Hledat firmy v obci Střítež
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Střítež 17 firem

ZŠ A MŠ Střítež - Střítež č. 108webFotografie u firmy

BOBEK PETR-NÁKLADNÍ PŘÍVĚSY - Střítež č. 231Fotografie u firmy

TRUHLÁŘSTVÍ A STOLAŘSTVÍ SIWY - Střítež č. 54

KP MATY SERVICE s.r.o. - Střítež č. 22

PIVOVAR RADAS - Střítež č. 98

MYBELL AGENCY - Střítež č. 83

NOVÁKOVÁ RENATA MUDr. - Střítež č. 90

STAVEBNÍ FIRMA ČINČALA, UBYTOVNA STŘÍTEŽ - Střítež č. 14

BADAVA s.r.o. - Střítež č. 31

OBEC Střítež - Střítež č. 118

MITRENGA a.s. - Střítež č. 275

BOROVSKÁ RENÁTA - Střítež č. 259

CÍRKEV ŽIVÉHO BOHA - Střítež č. 53

ZAHRADNIK ZBYGNIEW Ing. - Střítež č. 173

TROSZOK MIROSLAV - Střítež č. 28

KAZIKOVÁ MIROSLAVA MUDr. - Střítež č. 90

KLODA MIROSLAV - Střítež č. 45

Historie obce Střítež celá historie

Obec střítež patří mezi nejstarší obce zdejšího regionu. První dochovanou zmínku o obci najdeme v soupisu desátků vratislavského biskupa z roku 1305.K významu obce přispěla i její výhodná poloha silnic.

Majitelé panství

Po rozdělení dřívějšího knížectví Opolského v roce 1282 se ujal těšínského knížectví Vladislavův syn Měšek.V roce 1316 převzal Těšínsko kníže Kazimír, syn Měškův.

Takže můžeme říci, že obec vznikla do konce 12. století. Feudální majtelé panství se často střídali. Byli to vesměs příslušníci nežší šlechty a byli různého původu. Od roku 1483 už držel Třítež Jan z Koňakova.Dalšími držiteli byli Hynalové z Kornic, Daniel Zemecký ze Zemětic, potom Hedvika Kreutnerová z Rosenbachu.

Od roku 1625-1634 se stávají držiteli Tříteže Mitrovští z Nemyšle, kteří již od roku 1610 drželi i Hnojník.Dalším džitelem byl Karel Gottfried Logau.Tento šlechtic byl posledním majitelem panství z řad drobné zemanské šlechty.

V roce 1825 nabyl panství arcivévoda Karel a po jeho smrti syn Albrecht.Posledním majitelem z rodu Habsburků byl kníže Bedřich, jemuž po 1. světové válce byly statky zabaveny československým státem. Do roku 1792 bydleli majtelé panství převážně na zámečku, který byl udajně postaven na střítežském kopci, kde se tenkrát nacházelo centrum obce s dřevěným kostelíkem a farou.

Dále stojí za zmínku, že obec Třítež a Vělopolí tvořily po dobu 200 let jeden administrativní celek.

Demografické údaje