v Dolních Borech, Mostišti, Zhoři, Vicenicích, Náměšti, Březníku, Kralicích, Hartvikovicích, Koněšíně, Zvoli, Novém Veselí, Svratce, Radostíně.

R.1237

Je Tasov ve vlastnictví Bohuše z Tasova.

R.1281

Získává Tasov Vznata, jehož syn Jan se stává vysokým církevním hodnostářem v Olomouci.

R.1349

Je Tasov opět majetkem Vznaty

R.1356

Se stává majetkem Tasa

R.1366

Ve starých pramenech zván městem. Známých držitelů městečka nebo jeho jednotlivých částí je velice mnoho.

R.1390

Je majitelem Jan Tas, který téhož roku prodal Sazemovi a jeho potomkům tvrz (Hrádek) a dvůr na potoku s lidmi, rybníky, louky a další zboží. Sezama byl člověk velice nábožný, neboť zřídil s povolením biskupa r. 1401 oltář sv. Markéty a Doroty.

R.1415

Sezama z Tasova a Jan z Tasova přivěšují svoji pečeť k 452 pečetím na Stižný list české a moravské šlechty shromážděné ve Velkém Meziříčí, který ostře kritizoval Kostnický koncil.

R.1447

Dědici Sezamovi prodávají vladykům z Chlévského tvrz a dvůr v Tasově a další zboží. Rodina Chlévských se znakem podkovy se na Hrádku v Tasově udržela až do r.1569.

R.1482

Svobodný dvůr v Tasově získávají Rohovští. Rod Rohovských je nejstarším selským rodem v Tasově a tento dvůr vlastnil až do 50.let 20.století, kdy v době kolektivizace v zemědělství byl statek združstevněn a Rohovští z obce násilím vystěhováni. V roce 1990 byli Rohovští rehabilitováni a od roku 1995 statek přešel do vlastnictví Iva Rohovského, žijícího v současné době v Měříně. O historii rodu Rohovských byla v roce 2005 vydána kniha “Rohovští z Tasova” od Milana Salaše.

R.1571

Hon na čarodějnice - proces s Dorotou Vitouškovou a podobně s Dorotou Valovou a Markytou Zavadilkovou, které všechny platily svým životem.

R.1573

Se Tasov s pustým hradem Dub a pustou tvrzí Hrádek a dvěma kostely a třetím pustým s mlýny, chmelnicemi, dvory poplužními spolu s Budišovem stává majetkem Václava Berky z Dubé, manžela známé Aleny Meziříčské z Lomnice. Berkové si svoje panství udrželi až do r.1644.

R.1618

Před třicetiletou válkou má Tasov 60 domů

R.1644

dědí toto panství z rodové příslušnosti Fürstenberkové, kteří po stránce stavitelské, sochařské a zahradnické vykonali velmi mnoho pro Budišov i Tasov.

R.1648

Po třicetileté válce je 19 domů pustých.

R.1729

Zrušení hrdelního práva tasovského

R.1730

Dokončení přestavby kostela sv.Petra a Pavla

Od r. 1768

Je držitelem panství baron svobodný pán Fr. Josef Jungwirth a po jeho smrti kupuje panství včetně Tasova

R.1794

Joachym šlechtic Stettenhofen, který uzavírá kapitolu osídlování našeho kraje. Zakládá Klementice, Jáchymov, Mihoukovice.

R. 1869

Zřízen C.k. poštovní úřad v panském dvoře

R .1880

Nařízení úřadů o zřízení nemocnice, což se uskutečnilo až r.1929

R.1885

Založen Sbor dobrovolných hasičů

R.1923

Dokončen obecní dům a předán do užívání. Tento dům je stejně jako dům Jakuba postaven dle plánu architekta Bohumila Fuchse, pozdějšího národního umělce. Téhož roku zřízena obecní knihovna

R.1927

Začal do Tasova jezdit autobus. Mezi Kralicemi a Tasovem jezdil dvakrát denně.

R. 1928

Odhalen a vysvěcen kamenný pomník padlým v 1.světové válce v parku na Městečku.

Elektrifikace obce - 37 veřejných světel a do konce r. 1929 80% domů má zřízeno elektrickou přípojku.

R.1938

Schválení žádosti o povolení Měšťanské školy

R.1947

Zahájena stavba nové školy. Dle projektu měly být ve školním areálu umístěny školy - mateřská, obecná, měšťanská a zemědělská.

R.1949

Zbudováno hřiště na kopanou v Bosně a skončeny práce na areálu školy

R.1951

Založeno JZD

Prvních 5 ročníku školy přemístěno do budovy dvora

R.1954

Započala přístavba sokolovny - galerie a přísálí

R.1957

Započato s výstavbou nového hřbitova

R.1960

Na nově vybudovaném hřišti u sokolovny uskutečněna okresní spartakiáda.

R. 1965

Postihla Tasov povodeň. Byly strženy dva mosty a při povodni zahynul jeden občan Tasova.

R. 1966

Postaven televizní převaděč

R. 1971

Zahájeny práce na regulaci potoka

R. 1980

Sloučení národních výboru Tasova, Čikova a Jasenice

R. 1990

Osamostatnění sloučených obcí. V Tasově zůstává pro všechny tři obce matriční úřad.

R. 1996

Dokončena výstavba nové školní budovy, která trvala s jejím přerušením od roku 1979 a zahájeno v ní vyučování

R. 1999

Odhalení pamětní desky Jakuba Demla

R.2001

Začala reforma veřejné správy. Od 1.1. fungují krajské úřady, pro Tasov kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Dokončena výstavba vodovodu a plynofikace obce

R. 2002

Otevřen Literární památník Vysočiny

R.2003

Od 1.1. po reformě veřejné správy vykonávají agendu bývalých okresních úřadů obce s rozšířenou působností – pro Tasov je to Městský úřad ve Velkém Meziříčí

R.2004

Od 1.5. je Česká republika členem Evropské unie

R.2005

Agenda matričního úřadu pro Čikov a Jasenici přechází na obec s rozřířenou působností Náměšť nad Oslavou.

R.2006

Pokračuje reforma veřejné správy – agenda finančního úřadu pro Tasov se stěhuje z Náměště nad Oslavou do Velkého Meziříčí.

OBEC Tasov

Tasov č. 240, 67579, Tasov

Osoby

  • Ing. Pavlíček Pavel, starosta

Kontakty

1 části obce: