Hledat firmy v obci Svídnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Svídnice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Svídnice - Svídnice č. 99Fotografie u firmy

ŠOLTA JOSEF - Svídnice č. 70

IT ACTIVE s.r.o. - Svídnice č. 64

Historie obce Svídnice celá historie

Svídnice dostala jméno od pobřežního porostu „svíd" - voda tekoucí mezi svídami. Poprvé se uvádí ve starém archivu v roce 1349 ves „SWIDNICZE". Patřila k podlažickému klášteru minoritského řádu sv. Jakuba, který byl založen Jarošem Lacembokem z Chlumu, jak uvádí archiv z roku 1472. Roku 1564 byla Svídnice přičleněna k panství sečskému. Na sklonku 17. století zřídil pod Práčovem Josef František Schoenfeld rybník. V roce 1714 byla zřízena při rybníce papírna. Prvním papírníkem byl Petr Seifert. Roku 1739 papírna vyhořela. V roce 1754 získal papírnu ve veřejné dražbě Antonín Ritschel z lužického Budyšína. V papírně pracovalo 6 vyučenců a 3 učni. Vyráběl se zde kancelářský, obalový a poštovský papír. Hlavní surovinou byly hadry, které sbírali po vesnicích „hadrníci". Ritschel provozoval papírnickou výrobu do roku 1838. Po jeho smrti odkoupil objekt za 23 tisíc zlatých svídnický mlynář Josef Jeřábek. Výrobu zlepšil a předal ji synovi, který byl vyučen papírníkem. Později výroba zaostávala a proto byl při papírně zřízen mlýn. V roce 1854 objekt vyhořel a za sedm let nato papírnická výroba zanikla. Horní svídnický mlýn, který byl po zániku papírny v provozu, byl i nadále nazýván „Papírna". Po druhé světové válce rybník i mlýn zanikly v souvislosti s budováním práčovské retenční nádrže.

Osada Práčov leží na levém břehu Chrudimky, 3 km severně od Nasavrk. V letech 1364 - 1366 založil strádovský vladyka Jaroš Lacembok z Chlumu na Práčově klášter sv. Jakuba, který patřil k řádu Linorytů. V únoru 1421 byl klášter Chrudimskými, kteří se přidali k Husitům, vypálen. Později, rok vzniku není znám, byl při klášteře postaven kostel sv. Jakuba. Roku 1604 věnoval Karel Záruba z Hustířan kostelu stříbrný, pozlacený kalich. V roce 1674 byl kostel obnoven a roku 1787 při něm ustanoven první lokalista. Později zde byla zřízena škola pod patronátem církevního fondu.

OBEC Svídnice

Svídnice č. 99, 53824, Svídnice u Chrudimě

Osoby

  • Ing. Melč Tomáš, starosta

Kontakty

2 části obce: