Hledat firmy v obci Stráž, část obce Stráž
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Stráž, část obce Stráž 4 firmy

NĚMEC JOSEF-AUTOSERVIS - Stráž č. 13Fotografie u firmy

OBEC Stráž - Stráž č. 4Fotografie u firmy

LUCKY TAXI - Stráž č. 42

SUCHÝ JIŘÍ - Stráž č. 41

Historie obce Stráž celá historie

Stráž jest starobylá chodská vesnice. Leží 508 m nad hladinou mořskou. Kdy byla založena, nelze s určitostí říci, ale jisto jest, že již na začátku 14. století stávala, neboť v tom čase činí se již zmínky o chodských vesnicích. V Stráži bývalo nepochybně stanoviště Chodů nebo strážců a odtud také se odvozuje jméno Stráž, po německu Hochvartel.

Okolí zdejší jest hornaté, ves sama jest ze tří stran lemována vrchy a jen k straně východní táhne se údolí, které bylo v dřívějších dobách pokryto četnými rybníky.

Na sever od Stráže jest Veselá Hora, vysoká 580 m. Ona poskytuje okolí zdejšímu největšího a nejpěknějšího rozhledu. Na vrcholu jest kostelík sv. Vavřince, odkud nazývá se nyní hora tato všeobecně Svatovavřineckou. S Veselé Hory dávali Chodové výstražná znamení sousedům svým a jiným strážcům, když nepřítel se blížil.

Na západ od Stráže jest Boučkova skála (vys. 500m), na jejímž temeně jest trigonometrický bod zdejšího okolí. Na jihu nalezá se pahorkatina „Hora“ zvaná.

Útvar okolí zdejšího jest rulový, četné lomy poskytují hojnost stavebního kamene. Na vodstvo jak stojaté tak tekoucí, jest okolí chudé. Ve vsi jest rybníček 41 m2 rozměru. Z něho vytéká potůček, který teče směrem severovýchodním a za Nevolicemi spojuje se s rovněž malým potůčkem, jenž sbírá vodstvo své v okolí Nevolic a společně protékají hořejší část doliny Nevolické a u Smolova vtékají do Smolovského potoka.

Na straně jižní (za Horou) as 1 km od Stráže jest rybník mající 1274 m2 rozměry. Půda ve Stráži jest hornatá, po nejvíce v ornou půdu přeměněna.

Komunikační prostředky jsou nyní v dobrém stavu. R. 1905 postavena silnice přes obec, r. 1919 postavena společně s Nevolicemi spojovací silnice z naší obce na silnici okresní Tlumačovskou a konečně r. 1927 postavena okresní silnice ze Stráže na Pašešnici. Obec naše na tuto stavbu přispěla obnosem 125.000 Kč. Také provedena r. 1926 přes celou obec kanalisace nákladem 39.000 Kč. V té době byl obecním starostou Jan Kralovec čp. 8. a předsedou okresní správné komise p. Tomáš Kozina ze Stráže čp. 37. Rovněž cesta k Domažlicům slušně upravena, jakož i ostatní vozové cesty do polí, zvláště k sv Vavřinci. Obec Stráž má nyní 65 pop. čísel a 366 obyvatelů, vesměs Čechů a katolíků. Do r. 1889 tvořila s Nevolicemi jednu politickou obec. Hejtmanstvím, soudem, okr. školním výborem jakož i farou náleží k Domažlicům Před rokem 1848 byla poddána k panství Koutskému.

Obyvatelé zdejší zachovali se dosud některé zvyky a způsoby svých předků Chodů. Ženské nosí dosud malebný chodský kroj, ale u mužů vymizel.

Význačné budovy v obci jsou škola a kaplička. Kaplička byla postavená r. 1778 Josefem Císlerem, rolníkem ze Stráže ku cti sv. Vavřince.

Zdejší škola děkuje za svůj původ nepochybně jako jiné tak zvané filiální školy cís. Josefu II.,založena byla r. 1790.

(Zápis z obecní kroniky - 12/5 1928)

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.