Obce v okolí 30 km od obce Stružná

OBEC Andělská HoraFotografie u obce3,92 km

MĚSTO BochovFotografie u obce4,67 km

Město Bochov bylo založeno v 1. polovině 14. století coby hornická osada, avšak zdejší nevelké zásoby cínu se brzy vyčerpaly a hlavní obživou obyvatel se stalo zemědělství, řemesla a obchod. První písemná zmínka o Bochovu pochází z roku 1325.

OBEC Pila5,73 km

OBEC Kolová7,33 km

OBEC ŠemniceFotografie u obce7,53 km

Obecní kronika uvádí založení obce r. 1203 (není doloženo). Rozložení staré dochované výstavby ukazuje na slovanský původ. Obec ztratila slovanský ráz pozdějším přílivem německého obyvatelstva.

OBEC Kyselka9,06 km

OBEC StanoviceFotografie u obce9,67 km

Původní gotický farní kostel sv. Tří Králů byl ve Stanovicích postaven patrně již v polovině 14. století. Dle zápisu z konfirmačních knih z roku 1363 disponoval patronátním právem ke kostelu ve Stanovicích Boreš z Rýzmburka ("Borsso de Rysmburg).

OBEC Březová9,77 km

OBEC Dalovice10,93 km

OBEC Velichov11,11 km

MAGISTRÁT MĚSTA Karlovy Vary11,18 km

OBEC TepličkaFotografie u obce11,64 km

Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. Původní název byl pozdější německou kolonizací z konce 12. stol. postupně poněmčován až k německému Tóppeles. První písemná zmínka je r. 1475.

OBEC Sadov12,22 km

OBEC Otovice12,29 km

OBEC Hájek12,78 km

OBEC VerušičkyFotografie u obce12,84 km

Verušičky jsou v historických záznamech uváděny poprvé v roce 1556 spolu s tvrzí, sídlem Volfa Štampacha ze Štampachu. Po r. 1572 se majitelé rychle střídali, krátce vlastnili statek i Šlikové (1605-1608).

OBEC ÚtvinaFotografie u obce13,07 km

ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU HRADIŠTĚ13,09 km

OBEC Čichalov13,46 km

OBEC Vojkovice13,57 km

MĚSTO ToužimFotografie u obce13,68 km

Toužim je město v západních Čechách. Nachází se v Tepelské vrchovině, 36 km jihovýchodně od Karlových Varů a 51 km severozápadně od Plzně. Protéká jím řeka Střela, v okolí města se nachází množství rybníků.

OBEC Krásné Údolí13,86 km

MĚSTO Ostrov14,13 km

MĚSTO Žlutice15,07 km

MĚSTO Horní Slavkov15,53 km

OBEC Jenišov15,56 km

OBEC HoryFotografie u obce15,82 km

OBEC Štědrá15,88 km

MĚSTO Bečov nad TeplouFotografie u obce16,23 km

HRAD: jeho nejstarší gotickou část postavili Rýzmburkové v 1. polovině 14. století. Klenotem gotické části je hradní kaple Navštívení Panny Marie z roku 1400.

OBEC Chodov16,28 km

OBEC Vrbice16,68 km

MĚSTO HroznětínFotografie u obce16,95 km

Jihovýchodně od Hroznětína se nachází Krásný vrch (510 m n. m.) s povrchovým lomem. Postupně zde byly těženy různé suroviny – čedič na drcené kamenivo, bentonit pro slévárenství, uranová ruda a kaolin pro papírenskou a keramickou výrobu.

OBEC Stráž nad OhříFotografie u obce17,45 km

MĚSTO KrásnoFotografie u obce17,61 km

Město Krásno leží v nadmořské výšce okolo 700 m. n .m. v malebné krajině okolo Slavkovského lesa a je umístěno přímo ve středu "lázeňského trojúhelníku", který tvoří Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy Lázně.

OBEC ValečFotografie u obce17,72 km

OBEC MírováFotografie u obce17,94 km

OBEC Krásný Les18,08 km

MĚSTO LoketFotografie u obce18,09 km

MĚSTO Nová Role18,58 km

OBEC Děpoltovice18,62 km